Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPanretin
ATC koodL01XX22
Toimeainealitretinoin
TootjaEisai Ltd

Panretin

alitretinoiin

Käesolev dokument on ravimi Panretin Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Panretin?

Panretiin on geel, mis sisaldab toimeainena alitretinoiini.

Milleks Panretini kasutatakse?

Panretin on geel, mida kasutatakse nahalesioonide (naha haiguslike muutuste) raviks Kaposi sarkoomiga (nahavähi liik) patsientidel, kellel on AIDS. Panretini kasutatakse, kui:

nahk on purunemata ja lesioonid ei ole tursunud;

lesioonid ei ole reageerinud HIV-ravile;

muud raviviisid (kiiritusravi ja keemiaravi) ei sobi; ning

vistseraalse (sisusmise) Kaposi sarkoomi ravi ei ole vaja. Panretin on retseptiravim.

Kuidas Panretini kasutatakse?

Ravi Panretiniga peab alustama ja sooritama üksnes Kaposi sarkoomiga patsientide ravis kogenud arst. Panretini manustatakse nahalesioonidele kaks korda ööpäevas, kasutades geeli küllaldases koguses, et katta iga lesioon paksu geelikihiga ning jätta see siis kolmeks kuni viieks minutiks kuivama, enne kui katta rõivastega. Geeli kandmist tervele nahale lesiooni ümbruses tuleb vältida. Olenevalt iga lesiooni ravivastusest võib manustamiskordade arvu suurendada kolme kuni nelja korrani ööpäevas. Panretini

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

tuleks kasutada kuni 12 nädalat. Seejärel võib Panretini kasutamist jätkata ainult lesioonidel, mis reageerivad ravile.

Kuidas Panretin toimib?

Panretini toimeaine alitretinoiin on retinoidide ehk A-vitamiini teatud saaduste rühma kuuluv vähiravim. Alitretinoiini täpne toimemehhanism Kaposi sarkoomile ei ole teada.

Kuidas Panretini uuriti?

Panretini võrreldi platseeboga (näiv ravim) kahes 12 nädalat väldanud uuringus, milles osales kokku 402 Kaposi sarkoomiga patsienti. Efektiivsuse põhinäitaja oli ravivastusega patsientide osakaal. Patsiendi ravivastus määratleti kui olukord, kus nende nahalesioonide pindala oli vähenenud või lesioonid lamenenud teatud ulatuses, olenevalt lesiooni tüübist.

Milles seisneb uuringute põhjal Panretini kasulikkus?

Panretin oli Kaposi sarkoomi ravis efektiivsem kui platseebo. Patsientide osakaal, kellel tekkis ravivastus, oli Panretini kasutanute hulgas ligikaudu 35% ja 37% ning platseebot kasutanute hulgas 18% ja 7%.

Mis riskid Panretiniga kaasnevad?

Panretini kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on lööve, kihelus, nahahäired (lõhenemine, korpumine, koorikuga kattumine, vedeliku immitsemine või eritamine) ja valu (põletustunne, tundlikkus). Panretini kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Panretini ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla retinoidide suhtes üldiselt, alitretinoiini või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Panretini ei tohi kasutada ka rasedad ega rinnaga toitmise ajal, samuti mitte muude nahahäirete lähedal asuvate nahalesioonide raviks.

Miks Panretin heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Panretini kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Panretini kohta

Euroopa Komisjon andis Panretini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 11. oktoobril 2000. Müügiloa hoidja on Eisai Ltd. Müügiluba on tähtajatu.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Panretini kohta on siin. Kui vajate Panretiniga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2010.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu