Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Teva (levetiracetam) - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Levetiracetam Teva
Kód ATCN03AX14
Látkalevetiracetam
VýrobceTeva B.V.

Levetiracetam Teva

levetiracetamum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Levetiracetam Teva. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Levetiracetam Teva.

Co je Levetiracetam Teva?

Levetiracetam Teva je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku levetiracetam. Je dostupný ve formě tablet (250 mg, 500 mg, 750 mg a 1 000 mg).

Levetiracetam Teva je „generikum“. Znamená to, že přípravek Levetiracetam Teva je obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Keppra.

Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Levetiracetam Teva používá?

Přípravek Levetiracetam Teva může být používán samostatně u pacientů od 16 let věku s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní. Jedná se o typ epilepsie, při které nadměrná elektrická aktivita v jedné polovině mozku vyvolává určité příznaky, např. náhlé škubavé pohyby části těla, poruchy sluchu, čichu nebo zraku, sníženou citlivost nebo náhlý pocit strachu. K sekundární generalizaci dochází tehdy, pokud tato nadměrná elektrická aktivita později zasáhne celý mozek.

Přípravek Levetiracetam Teva může být používán rovněž jako přídatná léčba k jiným léčivým přípravkům k léčbě epilepsie, a sice k léčbě:

parciálních záchvatů s generalizací nebo bez ní u pacientů od 1 měsíce věku,

myoklonických záchvatů (krátkých prudkých záškubů svalu nebo skupiny svalů) u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (závažných záchvatů, včetně ztráty vědomí) u pacientů od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií (typem epilepsie, která je patrně dědičná).

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Levetiracetam Teva používá?

Pokud se přípravek Levetiracetam Teva užívá samotně, počáteční dávka činí 250 mg dvakrát denně, přičemž po dvou týdnech se zvyšuje na 500 mg dvakrát denně. Tato dávka se může dále zvyšovat každé dva týdny v závislosti na reakci pacienta, a to až na maximální dávku 1 500 mg dvakrát denně.

Pokud se přípravek Levetiracetam Teva přidává k jiné léčbě epilepsie, počáteční dávka u pacientů starších 12 let o tělesné hmotnosti vyšší než 50 kg činí 500 mg dvakrát denně. Denní dávka se může zvýšit až na 1 500 mg dvakrát denně. U pacientů o tělesné hmotnosti do 50 kg dávka závisí na jejich hmotnosti. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat tablety, by měl být podáván roztok obsahující levetiracetam.

U pacientů, kteří mají potíže s ledvinami (například u starších pacientů), se používají nižší dávky. Tablety přípravku Levetiracetam Teva se polykají a zapíjejí.

Jak přípravek Levetiracetam Teva působí?

Levetiracetam, léčivá látka v přípravku Levetiracetam Teva, je léčivo k léčbě epilepsie. Epilepsie je způsobena nadměrnou elektrickou aktivitou v mozku. Přesný mechanismus působení levetiracetamu zůstává nejasný, váže se však na protein (bílkovinu) nazývaný „synaptický vezikulární protein 2A“, který se podílí na uvolňování chemických poslů z nervových buněk. To pomáhá přípravku

Levetiracetam Teva stabilizovat elektrickou aktivitu v mozku a předcházet záchvatům.

Jak byl přípravek Levetiracetam Teva zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Levetiracetam Teva je generikum, studie u pacientů se omezily pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním léčivým přípravkem Keppra. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Levetiracetam Teva?

Jelikož přípravek Levetiracetam Teva je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Levetiracetam Teva schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek Levetiracetam Teva je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Keppra. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Keppra přínosy přípravku Levetiracetam Teva převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Levetiracetam Teva bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání přípravku Levetiracetam Teva?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné a účinné používání přípravku Levetiracetam Teva, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Levetiracetam Teva

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Levetiracetam Teva platné v celé Evropské unii dne 26. srpna 2011.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Levetiracetam Teva je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Levetiracetam Teva naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2016.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis