Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Teva (olanzapine) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Teva
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaTeva Pharma

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

TEVA PHARMA S.L.U.

Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4, 50.016 Zaragoza,

Hispaania

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem,

Holland

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa saamisel ei ole vaja esitada asjaomase ravimi perioodilist ohutusaruannet. Müügiloa hoidja peab esitama ravimi perioodilisi ohutusaruandeid juhul, kui ravim on lisatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebiportaalis avaldatud liidu kontrollpäevade loetellu.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Ei kohaldata.

Riski minimeerimise lisameetmed

Ei kohaldata.

Müügiloajärgsed kohustused

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu