Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Myyntipäällysmerkinnät - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiKivexa
ATC-koodiJ05AR02
Lääkeaineabacavir / lamivudine
ValmistajaViiV Healthcare UK Limited 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO (LÄPIPAINOPAKKAUS)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kivexa 600 mg/300 mg kalvopäällysteiset tabletit abakaviiri/lamivudiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää abakaviirisulfaattia vastaten 600 mg abakaviiria ja 300 mg lamivudiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110), ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Irrota oheinen varoituskortti, siinä on tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa.

VAROITUS! Ota HETI yhteyttä lääkäriin, jos saat yliherkkyyteen viittaavia oireita.

”Vedä tästä”

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 oC.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/04/298/002

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

kivexa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Päällysnimilippu (jossa on "blue box") 90 tabletin pakkaukseen,

3 x 30 kalvopäällysteistä tablettia, jotka on pakattu läpinäkyvään muoviin

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kivexa 600 mg/300 mg kalvopäällysteiset tabletit abakaviiri/lamivudiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää abakaviirisulfaattia vastaten 600 mg abakaviiria ja 300 mg lamivudiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110), ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kerrannaispakkaus, 90 (3 pakkausta, joissa 30 tablettia) kalvopäällysteistä tablettia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

VAROITUS! Ota HETI yhteyttä lääkäriin, jos saat yliherkkyyteen viittaavia oireita.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 oC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/04/298/003

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

90 tabletin kerrannaispakkaukset (3 x 30 kalvopäällysteistä tablettia) - ilman "blue boxia" ULKOPAKKAUS (LÄPIPAINOPAKKAUS)

30 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kivexa 600 mg/300 mg kalvopäällysteiset tabletit abakaviiri/lamivudiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää abakaviirisulfaattia vastaten 600 mg abakaviiria ja 300 mg lamivudiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (E110), ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kalvopäällysteistä tablettia

Osa kerrannaispakkausta. Ei saa myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Irrota oheinen varoituskortti, siinä on tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa.

VAROITUS! Ota HETI yhteyttä lääkäriin, jos saat yliherkkyyteen viittaavia oireita.

”Vedä tästä”

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 oC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

kivexa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kivexa 600 mg/300 mg tabletit abakaviiri/lamivudiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ViiV Healthcare UK Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

KIVEXA TABLETIT, VAROITUSKORTTI

SIVU 1

TÄRKEÄÄ – VAROITUSKORTTI

Kivexa (abakaviiri/lamivudiini) tabletit

Pidä kortti aina mukana

Koska Kivexa sisältää abakaviiria, jotkut Kivexaa käyttävät potilaat voivat saada yliherkkyysreaktion (vakavan allergisen reaktion), joka voi olla hengenvaarallinen, jos Kivexa-hoitoa jatketaan. OTA HETI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN, joka kertoo sinulle onko sinun lopetettava Kivexan ottaminen, jos:

1)saat ihottumaa TAI

2)sinulla on yksi tai useampia oireita vähintään KAHDESTA seuraavasta ryhmästä:

-kuume

-hengenahdistus, kurkkukipu tai yskä

-pahoinvointi tai oksentelu tai ripuli tai vatsakivut

-voimakas väsymys tai särky tai yleinen sairauden tunne.

Jos olet lopettanut Kivexa-hoidon yliherkkyysreaktion vuoksi, ÄLÄ KOSKAAN OTA Kivexaa tai muuta abakaviiria sisältävää lääkettä (esim. Ziagenia, Triumeqia tai Triziviria) uudestaan, koska jo muutamassa tunnissa verenpaineesi voi laskea hengenvaarallisen alas tai voit kuolla.

(ks. kortin kääntöpuoli)

SIVU 2

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos saat Kivexasta yliherkkyysreaktion. Kirjoita alle lääkärin yhteystiedot:

Lääkärin nimi:………………………………………… puh.:……………………..

Jos oma lääkäri ei ole tavoitettavissa, kysy kiireellisesti neuvoa joltain muulta lääkäriltä (esim. lähimmän sairaalan ensiavusta).

Halutessasi yleistä Kivexaa koskevaa tietoa, ota yhteyttä: [Myyntiluvanhaltijan paikallisen edustajan nimi ja puhelinnumero lisätään tähän]

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä