Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Actavis (desloratadine) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDesloratadine Actavis
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
TootjaActavis Group PTC ehf

A. TOOTMISLOA HOIDJAD, KES VASTUTAVAD PARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Tootjate nimi ja aadress, kes vastutavad ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest

Actavis Ltd

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske,

Holland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen,

Holland

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B. VARUSTUSEGA JA KASUTAMISEGA SEONDUVAD TINGIMUSED JA KASUTAMISEGA SEONDUVAD TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.TEISED MÜÜGILOA TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

D.RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava (RMP)

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu