Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaTSCAN
ATC koodV09AB03
Toimeaineioflupane (123l)
TootjaGE Healthcare Limited

DaTSCAN

ioflupaan ()

Käesolev dokument on ravimi DaTSCAN Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on DaTSCAN?

DaTSCAN on süstelahus, mille toimeaine on ioflupaan ().

Milleks DaTSCANi kasutatakse?

DaTSCAN on ette nähtud kasutamiseks üksnes diagnostikas. DaTSCANi kasutatakse virgatsainet dopamiini vabastavate närvirakkude hävimise tuvastamiseks juttkehaks (striatum) nimetatavas ajupiirkonnas.

Ravim aitab diagnoosida vähemalt 18-aastastel täiskasvanutel järgmisi haigusi:

liikumishäired, näiteks Parkinsoni tõve ja muude sellega seotud haiguste korral, kus närvirakkude hävimine põhjustab värinat, kõnnakuhäireid ja lihaste jäikust. et samu häireid võib aga esineda ka essentsiaalse (teadmata põhjusega) treemori korral, kasutatakse DaTSCANi Parkinsoni tõve eristamiseks essentsiaalsest treemorist;

dementsus (vaimsete võimete nõrgenemine): DaTSCANi kasutatakse Lewy kehadega dementsuse eristamiseks Alzheimeri tõvest.

on retseptiravim.

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas DaTSCANi kasutatakse?

DaTSCANi võib kasutada ainult liikumishäirete või dementsuse ravi kogemusega arsti suunatud patsientidel. DaTSCANi on lubatud käsitseda ja manustada ainult inimestel, kellel on radioaktiivsete materjalide ohutu käsitsemise kogemus.

DaTSCANi manustatakse aeglase vähemalt 15–20-sekundilise süstina käsivarreveeni. Uuring tehakse 3–6 tundi pärast süstimist. DaTSCANi saavad patsiendid peavad võtma ka muud ravimit (näiteks jooditablette), et DaTSCANis sisalduv jood ei neelduks kilpnäärmes. Seda võetakse 1–4 tundi enne ja seejärel 12–24 tundi pärast DaTSCANi.

Et patsiendil võib tekkida allergiline reaktsioon, peavad enne DaTSCANi manustamist olema olemas elustusseadmed.

Kuidas DaTSCAN toimib?

DaTSCANi toimeaine ioflupaan (123I) on radiofarmatseutiline aine. See sisaldab ioflupaani, mis on märgistatud 123I-ga (jood–123), mis on keemilise elemendi joodi radioaktiivne isotoop. Ioflupaan seondub aju juttkeha piirkonna närvirakkude lõpmete pinnal olevate struktuuridega, mille ülesanne on dopamiini transportimine.

DaTSCANi süstimisel patsiendile levib ioflupaan (123I) organismis vereringega laiali ja koguneb juttkehasse, kus seondub struktuuridega, mille ülesanne on dopamiini transportimine. Seondumist võib näha spetsiaalse pildindustehnikaga, üksikfootoni kompuuteremissioontomograafiaga (SPECT), kus tuvastatakse radioaktiivne jood-123.

Dopamiini sisaldavate närvirakkude hävimisel (nagu see on tüüpiline Parkinsoni tõvega ja seotud haigustega ning Lewy kehadega dementsusega patsientidel) DaTSCANiga seondumine tunduvalt väheneb ja seda on tomograafiapildil näha. See võimaldab eristada Parkinsoni tõvega soetud haigusi essentsiaalsest treemorist ning Lewy kehadega dementsust Alzheimeri tõvest.

Kuidas DaTSCANi uuriti?

Liikumishäirete korral uuriti DaTSCANi kahes põhiuuringus 254 täiskasvanul. Nendes uuringutes võrreldi tervetelt vabatahtlikelt (kokku 45) saadud pilte Parkinsoni tõvega patsientidelt (180 patsienti) või essentsiaalse treemoriga (29 patsienti) patsientidelt saadud piltidega.

DaTSCANi kasutamist dementsuse korral uuriti 288 patsiendil, kellel oli diagnoositud kas Lewy kehadega dementsus või Alzheimeri tõbi või mõni muu dementsuse vorm.

Kõikides uuringutes oli efektiivsuse põhinäitaja tomograafiapiltide põhjal tehtud diagnoosi täpsus võrreldes eriarsti diagnoosiga.

Milles seisneb uuringute põhjal DaTSCANi kasulikkus?

Liikumishäirete korral oli DaTSCAN efektiivne Parkinsoni tõve või seotud haiguste tekitatud ajumuutuste tuvastamisel. Suuremas uuringus oli DaTSCANi tundlikkus 97%. See tähendab, et DaTSCANi kasutamisel vastas pilte hinnanud arsti poolt kindlaksmääratud haigus 97% juhtudest patsientide olemasolevale diagnoosile.

DaTSCANi tundlikkus tõenäolise Lewy kehadega dementsuse eristamisel muud liiki dementsusest oli 75–80%.

Mis riskid DaTSCANiga kaasnevad?

DaTSCANi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on söögiisu suurenemine, peavalu, kirvendus (nn sipelgate jooksmise tunne) ja vertiigo (peapööritus). Radioaktiivsuse riski

loetakse väga väikeseks. DaTSCANi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

DaTSCANi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ioflupaani või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada rasedatel.

Miks DaTSCAN heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et DaTSCANi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave DaTSCANi kohta

Euroopa Komisjon andis DaTSCANi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele GE Healthcare Limited 27. juulil 2000. Müügiluba on tähtajatu.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst DaTSCANi kohta on siin. Kui vajate DaTSCANiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2010.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu