Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDesloratadine ratiopharm
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
Tootjaratiopharm GmbH

Desloratadine ratiopharm

desloratadiin

See on ravimi Desloratadine ratiopharm Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Desloratadine ratiopharm?

Desloratadine ratiopharm on ravim, mis sisaldab toimeainena desloratadiini. Seda turustatakse tablettidena (5 mg).

Desloratadine ratiopharm on geneeriline ravim. See tähendab, et Desloratadine ratiopharm on sarnane võrdlusravimiga Aerius, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin.

Milleks Desloratadine ratiopharmi kasutatakse?

Desloratadine ratiopharmi kasutatakse allergilise riniidi (allergiast, nt heinapalavikust või tolmulestaallergiast põhjustatud ninaõõnepõletik) või nõgestõve (allergiast põhjustatud nahaseisund, mille sümptomid on sügelus ja nahakublad) sümptomite leevendamiseks.

on retseptiravim.

Kuidas Desloratadine ratiopharmi kasutatakse?

Täiskasvanute ja vähemalt 12-aastaste noorukite soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas.

Kuidas Desloratadine ratiopharm toimib?

Desloratadine ratiopharmi toimeaine desloratadiin on antihistamiin. See blokeerib retseptorid, mille külge tavaliselt kinnitub organismis allergiasümptomeid põhjustav aine histamiin. Kui retseptorid on blokeeritud, ei saa histamiin mõjuda ning selle tõttu allergiasümptomid vähenevad.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Desloratadine ratiopharmi uuriti?

Et Desloratadine ratiopharm on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Desloratadine ratiopharmi bioekvivalentsust võrdlusravimiga Aerius. Kaks ravimit on bioekvivalentsed,

kui mõlemad tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Desloratadine ratiopharmi kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Desloratadine ratiopharm on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Desloratadine ratiopharm heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Desloratadine ratiopharm võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Aerius. Seetõttu arvas inimravimite

komitee, et nagu ka Aeriuse korral, ületab Desloratadine ratiopharmi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Desloratadine ratiopharmi müügiloa.

Muu teave Desloratadine ratiopharmi kohta

Euroopa Komisjon andis Desloratadine ratiopharmi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 13. jaanuaril 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Desloratadine ratiopharmi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Desloratadine ratiopharmiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2011.

Desloratadine ratiopharm

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu