Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRegranex
ATC koodD03AX06
Toimeainebecaplermin
TootjaJanssen-Cilag International NV

Mis on Regranex?

Regranex

lõppenud

 

bekaplermiin

 

Käesolev dokument on ravimi Regranex Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti

esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimitmüügilubakasutada.

Regranex on geel, mis sisaldab toimeainena bekaplermiini.

Milleks Regranexi kasutatakse?

Regranexi kasutatakse koos teisteonhaavahooldusmeetmetega pikaajaliste nahahaavandite granulatsiooni (paranemise) s dustamiseks diabeediga patsientidel. Regranexi kasutatakse neuropaatilisteRavimilhaavandite korra , mille suurus on kuni 5 cm2. Neuropaatilisi haavandeid põhjustavad

närviprobleemid ja mitte ha gestunud piirkonna verevarustushäired. Regranex on retsept rav .

Kuidas Regr nexi kasutatakse?

Ravi Regranexiga peab alustama ja jälgima diabeetiliste haavandite ravis kogenud arst.

Enne Regranexi kasutamist peab alati haavandi puhastama vee või soolalahusega. Seejärel kantakse Regranexi geel puhta aplikatsioonivahendiga, näiteks vatitikuga, nahale kogu haavandite piirkonda katva kihina. Järgmiseks tuleb piirkond katta füsioloogilises soolalahuses niisutatud marlisidemega, et hoida haavandid paranemise ajal niisked. Side ei tohi olla õhu- ega veekindel.

Regranexi ei tohi kasutada kauem kui 20 nädalat ning seda tuleb alati kasutada koos teiste haavandite paranemist soodustavate meetmetega, näiteks hoida haavandid puhtad ning mitte avaldada neile paranemise ajal survet. Igal patsiendil tuleb kasutada eraldi Regranexi tuubi. Regranexi peab

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

kasutama ettevaatlikult, vältides bakterite sattumist geeli. Üksikasjalik teave on esitatud pakendi infolehel.

Kuidas Regranex toimib?

Regranexi toimeaine bekaplermiin on inimvalgu trombotsüütidest pärineva kasvuteguri BB-vormi (PDGF-BB) analoog. Kasvutegurid on valgud, mis stimuleerivad rakkude paljunemist. Trombotsüütidest (vereliistakutest) pärinevad kasvutegurid mõjuvad haavade paranemisega seotud rakkudele. Bekaplermiini valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodab pärm, millele on lisatud inimese PDGF-BB teket võimaldav geen (DNA). Bekaplermiin toimib samamoodi kui looduslik kasvutegur, stimuleerides rakkude kasvu ja soodustades paranemiseks normaalse koe kasvu.

Kuidas Regranexi uuriti?

Regranexi uuriti ühes põhiuuringus ja kolmes lisauuringus diabeediga täiskasvan tel, kellel oli vähemalt 8 nädalat püsinud vähemalt üks diabeetiline haavand. Kokku uuriti 922 haavandit. Regranexi võrreldi platseeboga (näiv ravim) ja tavalise haavaraviga, mille korral ravim id i kasutatud. Efektiivsuse põhinäitaja oli 20 nädala pärast täielikult paranenud haavandite arv.

Milles seisneb uuringute põhjal Regranexi kasu ikkus?

haavandeid kui platseebogeel. Regranexi kasutanud patsientidel p ranes 47% haavanditest, mis olid väiksemad kui 5 cm2. Platseebogeeli kasutanud patsientidel paranes 35% haavanditest ja tavalist

haavaravi saanud patsientidel 30% haavanditest.

Mis riskid Regranexiga kaasnevad?

Kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on nakatunud nahahaavandid ja

koostisaine suhtes ülitund kud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on teadaolev mis tahes vähk või nakatunud haavandid.

Miks Regranex heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Regranexi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda müügiloa.

Muu teave Regranexi kohta

Euroopa Komisjon andis Regranexi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Janssen-Cilag International NV 29. märtsil 1999. Kümme aastat hiljem pikendati müügiluba veel viieks aastaks.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Regranexi kohta on siin. Ravimi kasutamise üksikasjalik teave on pakendi infolehel, mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2010.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu