Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Označení na obalu - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku DuoTrav
Kód ATCS01ED51
Látkatravoprost / timolol
VýrobceNovartis Europharm Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVOU LAHVIČKU 2,5 ml + KRABIČKA PRO LAHVIČKY 3 x 2,5 ml + KRABIČKA PRO LAHVIČKY 6 x 2,5 ml

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. travoprostum/timololum.

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40 mikrogramů a timololum 5 mg (jako timololi maleas).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: polykvadium-chlorid, mannitol (E421), propylenglykol (E1520), hydrogenricinomakrogol 40 (HCO-40), kyselina boritá, chlorid sodný, hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková (k

úpravě pH), čištěná voda.

Pro další informace viz příbalová informace

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok

1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.ZPŮSOB A CESTAPODÁNÍ

Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP.

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.

Otevřeno.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml. – PP lahvička

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml. – PP lahvička

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml. – PP lahvička

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml. – LDPE lahvička

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml. – LDPE lahvička

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml. – LDPE lahvička

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

duotrav

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTAPODÁNÍ

DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky.

travoprostum/timololum.

Oční podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci. <Zde otevřete>

3.POUŽITELNOST

EXP.

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.

Otevřeno.

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml.

6 JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEBAL

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky. travoprostum/timololum.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml.

6 JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis