Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – листовка - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоQutenza
ATC кодN01BX04
Веществоcapsaicin
ПроизводителGrunenthal GmbH

Листовка: информация за пациента

Qutenza 179 mg дермален пластир

капсаицин (capsaicin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Qutenza и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди употреба на Qutenza

3.Как да използвате Qutenza

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Qutenza

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Qutenza и за какво се използва

Qutenza съдържа капсаицин и принадлежи към група лекарства, наричани анестетици. Qutenza е показана за лечение на периферна невропатична болка при възрастни или самостоятелно, или в комбинация с други лекарствени продукти за болка.

Qutenza се използва за облекчаване на болките при хора, които имат неврологични болки поради увреждане на нервите на кожата. Увреждането на нервите на кожата може да се получи в резултат от различни заболявания, например херпес зостер, ХИВ инфекция, диабет, от някои лекарства и други състояния. Вие може да почувствате облекчаване на болката между 1 и 3 седмици след лечението.

2.Какво трябва да знаете, преди употреба на Qutenza

Не използвайте Qutenza

ако сте алергични към капсаицин, люти чушки или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Qutenza.

Не използвайте Qutenza върху главата или лицето.

Не използвайте Qutenza върху кожа с нарушена цялост или открити рани.

Не докосвате Qutenza или други материали, които са били в контакт с лекуваните области, тъй като това може да предизвика парене и силни болки. Не докосвайте очите, устата си или други чувствителни места, тъй като може да причини дразнене и болка. Вдишванията през носа или

устата в близост до пластирите Qutenza могат да предизвикат кашляне, дразнене на гърлото или кихане.

Обичайно е кожата да боли силно или да се зачерви и да пари по време на лечение с Qutenza и за кратко време след това. Поради болката е възможно повишаване на кръвното налягане и поради това Вашият лекар ще измерва кръвното Ви налягане няколко пъти по време на лечението. Ако почувствате силни болки, Вашият лекар ще приложи местно изстудяване или ще Ви даде лекарство за болката. Ако усещате много силна болка, помолете Вашия лекар да отстрани пластира.

След употреба на капсаицин са наблюдавани обикновено малки, кратковременни промени в способността да усетите, когато нещо е горещо или остро.

Ако имате нестабилно или трудно контролируемо високо кръвно налягане или сте имали сърдечни проблеми, преди да Ви лекува с Qutenza Вашият лекар ще прецени риска от нежелани реакции за сърцето или кръвното Ви налягане поради потенциалния стрес от процедурата.

Ако използвате високи дози опиоиди, може да не реагирате на перорални опиоидни аналгетици, употребени за остри болки по време на и след лечебната процедура. В такъв случай Вашият лекар ще използва други мерки, за да намали болките от лечението с Qutenza.

Деца и юноши

Qutenza не се препоръчва за употреба при пациенти на възраст под 18 години.

Други лекарства и Qutenza

Qutenza действа локално върху кожата и не се очаква да влияе на други лекарства. Информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Qutenza с храна и напитки

Не се очаква храна или напитки да повлияят Qutenza, тъй като тя действа локално върху Вашата кожа.

Бременност и кърмене

При бременност и/или кърмене Qutenza трябва да се употребява с повишено внимание. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания относно влиянието на Qutenza върху способността за шофиране и работа с машини. При употреба на Qutenza само малки количества от активното вещество могат да се намират в кръвта за много кратко време. Поради това не е вероятно Qutenza да има някакво непосредствено влияние върху способността да се концентрирате или способността Ви за шофиране или работа с машини.

Почистващия гел за Qutenza съдържа бутилхидроксианизол

Почистващият гел за Qutenza съдържа бутилхидроксианизол, който може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит) или възпаление на очите и лигавиците.

3.Как да използвате Qutenza

Не трябва да се използват повече от 4 пластира по едно и също време.

Qutenza трябва да се прилага само от Вашия лекар или от медицинска сестра под наблюдението на Вашия лекар.

Qutenza е за прилагане върху кожата.

Вашият лекар ще отбележи най-болезнените области върху кожата Ви с писалка или маркер.

Преди поставянето на пластирите Qutenza върху кожата, мястото/местата за лечение трябва да се измият със сапун и вода и подсушат. Космите в областта на лечение трябва да се изрежат.

Преди поставянето на пластирите Qutenza върху кожата Вашият лекар или сестра може да приложи обезболяващ гел или крем или да Ви даде перорално лекарство за болка за намаляване на потенциална силна болка. Преди да се приложи Qutenza, гелът или кремът трябва да се отстрани, а кожата щателно да се измие и подсуши.

Вашият лекар или медицинска сестра ще носят ръкавици и понякога маска, и защитни очила, докато работят с пластирите Qutenza. Не вдишвайте през носа или устата в близост до пластирите Qutenza, тъй като това може да предизвика кашляне или кихане.

Qutenza може да се нареже на по-малки парчета, които да съответстват на лекуваната област. Вашият лекар или сестра ще премахнат пластирите след 30 минути, ако Ви лекуват за неврологични болки в краката, или след 60 минути, ако Ви лекуват за неврологични болки в други части от тялото. Не докосвайте пластира с ръка, тъй като това може да причини парене и силна болка.

Могат да изминат от 1 до 3 седмици преди да почувствате облекчение на болките с Qutenza. Ако след това време все още изпитвате силни болки, разговаряйте с Вашия лекар.

Лечението с Qutenza може да се повтаря с 90-дневни интервали, ако е необходимо.

Може да Ви дадат да вземате лекарства за болката, която изпитвате при терапията с Qutenza.

Обичайно е кожата да боли силно или да се зачерви и пари по време на лечението с Qutenza.

Можете да поставите чорапи за еднократно ползване върху пластирите Qutenza, ако лекувате краката.

Понякога Вашият лекар или сестра може да поставят бинт върху пластира Qutenza, за да се задържи пластирът здраво върху кожата.

В края на лечението с Qutenza Вашият лекар или сестра ще почистят лекуваната кожа с почистващ гел от тубата, намираща се в комплекта. Почистващият гел ще остане върху кожата за една минута и след това ще се избърше, за да се премахне всякакво лекарство, което може да е останало върху кожата след лечението. След като се избърше почистващият гел, областта трябва внимателно да се измие с вода и сапун.

Не докосвайте очите, устата си или други чувствителни места. Ако неволно докоснете пластира Qutenza или лекуваната кожа преди прилагането на почистващия гел, може да почувствате парене и/или силна болка. Обадете се незабавно на Вашия лекар.

Не се опитвайте да премахнете пластира сами. Лекарят или медицинската сестра ще го отстранят.

Не изнасяйте пластирите Qutenza извън клиниката.

Не използвайте пластирите Qutenza вкъщи.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали Qutenza по-дълго от необходимото

Малко вероятно е да настъпи предозиране. Обаче, ако Qutenza се прилага по-дълго от необходимото, Вие може да получите тежки реакции на мястото на приложение като болка, зачервяване и сърбеж.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно, ако получите някои от следните реакции:

Ако усетите, че сърцето Ви бие твърде бързо, твърде бавно или неестествeно. o Нечесто: може да засегнат до 1 на 100 лица

Голямо зачервяване на областта, където е поставен пластирът, образуване на мехури/овлажняване на кожата, кожа, която става много болезнена при допир, оточна, влажна или лъщяща. В малък брой от случаите, те може да са белези за изгаряне от втора степен и да е необходима спешна помощ.

o С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата

Информирайте Вашия лекар, ако следните нежелани реакции настъпят или се влошат:

Зачервяване или болка в областта, където е поставен пластира, което продължава за повече от ден.

o Много чести нежелани реакции: може да засегнат повече от 1 на 10 лица

Сърбеж, грапавина, мехури, оток, сухота на областта, където е поставен пластирът, чувство на парене, болки в крайниците.

o Чести нежелани реакции: може да засегнат до 1 на 10 лица

Уртикария, усещане за боцкане, възпаление, увеличена или намалена чувствителност на кожата, кожна реакция, дразнене, посиняване на мястото, където е приложен пластирът.

o Нечести нежелани реакции: може да засегнат до 1 на 100 лица

Намален вкус, намалена чувствителност на крайниците, дразнене на очите, кашлица, раздразнено гърло, гадене, сърбеж, мускулни спазми, херпес зостер, подуване на крайниците.

o Нечести нежелани реакции: може да засегнат до 1 на 100 лица

Случайна експозиция (включително болка в очите, дразнене на очите и гърлото, и кашлица) o С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Qutenza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Дермален пластир Qutenza: да се съхранява хоризонтално в оригиналното саше и картонена опаковка. Да се съхранява под 25°C.

Почистващ гел: да се съхранява под 25°C.

След отваряне на сашето Qutenza трябва да се приложи до 2 часа.

Изхвърляне на използваните и неизползвани пластири Qutenza.

Тези неща могат да причинят силна болка на пръстите, ако ги докоснете. Вашият лекар или медицинска сестра ще ги поставят в полиетиленова торбичка, преди да ги изхвърлят по безопасен начин. Пластирите Qutenza и свързаните с лечението материали трябва да се изхвърлят по подходящ начин.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Qutenza

Активното вещество е капсаицин. Всеки пластир от 280 cm2 съдържа общо 179 mg капсаицин или 640 микрограма капсаицин на cm2 пластир (8% т./т.).

Другите съставки на Qutenza дермален пластир са:

Матрица:

силиконови лепила диетиленгликолов моноетилов силиконово масло етилцелулоза N50 (E462)

Поддържащ слой:

полиестерен поддържащ филм мастило за отпечатване, съдържащо Бял Пигмент 6

Отстраняващ се предпазен слой:

полиестерна освобождаваща лента

Пластирът Qutenza се доставя с туба почистващ гел, който не съдържа активно вещество.

Почистващият гел съдържа:

макрогол 300

карбомер пречистена вода

натриев хидроксид (E524) динатриев едетат бутилхидроксианизол (E320)

Как изглежда Qutenza и какво съдържа опаковката

Qutenza е дермален пластир за прилагане върху кожата.

Всеки пластир е с размери 14 cm х 20 cm (280 cm2) и се състои от залепваща страна, съдържаща активното вещество, и външен поддържащ слой. Залепващата страна е покрита с отстраняваща се, прозрачна, ненапечатана, диагонално разрязана освобождаваща лента. Външната повърхност на поддържащия слой е с надпис „capsaicin 8%“.

Всяка кутия Qutenza съдържа 1 или 2 сашета и 1 туба с почистващ гел (50 g). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen

Германия

Производител

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: +45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 (0)14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: С тази листовка се предоставя и пълна кратка характеристика на продукта (КХП).

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта