Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoPlavin
ATC koodB01AC30
Toimeaineclopidogrel / acetylsalicylic acid
TootjaSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

DuoPlavin

klopidogreel/atsetüülsalitsüülhape

See on ravimi DuoPlavin Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on DuoPlavin?

DuoPlavin on ravim, mis sisaldab kaht toimeainet, klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhapet (aspiriini). Seda turustatakse tablettidena, mis sisaldavad 75 mg klopidogreeli koos 75 mg või 100 mg atsetüülsalitsüülhappega.

Milleks DuoPlavinit kasutatakse?

DuoPlavinit kasutatakse trombide ehk soonesiseste verehüüvete moodustumisest ja arterite lubjastumisest põhjustatud probleemide, näiteks infarkti ennetamiseks täiskasvanutel, kes juba võtavad nii klopidogreeli kui ka atsetüülsalitsüülhapet eraldi tablettidena. Ravimit tohib kasutada järgmistel ägeda koronaarsündroomiga patsiendirühmadel:

patsiendid, kellel on ebastabiilne stenokardia (teatud tugev rindkerevalu) või kellel on olnud ST- segmendi elevatsioonita (teatud ebanormaalne EKG-näit) südameinfarkt, sealhulgas patsiendid, kellel paigaldatakse arterisse stent (lühike toru, mis takistab soone sulgumist);

patsiendid, kellel ravitakse ST-segmendi elevatsiooniga südameinfarkti, kui arsti arvates oleks trombolüütiline (soonesiseseid verehüübeid lahustav) ravi neile soodne.

DuoPlavin on retseptiravim.

Kuidas DuoPlavinit kasutatakse?

DuoPlavinit võetakse üks tablett üks kord ööpäevas seni eraldi võetud klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe tablettide asemel.

Kuidas DuoPlavin toimib?

DuoPlavini mõlemad toimeained, klopidogreel ja atsetüülsalitsüülhape, on trombotsüütide agregatsiooni vastased ravimid, mis aitavad ennetada trombotsüütide kokkukleepumist ja trombide teket ja hoida ära järgmist südameinfarkti.

Klopidogreel peatab trombotsüütide kokkukleepumise, takistades adenosiindifosfaati seondumist teatud retseptoriga trombotsüütide pinnal. See vähendab trombotsüütide kokkukleepumist ja verehüüvete tekke riski. Atsetüülsalitsüülhape peatab trombotsüütide kokkukleepumise, blokeerides ensüümi prostaglandiintsüklooksügenaasi. See vähendab verehüüvete moodustumisel trombotsüüte siduva aine tromboksaani teket. Kahe toimeaine kombinatsioonil on aditiivne efekt, mis vähendab trombide tekke riski rohkem kui kumbki ravim eraldi.

Mõlemat toimeainet on Euroopa Liidus aastaid turustatud. Klopidogreelil on alates 1998. aastast müügiluba trombotsüütide agregatsiooni vähendamiseks ning seda kasutatakse sageli koos atsetüülsalitsüülhappega. Atsetüülsalitsüülhapet on turustatud üle 100 aasta.

Kuidas DuoPlavinit uuriti?

Et mõlemat toimeainet on koos kasutatud aastaid, esitas ettevõte uuringute tulemused, mis näitavad, et DuoPlavini toimeained absorbeeruvad organismis ühe tabletina samal viisil kui ravimid eraldi võetuna. Samuti esitati tulemused kolmest varasemast uuringust, kus osales üle 61 000 patsiendi, kellel oli ebastabiilne stenokardia või oli olnud südameinfarkt.

Milles seisneb uuringute põhjal DuoPlavini kasulikkus?

Uuringud osutasid, et DuoPlavini toime on võrreldav eraldi võetud klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe toimega ning ravimit saab seetõttu kasutada klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe eraldi võetavate tablettide asemel, mida patsient on seni kasutanud.

Ebastabiilse stenokardiaga või südameinfarkti üleelanud patsientidega korraldatud kolme uuringu tulemused näitasid, et eraldi tablettidena võetud klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe kombinatsioon oli selliste haigusjuhtude nagu südameinfarkti ennetamisel efektiivsem kui atsetüülsalitsüülhape eraldi.

Mis riskid DuoPlaviniga kaasnevad?

DuoPlavini kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on hematoom (verimuhk), epistaksis (ninaverejooks), gastrointestinaalne hemorraagia (mao- või sooleverejooks), kõhulahtisus, kõhuvalu, düspepsia (kõrvetised), verevalumid ja süstekoha veritsus. DuoPlavini kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

DuoPlavinit ei tohi kasutada patsiendid, kes on klopidogreeli, mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (NSAID, nt atsetüülsalitsüülhappe) või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). DuoPlavinit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on verejookse põhjustav haigus, näiteks maohaavand või ajuverejooks, ega patsiendid, kellel on mastotsütoos (teatud valgeliblede ehk nuumrakkude suur sisaldus veres). Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on raske maksa- või neerupuudulikkus või meditsiiniseisund, millega kaasneb astma, riniidi (ninakinnisus ja ninavoolus)

ning ninapolüüpide (nina limaskesta kasvajad) kombinatsioon. DuoPlavinit ei tohi kasutada kolmel viimasel raseduskuul.

Miks DuoPlavin heaks kiideti?

Inimravimite komitee märkis, et DuoPlavin on võrreldav klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe eraldi võetavate tablettidega, ning järeldas, et mõlemat toimeainet sisaldav DuoPlavini tablett lihtsustab patsientide jaoks raviskeemi, sest nad peavad võtma vähem tablette. Inimravimite komitee otsustas seetõttu, et DuoPlavini kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave DuoPlavini kohta

Euroopa Komisjon andis DuoPlavini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 15. märtsil 2010.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst DuoPlavini kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate DuoPlaviniga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2016.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu