Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onbrez Breezhaler (indacaterol maleate) - R03AC18

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOnbrez Breezhaler
ATC koodR03AC18
Toimeaineindacaterol maleate
TootjaNovartis Europharm Ltd.

Onbrez Breezhaler

indakaterool

See on ravimi Onbrez Breezhaler Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Onbrez Breezhaler?

Onbrez Breezhaler on ravim, mis sisaldab toimeainena indakaterooli. Seda turustatakse kapslitena, mis sisaldavad inhaleeritavat pulbrit (150 µg ja 300 µg).

Milleks Onbrez Breezhalerit kasutatakse?

Onbrez Breezhalerit kasutatakse hingamisteede avamiseks kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega täiskasvanud patsientidel. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on krooniline haigus, mis kahjustab või ummistab hingamisteid ja kopsude alveoole ning tekitab raskusi õhu sisse- ja väljahingamisel.

Onbrez Breezhaler on retseptiravim.

Kuidas Onbrez Breezhalerit kasutatakse?

Onbrez Breezhaleri kapsleid tohib kasutada ainult Onbrez Breezhaleri inhalaatoriga ja neid ei tohi neelata. Annuse manustamiseks asetab patsient kapsli inhalaatorisse ja hingab pulbrit sisse suu kaudu.

Soovituslik annus on üks 150 µg kapsel üks kord ööpäevas iga päev samal ajal. Raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral tohib ravimit manustada annuses üks 300 µg kapsel, kuid üksnes siis, kui seda on määranud arst.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Onbrez Breezhaler toimib?

Onbrez Breezhaleri toimeaine indakaterool on β2-adrenergilise retseptori agonist. See kinnitub β2- retseptorite külge, mida leidub paljude elundite lihasrakkudes ja mis lõõgastavad lihaseid. Onbrez Breezhaleri inhaleerimisel puutub indakaterool kokku hingamisteedes olevate retseptoritega ja aktiveerib need. See lõdvestab hingamisteede lihaseid, aitab avada hingamisteid ja võimaldab patsiendil kergemalt hingata.

Kuidas Onbrez Breezhalerit uuriti?

Kolmes põhiuuringus, milles osales üle 4000 kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi, võrreldi Onbrez Breezhaleri eri annuseid platseebo (näiv ravim), tiotroopiumi ja formoterooliga (muud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse raviks kasutatavad inhaleeritavad ravimid). Efektiivsuse põhinäitaja oli, kuidas paranes patsientidel kopsutalitluse näitaja forsseeritud ekspiratoorne maht (FEV1) 12 nädalat pärast ravi Onbrez Breezhaleri või platseeboga. FEV1 on suurim õhuhulk, mida inimene suudab ühe sekundi jooksul välja hingata.

Milles seisneb uuringute põhjal Onbrez Breezhaleri kasulikkus?

Onbrez Breezhaler oli kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide kopsutalitluse parandamisel platseebost efektiivsem. Forsseeritud ekspiratoorne maht suurenes keskmiselt 150 kuni 190 ml võrra Onbrez Breezhalerit saanud patsientidel ja vähenes kuni 10 ml võrra või suurenes kuni 20 ml võrra platseebot saanud patsientidel. Onbrez Breezhaleri 150 ja 300 µg annuste toime oli üldiselt sarnane, kuid tulemused näitasid, et 300 µg annus leevendab raskema haigusega patsientide sümptomeid rohkem.

Mis riskid Onbrez Breezhaleriga kaasnevad?

Onbrez Breezhaleri kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on nasofarüngiit (nina-neelupõletik), ülemiste hingamisteede nakkus (nohu), sinusiit (põskkoopapõletik), peapööritus, peavalu, rindkerevalu, köha, suu- ja kurguvalu ning -ärritus, ninavoolus, lihasspasmid (krambid) ja perifeerne ödeem (eelkõige pahkluupiirkonna- ja labajalaturse). Onbrez Breezhaleri kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Onbrez Breezhalerit ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla indakaterooli, laktoosi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Onbrez Breezhaler heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Onbrez Breezhaleri kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmeid võetakse, et tagada Onbrez Breezhaleri kasutamise ohutus?

Onbrez Breezhaleri tootja edastab kõikide liikmesriikide ravimit määravatele arstidele ning samuti apteekritele teabelehe ravimi kasutamise kohta.

Muu teave Onbrez Breezhaleri kohta

Euroopa Komisjon andis Onbrez Breezhaleri müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 30. novembril 2009.

Onbrez Breezhaler

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Onbrez Breezhaleri kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Onbrez Breezhaleriga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2012.

Onbrez Breezhaler

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu