Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arixtra (fondaparinux sodium) – Označení na obalu - B01AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Arixtra
Kód ATCB01AX05
Látkafondaparinux sodium
VýrobceAspen Pharma Trading Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,3 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 1,5 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Ochranný kryt jehly obsahuje latex, který může vyvolat závažné alergické reakce.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/206/005 – 2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/006 – 7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/007 – 10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/008 – 20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

EU/1/02/206/024 - 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/025 - 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/026 - 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

arixtra 1,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 2,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní nebo intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Ochranný kryt jehly obsahuje latex, který může vyvolat závažné alergické reakce.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/206/001 – 2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/002 – 7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/003 – 10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/004 – 20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

EU/1/02/206/021 - 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/022 - 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/023 - 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

arixtra 2,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c./i.v.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,4 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tělesná hmotnost pod 50 kg.

Ochranný kryt jehly obsahuje latex, který může vyvolat závažné alergické reakce.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/206/009 – 2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/010 – 7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/011 – 10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/018 – 20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

EU/1/02/206/027 - 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/028 - 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/033 - 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

arixtra 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,6 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 7,5 mg .

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tělesná hmotnost 50 – 100 kg

Ochranný kryt jehly obsahuje latex, který může vyvolat závažné alergické reakce.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/206/012 – 2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/013 – 7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/014 – 10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/019 – 20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

EU/1/02/206/029 - 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/030 - 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/034 - 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

arixtra 7,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,8 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 10 mg .

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tělesná hmotnost nad 100 kg.

Ochranný kryt jehly obsahuje latex, který může vyvolat závažné alergické reakce.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/206/015 – 2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/016 – 7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/017 – 10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem EU/1/02/206/020 – 20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

EU/1/02/206/031 - 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/032 - 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem EU/1/02/206/035 - 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVÉ PÍSMU

arixtra 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis