Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine ratiopharm (memantine hydrochloride) – листовка - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоMemantine ratiopharm
ATC кодN06DX01
Веществоmemantine hydrochloride
ПроизводителRatiopharm GmbH

Листовка: информация за пациента

Мемантин ratiopharm 10 mg филмирани таблетки

Мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

3.Как да приемате Мемантин ratiopharm

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

Как действа Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция.

Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушения в сигналните за съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецептори, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта.

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Мемантин ratiopharm действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта.

За какво с използва Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

Не приемайте Мемантин ratiopharm

- ако сте алергични към мемантинов хидрохлорид, фъстъци или соя, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Мемантин ratiopharm:

-ако имате анамнеза за епилептични гърчове.

-ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или ако страдате от застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).

В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Мемантин ratiopharm да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.

Ако имате бъбречно увреждане (проблеми с бъбреците), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на мемантин.

Едновременната употреба на лекарствените продукти

-амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон),

-кетамин (вещество, което обикновено се използва като упойка),

-декстрометорфан (обикновено се използва за лечение на кашлица) и

-други NMDA-антагонисти

трябва да се избягва.

Деца и юноши

Мемантин ratiopharm не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Мемантин ratiopharm

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате, наскоро сте приемали/използвали или е възможно да приемате/използвате други лекарства.

По-конкретно, Мемантин ratiopharm може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:

-амантадин, кетамин, декстраметорфан

-дантролен, баклофен

-циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин

-хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)

-антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)

-антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове)

-барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън)

-допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин)

-невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения)

-перорални антикоагуланти.

Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Мемантин ratiopharm.

Мемантин ratiopharm с храна и напитки

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубулна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради бъбречна дисфункция (лошо функциониране на бъбреците)) или тежки инфекции на отделителната система (структурата, която отвежда урината), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Мемантин не се препоръчва за употреба при бременни жени.

Жени, приемащи Мемантин ratiopharm, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини.

Освен това Мемантин ratiopharm може да промени способността Ви за реагиране, което създава опасност при шофиране или работа с машини.

Мемантин ratiopharm съдържа лактоза и соев лецитин

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Това лекарство съдържа соев лецитин. Ако сте алергични към фъстъци или соя не приемайте този лекарствен продукт.

3.Как да приемате Мемантин ratiopharm

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Препоръчителната доза Мемантин ratiopharm за възрастни и по-възрастни пациенти е 20 mg дневно. За да се намали рискът от нежелани лекарствени реакции, тази доза се постига постепенно, по следната дневна схема на лечение:

седмица 1

половин таблетка от 10 mg

 

 

седмица 2

една таблетка от 10 mg

 

 

седмица 3

една и половина таблетки от

 

10 mg

 

 

седмица 4 и след

две таблетки от 10 mg

това

веднъж дневно

 

 

Обикновено началната доза е половин таблетка веднъж дневно (1 x 5 mg) през първата седмица. Тя се повишава до една таблетка веднъж дневно (1 x 10 mg) през втората седмица и до една и половина таблетки веднъж дневно през третата седмица. От четвъртата седмица нататък обичайната доза е по две таблетки веднъж дневно (1 x 20 mg).

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция

Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.

Приложение

Мемантин ratiopharm трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.

Продължителност на лечението

Приемът на Мемантин ratiopharm продължава докато има ефект. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мемантин ratiopharm

-Обикновено приемането на прекалено много Мемантин ratiopharm не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции“.

-Ако приемете Мемантин ratiopharm в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Мемантин ratiopharm

-Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Мемантин ratiopharm, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.

Чести (засягат от 1 до 10 на 100 потребители):

-Главоболие, сънливост, запек, повишени стойности на чернодробните ензими, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност към лекарства

Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители):

-Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм)

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

-Гърчове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

-Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.

Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с мемантин.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след "Годен до:"и блистера след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Блистер опаковки

Да не се съхранява над 25°C.

Бутилки от HDPE

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Срок на годност след първото отваряне: 6 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мемантин ratiopharm

-Активното вещество е мемантинов хидрохлорид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg от мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката

Целулоза, микрокристална (E 460), нишесте, прежелатинизирано (Е 1404), лактоза безводна, колоиден безводен силициев диоксид (Е 551), магнезиев стеарат (Е 470b)

Oбвивка

Полисорбат 80 (E 433), поливинилов алкохол (E 1203), титанов диоксид (Е 171), талк (Е 553b), соев лецитин (Е 322), ксантанова гума (Е 415).

Как изглежда Мемантин ratiopharm и какво съдържа опаковката

Бели до белезникави с форма на капсула (12,5 x 5,6 mm), двойноизпъкнали таблетки с делителна черта, на едната им страна и с изпъкнал релефен надпис "10" от другата страна.

Мемантин ratiopharm се предлага в опаковки от 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 и

112 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Германия

Производител

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren

Германия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Унгария

HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin

Словакия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech“

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

ratiopharm AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Tél: +33 1 55 91 78 00

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech“ filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за пациента

Мемантин ratiopharm 20 mg филмирани таблетки

Мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

3.Как да приемате Мемантин ratiopharm

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

Как действа Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция.

Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушения в сигналните за съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецептори, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта.

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Мемантин ratiopharm действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта.

За какво с използва Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

Не приемайте Мемантин ratiopharm

- ако сте алергични към мемантинов хидрохлорид, фъстъци или соя, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Мемантин ratiopharm:

-ако имате анамнеза за епилептични гърчове.

-ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или ако страдате от

застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).

В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Мемантин ratiopharm да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.

Ако имате бъбречно увреждане (проблеми с бъбреците), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на мемантин.

Едновременната употреба на лекарствените продукти

-амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон),

-кетамин (вещество, което обикновено се използва като упойка),

-декстрометорфан (обикновено се използва за лечение на кашлица) и

-други NMDA-антагонисти

трябва да се избягва.

Деца и юноши

Мемантин ratiopharm не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Мемантин ratiopharm

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате, наскоро сте приемали/използвали или е възможно да приемате/използвате други лекарства.

По-конкретно, Мемантин ratiopharm може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:

-амантадин, кетамин, декстраметорфан

-дантролен, баклофен

-циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин

-хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)

-антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)

-антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове)

-барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън)

-допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин)

-невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения)

-перорални антикоагуланти.

Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Мемантин ratiopharm.

Мемантин ratiopharm с храна и напитки

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубулна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради бъбречна дисфункция (лошо функциониране на бъбреците)) или тежки инфекции на отделителната система (структурата, която отвежда урината), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Мемантин не се препоръчва за употреба при бременни жени.

Жени, приемащи Мемантин ratiopharm, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини.

Освен това Мемантин ratiopharm може да промени способността Ви за реагиране, което създава опасност при шофиране или работа с машини.

Мемантин ratiopharm съдържа лактоза и соев лецитин

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Това лекарство съдържа соев лецитин. Ако сте алергични към фъстъци или соя не приемайте този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Мемантин ratiopharm

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Препоръчителната доза Мемантин ratiopharm за възрастни и по-възрастни пациенти е 20 mg веднъж дневно.

За да се намали рискът от нежелани лекарствени реакции, тази доза се постига постепенно, по следната дневна схема на лечение. За постепенното увеличаване на дозата се предлагат таблетки, съдържащи различно количество лекарство.

В началото на лечението ще започнете като вземате 5 mg веднъж дневно. Тази доза се увеличава всяка седмица с по 5 mg до достигане на препоръчителната (поддържаща) доза. Препоръчителната поддържаща доза е 20 mg веднъж дневно, което се постига в началото на 4-тата седмица.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция

Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.

Приложение

Мемантин ratiopharm трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.

Продължителност на лечението

Приемът на Мемантин ratiopharm продължава докато има ефект. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мемантин ratiopharm

-Обикновено приемането на прекалено много Мемантин ratiopharm не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции“.

-Ако приемете Мемантин ratiopharm в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Мемантин ratiopharm

-Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Мемантин ratiopharm, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.

Чести (засягат от 1 до 10 на 100 потребители):

-Главоболие, сънливост, запек, повишени стойности на чернодробните ензими, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност към лекарства

Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители):

-Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм)

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

-Гърчове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

-Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.

Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с мемантин.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след "Годен до:" и блистера след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Блистер опаковки

Да не се съхранява над 25°C.

Бутилки от HDPE

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Срок на годност след първото отваряне: 6 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мемантин ratiopharm

-Активното вещество е мемантинов хидрохлорид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg от мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката

Целулоза, микрокристална (E 460), нишесте, прежелатинизирано (Е 1404), лактоза, безводна, колоиден безводен силициев диоксид (Е 551), магнезиев стеарат (Е 470b)

Oбвивка

Полисорбат 80 (E 433), поливинилов алкохол (E 1203), титанов диоксид (Е 171), талк (Е 553b), соев лецитин (Е 322), ксантанова гума (Е 415).

Как изглежда Мемантин ratiopharm и какво съдържа опаковката

Бели до белезникави с форма на капсула (15,6 x 8,0 mm), двойноизпъкнали таблетки с делителна черта, на едната им страна и с изпъкнал релефен надпис "20" от другата страна.

Мемантин ratiopharm се предлага в опаковки от 10, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 98 и 100 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Германия

Производител

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren

Германия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Унгария

HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin

Словакия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech“

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

ratiopharm AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Tél: +33 1 55 91 78 00

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech“ filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за пациента

Мемантин ratiopharm 5 mg филмирани таблетки Мемантин ratiopharm 10 mg филмирани таблетки Мемантин ratiopharm 15 mg филмирани таблетки Мемантин ratiopharm 20 mg филмирани таблетки

Мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

3.Как да приемате Мемантин ratiopharm

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мемантин ratiopharm и за какво се използва

Как действа Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция.

Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушения в сигналните за съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецептори, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта.

Мемантин ratiopharm принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Мемантин ratiopharm действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта.

За какво с използва Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемантин ratiopharm

Не приемайте Мемантин ratiopharm

- ако сте алергични към мемантинов хидрохлорид, фъстъци или соя, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Мемантин ratiopharm:

-ако имате анамнеза за епилептични гърчове.

-ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или ако страдате от застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).

В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Мемантин ratiopharm да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.

Ако имате бъбречно увреждане (проблеми с бъбреците), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на мемантин.

Едновременната употреба на лекарствените продукти

-амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон),

-кетамин (вещество, което обикновено се използва като упойка),

-декстрометорфан (обикновено се използва за лечение на кашлица) и

-други NMDA-антагонисти

трябва да се избягва.

Деца и юноши

Мемантин ratiopharm не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Мемантин ratiopharm

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате, наскоро сте приемали/използвали или е възможно да приемате/използвате други лекарства.

По-конкретно, Мемантин ratiopharm може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:

-амантадин, кетамин, декстраметорфан

-дантролен, баклофен

-циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин

-хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)

-антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)

-антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове)

-барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън)

-допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин)

-невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения)

-перорални антикоагуланти.

Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Мемантин ratiopharm.

Мемантин ratiopharm с храна и напитки

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубулна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради бъбречна дисфункция (лошо функциониране на бъбреците)) или тежки инфекции на отделителната система (структурата, която отвежда урината), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Мемантин не се препоръчва за употреба при бременни жени.

Жени, приемащи Мемантин ratiopharm, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини.

Освен това Мемантин ratiopharm може да промени способността Ви за реагиране, което създава опасност при шофиране или работа с машини.

Мемантин ratiopharm съдържа лактоза и соев лецитин

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Това лекарство съдържа соев лецитин. Ако сте алергични към фъстъци или соя не приемайте този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Мемантин ratiopharm

Мемантин ratiopharm - опаковка за започване на лечението, се използва само при започване на лечението с Мемантин ratiopharm.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Препоръчителната доза за лечение от 20 mg дневно се постига чрез постепенно увеличаване на дозата на Мемантин ratiopharm през първите 3 седмици от лечението. Вземайте по една таблетка веднъж дневно:

Седмица 1 (ден 1-7):

Вземайте една таблетка от 5 mg веднъж дневно (бели до белезникави с форма на капсула двойноизпъкнали гладки от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "5" на другата страна) в продължение на 7 дни.

Седмица 2 (ден 8-14):

Вземайте една таблетка от 10 mg веднъж дневно (бели до белезникави с форма на капсула двойноизпъкнали с делителна черта от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "10" на другата страна) в продължение на 7 дни.

Седмица 3 (ден 15-21):

Вземайте една таблетка от 15 mg веднъж дневно (бели до белезникави с форма на капсула двойноизпъкнали гладки от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "15" на другата страна) в продължение на 7 дни.

Седмица 4 (ден 22-28):

Вземайте една таблетка от 20 mg веднъж дневно (бели до белезникави с форма на капсула двойноизпъкнали с делителна черта от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "20" на другата страна) в продължение на 7 дни.

седмица 1

Таблетка 5 mg

 

 

седмица 2

Таблетка 10 mg

 

 

седмица 3

Таблетка 15 mg

 

 

седмица 4 и след

Таблетка 20 mg веднъж

това

дневно

 

 

Поддържаща доза

Препоръчителната дневна доза е 20 mg веднъж дневно. Относно продължителността на лечението, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция

Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.

Приложение

Мемантин ratiopharm трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.

Продължителност на лечението

Приемът на Мемантин ratiopharm продължава докато има ефект. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мемантин ratiopharm

-Обикновено приемането на прекалено много Мемантин ratiopharm не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции“.

-Ако приемете Мемантин ratiopharm в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Мемантин ratiopharm

-Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Мемантин ratiopharm, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.

-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.

Чести (засягат от 1 до 10 на 100 потребители):

-Главоболие, сънливост, запек, повишени стойности на чернодробните ензими, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност към лекарства

Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители):

-Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм)

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

-Гърчове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

-Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.

Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с мемантин.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мемантин ratiopharm

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след "Годен до:" и блистера след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мемантин ratiopharm

-Активното вещество е мемантинов хидрохлорид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 4,15 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 12,46 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката

Целулоза, микрокристална (E 460), нишесте, прежелатинизирано (Е 1404), лактоза, безводна, колоиден безводен силициев диоксид (Е 551), магнезиев стеарат (Е 470b)

Oбвивка

Полисорбат 80 (E 433), поливинилов алкохол (E 1203), титанов диоксид (Е 171), талк (Е 553b), соев лецитин (Е 322), ксантанова гума (Е 415).

Как изглежда Мемантин ratiopharm и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки от 5 mg са бели до белезникави с форма на капсула (9,6 x 4,54 mm), двойноизпъкнали таблетки гладки от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "5" от другата страна

Филмираните таблетки от 10 mg са бели до белезникави с форма на капсула (12,5 x 5,6 mm), двойноизпъкнали таблетки с делителна черта от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "10" от другата страна.

Филмираните таблетки от 15 mg са бели до белезникави с форма на капсула (14,0 x 6,0 mm), двойноизпъкнали таблетки гладки от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "15" от другата страна.

Филмираните таблетки от 20 mg са бели до белезникави с форма на капсула (15,6 x 8,0 mm), двойноизпъкнали таблетки с делителна черта от едната страна и с изпъкнал релефен надпис "20" от другата страна.

Мемантин ratiopharm се предлагат в опаковки с 28 (7 + 7 + 7 + 7) филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Германия

Производител

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren

Германия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Унгария

HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin

Словакия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech“

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

ratiopharm AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Tél: +33 1 55 91 78 00

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech“ filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта