Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Pakkausseloste - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLitak
ATC-koodiL01BB04
Lääkeainecladribine
ValmistajaLipomed GmbH

PAKKAUSSELOSTE

LITAK 2 mg/ml injektioneste, liuos kladribiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää , käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille taiapteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1.Mitä LITAK on ja mihin sitä käytetään

2.Ennen kuin käytät LITAKia

3.Miten LITAKia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.LITAKin säilyttäminen

6.Muuta tietoa

1.MITÄ LITAK ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

LITAK sisältää vaikuttavaa ainetta kladribiinia. Kladribiini on sytostaattinen aine. Se vaikuttaa pahanlaatuisten (syöpäisten) valkoisten verisolujen kasvuun, joilla on tärkeä merkitys karvasoluleukemiassa. LITAKia käytetään tämän sairauden hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT LITAKIA

Älä käytä LITAKia,

-jos olet allerginen (yliherkkä) kladribiinille tai LITAKin jollekin muulle aineelle

-jos olet raskaana tai imetät

-jos olet alle 18-vuotias

-jos sinulla on kohtalainen tai vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta

-jos käytät muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat verisolujen tuotantoon luuytimessä (myelosuppressio).

Ole erityisen varovainen LITAKin suhteen

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut:

-maksa- tai munuaisongelmia

-infektioita

jos sinulla on infektio, se hoidetaan, ennen kuin aloitat LITAKin käytön

jos huomaat tulehduksen oireita (kuten vilustumisoireita tai kuumetta) LITAK-lääkityksen aikana tai sen jälkeen, kerro siitä lääkärillesi välittömästi.

-kuumetta.

Ennen LITAK-hoitoa ja sen aikana sinulta otetaan säännöllisin välein verikokeita, joilla tarkastetaan, onko lääkkeen annon jatkaminen turvallista. Lääkärisi saattaa päättää sinulle tarpeellisesta verensiirrosta verisolujen määrän parantamiseksi. Myös maksan ja munuaisten toiminta tarkastetaan.

Jos suunnittelet lapsen siittämistä, kerro siitä lääkärille ennen LITAK-lääkityksen aloittamista. Lasta ei tulisi siittää hoidon aikana eikä 6 kuukauteen LITAK-hoidon päätyttyä. Lääkärisi saattaa neuvoa sperman syväjäädytysmahdollisuudesta (säilöminen pakastamalla).

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät:

-kortikosteroideja, joita käytetään yleisesti tulehdusten hoitoon

-virusten kasvua estäviä aineita, joita käytetään virusinfektioiden hoitoon.

Älä käytä LITAKia sellaisten muiden lääkkeiden kanssa, jotka vaikuttavat verisolujen tuotantoon luuytimessä (myelosuppressio).

Raskaus ja imetys

Älä käytä LITAKia, jos olet raskaana. Sinun on huolehdittava riittävästä ehkäisystä hoidon aikana ja vielä ainakin kuusi kuukautta viimeisen LITAK-annoksen jälkeen. Jos tulet raskaaksi LITAK-hoidon aikana, on sinun kerrottava siitä lääkärillesi heti.

Älä imetä LITAK-hoidon aikana ja vähintään kuuden kuukauden ajan viimeisen LITAK-annoksen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

LITAK vaikuttaa voimakkaasti ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Jos sinua väsyttää, mikä saattaa aiheutua LITAK-hoidosta johtuvasta vähäisestä punasolujen määrästä, tai huimaa, älä aja äläkä käytä koneita.

3.MITEN LITAKia KÄYTETÄÄN

Käytä LITAKia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi laskee annoksesi painosi mukaan, ja hän selvittää sinulle hoitosuunnitelman yksityiskohtaisesti. Suositeltu päiväannos on 0,14 mg painokiloa kohti/vuorokaudessa viitenä peräkkäisenä päivänä (yksi hoitojakso).

LITAK on annettava ruiskeena ihon alle (subkutaaninen injektio) joka päivä samaan aikaan. Jos ruiskutat LITAKia itse, sinun on ensin saatava lääkäriltä tai hoitajalta ohjeet ruiskeen valmisteluun ja sen antamiseen. Tarkat ohjeet ruiskeen antamiseen löytyvät tämän pakkausselosteen antamisesta.

Saatat myös saada lisäksi vaikuttavana aineena allopurinolia sisältävää lääkettä veren ylimääräisen virtsahappopitoisuuden vähentämiseksi.

Jos käytät enemmän LITAKia kuin sinun pitäisi

Jos pistät väärän annoksen, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Jos unohdat käyttää LITAKia

Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat annoksen pistämisen, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, LITAKikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa..

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla on seuraavia LITAK-hoidon aikana tai jälkeen:

-tulehduksen oireita (kuten influenssan kaltaisia oireita)

-kuumetta.

Pahanlaatuisen (syöpäisen) sairauden uusiutumista ei voida poissulkea. Tämä tarkoittaa sitä, että pahanlaatuisen sairauden kehittymisriski on sinulla hieman korkeampi kuin terveillä henkilöillä. Tämä

hieman korkeampi riski saattaa johtua karvasoluleukemiasta tai sairauden hoitoon käytetyistä hoidoista mukaan lukien LITAK.

Haittavaikutuksia saattaa esiintyä tiettyjen esiintyvyyksien mukaan, jotka määritetään seuraavalla tavalla:

-Hyvin yleinen: Vaikuttaa useampaan kuin 1 käyttäjään 10 käyttäjästä

-Yleinen: Vaikuttaa 1–10 käyttäjään 100 käyttäjästä

-Melko harvinainen: Vaikuttaa 1–10 käyttäjään 1 000 käyttäjästä

-Harvinainen: Vaikuttaa 1–10 käyttäjään 10 000 käyttäjästä

-Hyvin harvinainen: Vaikuttaa harvempaan kuin 1 käyttäjään 10 000 käyttäjästä

-Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Infektiot.

Kuume.

Tiettyjen valkoisten verisolujen (neutrofiilien ja lymfosyyttien) ja verihiutaleiden alhainen määrä veressä.

Punaisten verisolujen alhainen määrä, mikä saattaa johtaa anemiaan, jonka oireita ovat väsymys ja uneliaisuus.

Elimistösi immuunijärjestelmän vajaatoiminta.

Päänsärky, huimaus.

Poikkeavat hengitysäänet, poikkeavat rintakehän äänet, yskä.

Pahoinvointi, oksentelu, ummetus ja ripuli.

Ihottuma, turvotus, punoitus sekä kipu pistospaikan ympärillä, hikoilu.

Ihoreaktiot ovat useimmiten lieviä tai kohtalaisia ja häviävät muutaman päivän sisällä.

Väsymys, vilunväristykset, heikentynyt ruokahalu.

Heikotus.

Yleiset haittavaikutukset

Pahanlaatuisen (syöpäisen) sairauden uusiutuminen.

Pienentynyt verihiutaleiden määrä saattaa aiheuttaa poikkeavia verenvuotoja (esimerkiksi nenästä tai iholta).

Unettomuus, levottumuus.

Sydämen sykkeen nopeutuminen, sydämen sivuääni, matala verenpaine ja heikentynyt verenvirtaus sydänlihakseen.

Hengenahdistus, tulehduksesta johtuvat keuhkokudokseen ilmaantuvat tiivistymät, suun ja kielen tulehdukset

Maha-alueen kipu ja ilmavaivat, hieman kohonneet maksanarvot (bilirubiini, transaminaasit), jotka palautuvat hoidon jälkeen normaaliarvoihin.

Kutina, kutiseva ihottuma (urtikaria), punotus ja ihon kipu.

Kudoksen turvotus (ödeemat), huonovointisuus, kivut (lihas-, nivel-ja luukipu).

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Punasolujen tuhoutumisen aiheuttama anemia.

Unettomuus, ihon puutuminen ja kihelmöinti, heikkouden tunne, toimettomuus, ääreishermojen häiriöt, sekavuus, koordinaation heikkeneminen.

Silmätulehdus.

Kurkkukipu.

Laskimotulehdus.

Vakava painonlasku.

Harvinaiset haittavaikutukset

Maksan vajaatoiminta.

Munuaisen vajaatoiminta.

Syöpähoidon aiheuttamat komplikaatiot syöpäsolujen tuhoutumisen vuoksi.

Verensiirtojen hyljintävaste.

Tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofiilit).

Aivohalvaus.

Puhe- ja nielemishäiriöt.

Sydämen vajaatoiminta.

Poikkeava sydänrytmi.

Sydämen kyvyttömyys ylläpitää riittävää verenkiertoa.

Suolentukkeuma.

Vakava allerginen ihoreaktio (Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai Lyellin oireyhtymä).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Masennus, epileptinen kohtaus.

Silmäluomien turvotus.

Keuhkon verihyytymä.

Sappirakontulehdus

Elinten toimintahäiriö elimistön tuottaman aineen (glykoproteiinin) kertymisen vuoksi.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.LITAKIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa (2°C8°C). Ei saa jäätyä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän “EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Mikrobiologiselta kannalta käyttövalmiiksi sekoitettu tuote tulee käyttää välittömästi, ellei avaamisessa estetä mikrobiologisen kontaminaation riski. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Älä käytä LITAKia, jos huomaat injektiopullon olevan vaurioitunut tai liuoksen olevan samea tai sisältävän hiukkasia.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. MUUTA TIETOA

Mitä LITAK sisältää

-Vaikuttava aine on kladribiini. Jokainen ml liuosta sisältää 2 mg kladribiinia. Jokainen injektiopullo sisältää 10 mg kladribiinia 5 ml liuoksessa.

-Muut aineet ovat natriumikloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), suolahappo (pH:n säätämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

LITAK on saatavana 5 ml kirkasta, väritöntä injektionestettä, liuos, sisältävässä injektiopullossa. Pakkauskoko on 1 tai 5 injektiopulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

OHJEET RUISKEEN ANTAMISEEN

Tässä osassa neuvotaan, kuinka voit itse antaa LITAK-ruiskeen. On tärkeää, ettet yritä pistää ruisketta itse, ellet ole saanut siihen opetusta lääkäriltä tai hoitajalta. Lääkärisi kertoo, kuinka paljon LITAKia tarvitset ja kuinka useasti ja milloin ruiske on annettava. LITAK tulee ruiskuttaa ihonalaiseen kudokseen (subkutaaninen injektio). Jos sinulla on kysyttävää ruiskeen antamisesta, kysy lääkäriltäsi tai hoitajalta.

LITAK on sytotoksinen aine ja sitä on sen vuoksi käsiteltävä varoen. Jos potilas ei itse anna LITAKia, LITAKin käsittelyssä ja annossa suositellaan kertakäyttökäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä. Jos LITAKia joutuu iholle tai silmiin, huuhtele kyseinen alue välittömästi runsaalla vedellä. Raskaana olevien naisten tulee välttää kosketusta LITAKin kanssa.

Mitä tarvitsen ruiskeen antamiseen?

Tarvitset ihonalaista ruisketta varten:

-yhden LITAK-injektiopullon (tai kaksi injektiopulloa, jos sinun on ruiskutettava yli 5 ml) Älä käytä vahingoittuneita injektiopulloja, tai jos liuos on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia.

-yhden steriilin injektioruiskun (esim. 10 ml LUER-injektioruisku)

-yhden steriilin injektioneulan (esim. 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾’’)

-alkoholilla kostutettuja puhdistuslappuja

-pistonkestävän astian käytettyjä injektioruiskuja varten.

Kuinka valmistaudun LITAKin ihonalaisen ruiskeen antamiseen?

1.Anna LITAKin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen ruiskeen antamista.

2.Pese kädet hyvin.

3.Käy miellyttävään asentoon ja kokoa tarvikkeet lähellesi.

Kuinka valmistan LITAK-ruiskeen?

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen LIITAK-injektion antamista:

1.Poista LITAK-pullon punainen korkki. Älä poista pullon kumitulppaa. Pyyhi kumin pinta alkoholilla puhtaaksi. Ota injektioruisku pakkauksestaan ruiskeen päähän koskematta. Ota injektioneula pakkauksestaan ja pistä se injektioruiskun päähän. Poista neulan suojus neulaa koskematta.

2.Työnnä neula injektiopullon kumitulpan läpi ja käännä injektiopullo ja injektioruisku ylösalaisin. Varmista, että neulanpää on liuoksessa.

3.Vedä oikea määrä LITAKia injektioruiskuun mäntää vetämällä (lääkärisi antaa ohjeet siitä, kuinka monta ml LITAKia tarvitset.)

4.Vedä neula pullosta.

5.Varmista, ettei injektioruiskussa ole ilmaa: pidä neulaa ylöspäin ja paina ilma ulos.

6.Tarkasta, että ruiskussa on oikea määrä lääkettä.

7.Ruiskuta lääke välittömästi.

Mihinkä annan ruiskeen?

Ohessa on esitetty parhaimmat injektiopaikat: yläreidet ja vatsa, ei kuitenkaan navan ympärys. Jos joku muu antaa ruiskeen, hän voi antaa sen myös olkavarsien ulkopintaan tai pakaroihin.

Kuinka annan ruiskeen?

1. Desinfioi iho alkoholilla pyyhkien. Anna alueen kuivua ja purista ihoa kevyesti peukalon ja etusormen välissä.

2. Paina neula täysin ihoon noin 45° kulmassa kuvan esittämällä tavalla.

3.Vedä mäntää kevyesti nähdäksesi, ettet ole pistänyt verisuoneen. Jos näet verta ruiskussa, vedä neula ulos ja anna ruiske toiseen paikkaan.

4.Ruiskuta neste hitaasti ja tasaisesti noin minuutin ajan samalla ihoa yhteen puristaen.

5.Vedä neula ulos ruiskeen antamisen jälkeen.

6.Pane käytetty ruisku pistonkestävään astiaan. Ota jokaista ruisketta varten uusi injektioruisku ja injektioneula. Pullot ovat vain kertakäyttöön. Palauta käyttämättä jäänyt liuos lääkärillesi tai apteekkiin asianmukaista hävittämistä varten.

Käytettyjen ruiskujen hävittäminen

Pane käytetyt ruiskut pistonkestävään astiaan ja säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Hävitä pistonkestävä astia lääkärisi, sairaanhoitajan tai apteekkarin antamien ohjeiden mukaisesti. Älä hävitä käytettyjä ruiskuja normaalien kotitalousjätteiden mukana.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä