Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olazax Disperzi (olanzapine) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlazax Disperzi
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGlenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o

Fibíchova 143, 566 17

Vysoké Mýto

Tšehhi Vabariik

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Perioodilised ohutusaruanded

Ajal müügiloa andmise, esitamise perioodiliste ajakohastatud ohutusaruannete ei ole vaja seda ravimit kasutada. Ent müügiloa hoidja esitab perioodilisi ajakohastatud ohutusaruannete selle ravimi kui toode on kantud nimekirja liidu kontrollpäevade (EURD nimekiri) on ette nähtud artikli 107c (7) Direktiivi 2001/83/EÜ ja avaldatud Euroopa ravimite veebiportaali kaudu.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava (RJK)

Ei ole kohaldatav.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu