Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – листовка - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоLitak
ATC кодL01BB04
Веществоcladribine
ПроизводителLipomed GmbH

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

LITAK 2 mg/ml инжекционен разтвор

кладрибин (cladribine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.Какво представлява LITAK и за какво се използва

2.Преди да използвате LITAK

3.Как да използвате LITAK

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате LITAK

6.Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LITAK И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

LITAK съдържа активното вещество кладрибин. Кладрибин е цитотоксично средство. Той повлиява растежа на злокачествените (ракови) бели кръвни клетки, които имат роля при косматоклетъчната левкемия. LITAK се използва за лечение на това заболяване.

2.ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ LITAK

Не използвайте LITAK

ако сте алергични (свръхчувствителни) към кладрибин или към някоя от останалите съставки на LITAK,

ако сте бременна или кърмите,

ако сте на възраст под 18 години,

ако имате умерено до тежко бъбречно или чернодробно увреждане,

ако използвате други лекарства, които повлияват синтеза на кръвни клетки в костния мозък (миелосупресия).

Обърнете специално внимание при употребата на LITAK

Моля информирайте Вашия лекар, ако имате или сте имали:

проблеми с черния дроб или бъбреците

инфекции

ако страдате от инфекция, тя ще се лекува, преди да започнете да използвате LITAK.

ако забележите някакви белези на инфекции (като например грипоподобни симптоми или повишена температура) по време на или след лечението с LITAK, незабавно уведомете Вашия лекар.

повишена температура

Преди и по време на лечението с LITAK, ще Ви се правят редовно кръвни изследвания с цел да се провери дали е безопасно да продължите лечението си. Вашият лекар може да реши, че трябва да Ви се направи кръвопреливане, за да се повишат показателите на кръвните клетки. Освен това ще се изследва и функционирането на черния дроб и бъбреците Ви.

Ако желаете да станете баща, информирайте за това Вашия лекар преди започване на лечението с LITAK. Не трябва да ставате баща по време на и до 6 месеца след лечението с LITAK. Вашият лекар може да Ви предложи възможност за съхранение на дълбоко замразена сперма (криоконсервация).

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. По-специално информирайте Вашия лекар, ако сте използвали някакви лекарства, които съдържат:

кортикостероиди – често се използват за лечение на възпаление

антивирусни средства – използват се за лечение на вирусни инфекции

Не трябва да използвате LITAK заедно с други лекарства, които повлияват продукцията на белите кръвни клетки в костния мозък (миелосупресия).

Бременност и кърмене

Не трябва да използвате LITAK, ако сте бременна. Трябва да използвате подходящи контрацептивни средства по време на лечението и най-малко шест месеца след приема на последната доза LITAK. Ако по време на лечението забременеете, трябва да уведомите Вашия лекар незабавно.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с LITAK и най-малко шест месеца след приема на последната доза LITAK.

Шофиране и работа с машини

LITAK има силен ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Ако се чувствате сънлив, което може да се случи поради ниския брой червени кръвни клетки, обусловен от лечението с LITAK, или замаян, не трябва да шофирате или да използвате машини.

3.КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ LITAK

Винаги използвайте LITAK точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще изчисли дозата за Вас в зависимост от телесната Ви маса и ще Ви разясни схемата на лечение подробно. Препоръчваната дневна доза е 0,14 mg на kg телесно тегло в пет последователни дена (един курс на лечение).

LITAK трябва да Ви се инжектира подкожно (подкожна инжекция) приблизително по едно и също време на деня.

Ако сами си инжектирате LITAK, първо трябва да бъдете подходящо обучен от Вашия лекар или медицинска сестра. Подробни инструкции за инжектирането ще откриете в края на тази листовка.

Възможно е да Ви се даде допълнително лекарство, съдържащо активното вещество алопуринол, с цел да се намали излишъка на пикочна киселина.

Ако сте използвали повече от необходимата доза LITAK

Ако инжектирате неправилна доза, незабавно информирайте Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате LITAK

Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали инжектирането на доза, незабавно информирайте Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, LITAK може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно уведомете лекаря си, ако по време или след лечението с LITAK при Вас се проявят:

-някакви белези на инфекция (като грипоподобни симптоми)

-повишена температура

Не може да бъде изключена повторната поява на злокачествено (раково) заболяване. Това означава, че рискът при Вас да се развие злокачествено заболяване в бъдещето е малко по-висок в сравнение със здрави хора. Леко повишеният риск може да се дължи на косматоклетъчната левкемия или на прилаганите за това заболяване лечения, включително и

LITAK.

Нежеланите реакции могат да се развиват с определени честоти, които се класифицират както следва:

-много чести: засягат повече от 1 на всеки 10 пациенти

-чести: засягат 1 до 10 на всеки 100 пациенти

-нечести: засягат 1 до 10 на всеки 1000 пациенти

-редки: засягат 1 до 10 на всеки 10 000 пациенти

-много редки: засягат по-малко от 1 на всеки 10 000 пациенти

-с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата.

Много чести нежелани реакции

Инфекции.

Фебрилитет.

Нисък брой на някои бели кръвни клетки (неутрофили и лимфоцити) и тромбоцити при кръвните изследвания.

Нисък брой на червените кръвни клетки, което може да доведе до анемия със симптоми като отпадналост и сънливост.

Отслабена функция на имунната система на организма Ви.

Главоболие, замаяност.

Абнормни дихателни шумове, абнормни шумове в гръдния кош, кашлица

Усещане за болест, повръщане, запек и диария.

Кожен обрив, оток, зачервяване, както и разраняване около местата на инжектиране, изпотяване. Кожните реакции най-често са леки до умерени и обикновено отзвучават в рамките на няколко дни.

Умора, тръпки, намален апетит

Слабост.

Чести нежелани реакции

Повторна поява на злокачествено (раково) заболяване.

Нисък брой на тромбоцитите, който може да доведе до необичайно кървене (напр. кървене от носа или по кожата).

Безсъние, тревожност.

Учестен пулс, шум на сърцето, ниско кръвно налягане, намалено кръвоснабдяване на сърдечния мускул.

Задух, оток в белодробната тъкан поради инфекция, възпаление на устната кухина и езика.

Стомашно-чревни болки и наличие на повишено количество газове в стомаха или червата, предимно леко увеличение на стойностите на чернодробните лабораторни показатели (билирубин, трансаминази), които ще се възстановят до нормалните си стойности след приключване на лечението.

Сърбеж, сърбящ кожен обрив (уртикария), зачервяване на кожата и болка по кожата.

Подуване на тъканите (оток), усещане за неразположение, болка (мускулна болка, болка в ставите и костите).

Нечести нежелани реакции

Анемия, дължаща се на разрушаване на червените кръвни клетки.

Сънливост, изтръпване и липса на чувствителност по кожата, слабост/прималяване, мудност, нарушения на периферните нерви, обърканост, нарушена способност за координация на движенията.

Възпаления на очите.

Болки в гърлото.

Възпаление на вена.

Тежка загуба на тегло.

Редки нежелани реакции

Увредена чернодробна функция.

Увредена бъбречна функция.

Усложнения, дължащи се на разрушаване на раковите клетки от противораковото лечение.

Реакции на отхвърляне при кръвопреливане.

Намален брой на някои бели кръвни клетки (еозинофили).

Инсулт.

Нарушения в говора и гълтането.

Сърдечна недостатъчност.

Абнормен сърдечен ритъм.

Неспособност на сърцето да поддържа адекватно кръвообращение.

Запушване на червата.

Тежки кожни алергични реакции (синдром на Stevens-Johnson /синдром на Lyell).

Много редки нежелани реакции

Депресия, епилептични пристъпи.

Оток на клепача.

Кръвен съсирек в белите дробове.

Възпаление на жлъчния мехур.

Намалени функции на органи поради високите нива на специфично вещество, произвеждано от организма (гликопротеин).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ LITAK

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Не използвайте LITAK след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага, освен ако отварянето не изключва микробиологично замърсяване. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

Не използвайте LITAK, ако забележите, че флаконът е повреден или че разтворът не е бистър или съдържа видими частици.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа LITAK

-Активното вещество е кладрибин. Всеки ml разтвор съдържа 2 mg кладрибин. Всеки флакон съдържа 10 mg кладрибин в 5 ml разтвор.

-Другите съставки са натриев хлорид, натриев хидроксид (за корекция на pH), хлороводородна киселина (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглежда LITAK и какво съдържа опаковката

LITAK се предлага в стъклени флакони, съдържащи 5 ml бистър, безцветен инжекционен разтвор. Опаковки от 1 или 5 флакона. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Lipomed GmbH Hegenheimer Strasse 2 D-79576 Weil/Rhein

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

Дата на последно одобрение на листовката

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

Този раздел съдържа информация относно това как да поставите инжекция с LITAK. Важно е да не се опитвате да си правите сами инжекция, преди да сте инструктирани от Вашия лекар или медицинска сестра. Вашият лекар ще Ви каже какво количество LITAK Ви е необходимо и колко често и кога трябва да си поставяте инжекциите. LITAK трябва да се инжектира в тъканите непосредствено под кожата (подкожна инжекция). Ако имате някакви въпроси относно поставянето на инжекциите, моля помолете за помощ Вашия лекар или медицинска сестра.

LITAK е цитотоксичен и по тази причина с него трябва да се работи с повишено внимание. Ако LITAK не се самоинжектира от пациента, се препоръчва използването на ръкавици за еднократна употреба, когато се работи със и се инжектира LITAK. Ако LITAK влезе в контакт с кожата или очите Ви, незабавно изплакнете засегнатите повърхности с обилно количество вода. Бременните жени трябва да избягват контакт с LITAK.

Какво ми е необходимо за инжекцията?

За да си направите подкожна инжекция, се нуждаете от:

-един флакон LITAK (или два флакона, ако трябва да инжектирате повече от 5 ml).

Не използвайте флакони, които са повредени, или ако разтворът не е бистър или съдържа някакви частици.

една стерилна спринцовка (напр. спринцовка 10 ml Луер),

една стерилна игла за спринцовка (напр. 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾’’),

тампони, напоени с алкохол (спирт),

непробиваем контейнер за безопасно изхвърляне на ползваните спринцовки.

Какво трябва да направя преди да си поставя подкожна инжекция LITAK?

1.Преди инжектиране, оставете LITAK да се затопли до стайна температура.

2.Измийте добре ръцете си.

3.Намерете удобно, добре осветено място и поставете всичко, от което имате нужда така, че да можете да го достигате.

Как да подготвя инжекцията?

Преди да инжектирате LITAK, трябва да направите следното:

1.Отстранете червената защитна капачка от флакона с LITAK. Не сваляйте гумената запушалка на флакона. Почистете гумената запушалка в горния край на флакона с тампон, напоен с алкохол. Извадете спринцовката от опаковката без да докосвате върха на спринцовката. Извадете иглата от опаковката и здраво я закрепете на върха на спринцовката. Отстранете предпазителя на иглата, без да докосвате върха й.

2.Пробийте гумената запушалка на флакона с иглата и обърнете обратно флакона и спринцовката. Уверете се, че върхът на иглата е в разтвора.

3.Изтеглете точното количество LITAK в спринцовката като дърпате назад буталото (Вашият лекар ще Ви информира колко ml LITAK трябва да си инжектирате).

4.Изтеглете иглата от флакона.

5.Уверете се, че в спринцовката не е останал въздух: насочете иглата нагоре и избутайте въздуха навън.

6.Проверете дали сте изтеглили точното количество.

7.Поставете инжекцията.

Къде да си поставя инжекцията?

Най-подходящите места да си поставите сам инжекция са показани тук: горната част на бедрата и корема , с изключение на областта около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да се използва също и външната повърхност на горната част на ръката или седалището.

Как да си поставя инжекцията?

1.

Дезинфектирайте кожата си като

 

 

 

 

използвате напоен в алкохол

 

 

 

 

тампон, изчакайте мястото да

 

 

 

 

изсъхне и леко захванете кожата

 

 

 

 

между палеца и показалеца си, без

 

 

 

 

да я стискате.

 

 

 

2.

Вкарайте изцяло иглата в кожата

 

 

 

 

под ъгъл от около 45°, както е

 

 

 

 

 

 

 

 

показано на илюстрацията.

3.Леко издърпайте буталото, за да се уверите, че не е прободен кръвоносен съд. Ако видите кръв в спринцовката, извадете иглата и я въведете отново на друго място.

4.Инжектирайте течността бавно и равномерно за приблизително една минута, държейки през цялото време кожата притисната между двата си пръста.

5.След като инжектирате течността, извадете иглата.

6.Поставете използваната спринцовка в непробиваемия контейнер. За всяка инжекция ползвайте нова спринцовка и игла. Флаконите са само за еднократна употреба. Всяко останало количество от съдържанието им след употреба трябва да върнете на Вашия лекар или фармацевт с цел правилното им изхвърляне.

Изхвърляне на използваните спринцовки

Поставете използваните спринцовки в непробиваем контейнер и го дръжте на място недостъпно за деца.

Изхвърлете непробиваемия контейнер в съответствие с указанията на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Не изхвърляйте използвани спринцовки в кошчето за обикновенни битови отпадъци.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта