Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Pakkausseloste - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiOslif Breezhaler
ATC-koodiR03AC18
Lääkeaineindacaterol maleate
ValmistajaNovartis Europharm Ltd.  

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammaa inhalaatiojauhe, kapseli, kova

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammaa inhalaatiojauhe, kapseli, kova

Indakateroli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Oslif Breezhaler on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oslif Breezhaleria

3.Miten Oslif Breezhaleria käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Oslif Breezhalerin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Oslif Breezhaler on ja mihin sitä käytetään

Mitä Oslif Breezhaler on

Oslif Breezhalerin vaikuttava aine, indakateroli, kuuluu keuhkoputkia laajentavien eli bronkodilatoivien lääkkeiden ryhmään. Se hengitetään keuhkoihin, joissa se rentouttaa pienten ilmateiden seinämälihaksia. Tällöin hengitystiet laajenevat ja on helpompi saada ilmaa sisään ja ulos

Mihin Oslif Breezhaleria käytetään

Oslif Breezhaler on tarkoitettu helpottamaan keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavien aikuispotilaiden hengitysvaikeuksia. COPD:ssa hengitysteitä ympäröivät lihakset supistuvat, mikä hankaloittaa hengittämistä. Tämä lääke rentouttaa em. lihaksia ja helpottaa ilman kulkeutumista keuhkoihin ja niistä pois.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oslif Breezhaleria

Älä käytä Oslif Breezhaleria

-jos olet allerginen indakaterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oslif Breezhaleria

jos sinulla on astma (jolloin Oslif Breezhaleria ei pidä käyttää).

jos sinulla on sydänvaivoja.

jos sinulla on epilepsia.

jos sinulla on kilpirauhasvaivoja (tyreotoksikoosi eli kilpirauhasen liikatoiminta).

jos sinulla on diabetes.

Oslif Breezhaler -hoidon aikana:

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriisi, jos sinulle kehittyy rintapuristusta, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta heti lääkkeen ottamisen jälkeen. Nämä voivat olla keuhkoputkien supistumisen eli bronkospasmin oireita.

Kerro heti lääkärillesi, jos keuhkoahtaumataudin oireet (hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, yskä) eivät parane tai pahenevat.

Lapset ja nuoret

Oslif Breezhaler -hoitoa ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Oslif Breezhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille etenkin, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

Oslif Breezhalerin kaltaisia lääkkeitä hengitystieoireisiin (eli lääkkeitä, kuten salmeteroli ja formoteroli). Haittavaikutuksia voi esiintyä tavanomaista enemmän.

beetasalpaajia, joita käytetään kohonneen verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon (esim. propranololi) tai glaukooman eli ns. silmänpainetaudin hoitoon (esim. timololi).

veren kaliumpitoisuutta pienentäviä lääkkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi o steroidit (esim. prednisoloni),

o kohonneen verenpaineen hoitoon käytettävät diureetit (nesteenpoistolääkkeet), kuten hydroklooritiatsidi,

o hengitysvaikeuksien hoitoon käytettävät lääkkeet kuten teofylliini.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Oslif Breezhaleria, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Oslif Breezhaler vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Oslif Breezhaler sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.Miten Oslif Breezhaleria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oslif Breezhalerin annostus

Tavanomainen annos on yhden kapselin sisältö vuorokaudessa. Lääke hengitetään keuhkoihin eli inhaloidaan. Lääkäri voi kehottaa sinua käyttämään joko 150 mikrogramman tai

300 mikrogramman kapseleita voinnistasi ja hoitovasteestasi riippuen. Älä ylitä lääkärin määräämää annosta.

Inhaloi lääke samaan aikaan joka päivä, vaikutus kestää 24 tuntia. Näin elimistössä on koko ajan riittävästi hengitystä helpottavaa lääkettä sekä päivällä että yöllä. Myös lääkkeen ottaminen on helpompi muistaa.

Miten Oslif Breezhaleria käytetään

Pakkauksessa on inhalaattori ja läpipainopakkauksiin pakattuja kapseleita, joihin lääke on pakattu inhalaatiojauheen muodossa. Oslif Breezhaler -inhalaattoria käytetään kapselin sisältämän lääkkeen inhaloimiseen.

Ota aina kapselit pakkauksessa olevan Oslif Breezhaler -inhalaattorin avulla. Poista kapselit läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen niiden käyttöä.

Kun aloitat uuden pakkauksen, ota samalla käyttöösi pakkauksessa oleva uusi Oslif Breezhaler -inhalaattori.

Hävitä inhalaattori 30 päivän käytön jälkeen.

Älä niele kapseleita.

Tutustu tämän pakkausselosteen lopussa oleviin ohjeisiin, joissa kerrotaan tarkemmin inhalaattorin käytöstä.

Jos käytät enemmän Oslif Breezhaleria kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimpään päivystykseen, jos olet ottanut liikaa Oslif Breezhaleria tai jos joku muu on ottanut kapseleitasi. Näytä Oslif Breezhaler -pakkaus. Lääkärinhoito voi olla tarpeen. Saatat huomata sydämesi lyövän tavanomaista nopeammin, tai sinulle voi ilmaantua päänsärkyä, voit tuntea olosi uneliaaksi, saatat voida pahoin tai oksentaa.

Jos unohdat käyttää Oslif Breezhaleria

Jos unohdat inhaloida annoksen, inhaloi seuraavana päivänä yksi annos tavanomaiseen aikaan. Älä inhaloi kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Oslif Breezhaler -hoidon kesto

Jatka Oslif Breezhaler -hoitoa niin kauan kuin lääkäri määrää.

Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikaissairaus, ja Oslif Breezhaleria tulee käyttää päivittäin eikä vain hengitysvaikeuksien tai muiden oireiden ilmetessä.

Jos sinulla on kysymyksiä Oslif Breezhaler -hoidon kestosta, käänny lääkärin tai apteekki- henkilökunnan puoleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset saattavat olla vakavia. Ota välittömästi yhteys lääkäriisi

jos sinulla on puristavaa rintakipua (yleinen).

jos verensokeriarvosi nousee liian korkeaksi (diabetes). Tällöin tunnet väsymystä, voimakasta janoa ja nälkää (ilman, että painosi nousee), ja virtsanerityksesi on tavallista suurempi (yleinen).

jos sydämesi lyönnit muuttuvat epäsäännöllisiksi (melko harvinainen)

jos saat allergiseen reaktioon viittaavia oireita, kuten ihottumaa, kutinaa, nokkosrokkoa, hengitys- tai nielemisvaikeuksia, huimausta (melko harvinainen).

jos sinulla on hengitysvaikeuksia vinkuvan hengitysäänen tai yskän kera (melko harvinainen).

Muita haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (näitä voi ilmetä useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä)

flunssankaltaiset oireet. Voit kokea kaikki tai useammat seuraavista oireista: kurkkukipu, vuotava nuha, tukkoinen nenä, aivastelu, yskä, päänsärky.

Yleiset haittavaikutukset (näitä esiintyy enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä)

kipu ja painontunne poskissa ja otsassa (nenän sivuonteloiden tulehdus)

nuha

yskä

kurkkukipu

päänsärky

huimaus

sydämentykytys

lihaskrampit

käsien, nilkkojen ja jalkaterien turvotus

kutina/ihottuma

rintakipu

kivut lihaksissa, luustossa tai nivelissä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (näitä esiintyy enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta)

nopeat sydämen lyönnit

kihelmöinti tai puutuminen

lihaskivut.

Joillakuilla voi esiintyä yskää pian lääkkeen inhaloinnin jälkeen. Yskä on keuhkoahtaumataudin yleinen oire. Jos sinulla on yskää pian lääkkeen inhaloimisen jälkeen, siitä ei tarvitse huolestua. Tarkista inhalaattorista, että kapseli on tyhjä ja olet saanut koko lääkeannoksen. Jos kapseli on tyhjä, aihetta huoleen ei ole. Jos kapselissa on vielä lääkettä, inhaloi sitä uudestaan ohjeiden mukaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Oslif Breezhalerin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” tai ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pakkaus on vahingoittunut tai näyttää avatulta. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oslif Breezhaler sisältää

-Yksi 150 mikrogramman Oslif Breezhaler -kapseli sisältää 150 mikrogrammaa indakaterolia indakaterolimaleaattina. Muut aineet ovat laktoosi, ja kapselit on valmistettu liivatteesta.

-Yksi 300 mikrogramman Oslif Breezhaler -kapseli sisältää 300 mikrogrammaa indakaterolia indakaterolimaleaattina. Muut aineet ovat laktoosi, ja kapselit on valmistettu liivatteesta.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakkauksessa on inhalaattori ja läpipainopakkauksiin pakattuja kapseleita. Kapselit ovat läpinäkyviä (värittömiä) ja sisältävät valkoista jauhetta.

150 mikrogramman Oslif Breezhaler -kapseleissa on musta vaakaviiva, jonka yläpuolelle on painettu musta valmistekoodi “IDL 150” ja alapuolelle musta yhtiön logo ().

300 mikrogramman Oslif Breezhaler -kapseleissa on sininen vaakaviiva, jonka yläpuolelle on painettu sininen valmistekoodi “IDL 300” ja alapuolelle sininen yhtiön logo ().

Saatavilla on seuraavat pakkauskoot:

Pahvipakkaus, jossa 10 kapselia ja 1 inhalaattori.

Pahvipakkaus, jossa 30 kapselia ja 1 inhalaattori.

Monipakkaus, jossa 2 pakkausta (à 30 kapselia ja 1 inhalaattori).

Monipakkaus, jossa 3 pakkausta (à 30 kapselia ja 1 inhalaattori).

Monipakkaus, jossa 30 pakkausta (à 10 kapselia ja 1 inhalaattori).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu

OSLIF BREEZHALER -INHALAATTORIN KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Niissä kerrotaan, miten Oslif Breezhaler -inhalaattoria käytetään ja käsitellään.

Käytä aina tässä pakkauksessa olevaa Oslif Breezhaler -inhalaattoria. Älä ota Oslif Breezhaler -kapseleita muilla inhalaattoreilla äläkä myöskään käytä Oslif Breezhaler -inhalaattoria muiden lääkekapseleiden ottamiseen.

Kun aloitat uuden pakkauksen käytön, siirry samalla heti käyttämään kyseisessä pakkauksessa olevaa uutta Oslif Breezhaler -inhalaattoria.

Hävitä inhalaattori 30 päivän käytön jälkeen.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.

Älä niele kapseleita. Niissä oleva jauhe on tarkoitettu inhaloitavaksi hengitysteihin.

Oslif Breezhaler -pakkauksen sisältö

Yksi Oslif Breezhaler -pakkaus sisältää

yhden Oslif Breezhaler -inhalaattorin

yhden tai useampia läpipainopakkauksia, joissa on inhalaattorin avulla otettavia Oslif Breezhaler -kapseleita.

Oslif Breezhaler -inhalaattoria käytetään Oslif Breezhaler -kapselin sisältämän lääkkeen inhaloimiseen.

Suukappale

Suojus

Verkko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läpipainopakkaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapselikammio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslif Breezhaler -inhalaattori

Läpipainopakkaus

Inhalaattorin alaosa

Inhalaattorin käyttö

Vedä suojus pois.

Avaa inhalaattori:

Ota tukevasti kiinni inhalaattorin alaosasta ja kallista suukappaletta, jolloin inhalaattori avautuu.

Valmistele kapseli:

Ota läpipainopakkauksesta yksi kapseli kuivin käsin juuri ennen käyttöä.

Aseta kapseli inhalaattoriin:

Aseta kapseli inhalaattorin kammioon.

Älä koskaan aseta kapselia suoraan suukappaleeseen.

Sulje inhalaattori:

Kuulet naksahduksen, kun inhalaattori on sulkeutunut täysin.

Lävistä kapseli:

Pidä inhalaattoria pystyasennossa suukappale ylöspäin.

Lävistä kapseli painamalla molempia sivupainikkeita tukevasti ja yhtä aikaa toisiaan kohti. Tee tämä vain kerran.

Kuulet naksahduksen, kun neula lävistää kapselin.

Vapauta sivupainikkeet kokonaan.

Hengitä ulos:

Hengitä ulos niin pitkään kuin voit ennen kuin asetat suukappaleen suuhusi.

Älä puhalla suukappaleeseen.

Inhaloi lääke:

Varmistaaksesi lääkkeen pääsyn syvälle hengitysteihin toimi seuraavasti:

Pitele inhalaattoria kuvan mukaisella tavalla. Sivupainikkeiden tulisi osoittaa vasemmalle ja oikealle. Älä paina sivupainikkeita.

Aseta suukappale suuhusi ja sulje huulet tiukasti sen ympärille.

Hengitä sisään nopeasti, mutta tasaisesti ja niin syvään kuin voit.

Huom.

Kun hengität sisään inhalaattorin läpi, kapseli pyörii inhalaattorin kammiossa, jolloin kuuluu suriseva ääni. Suussa tuntuu makea maku, kun lääke kulkeutuu keuhkoihin.

Muuta tietoa

Joskus pieniä kapselin palasia pääsee suukappaleen verkon läpi suuhun. Jos näin käy, saatat tuntea palasia kielelläsi. Palasten nielemisestä tai hengittämisestä ei ole haittaa. Kapselin repeäminen on todennäköisempää, jos se lävistetään vahingossa useammin kuin kerran (vaihe 6).

Jos surisevaa ääntä ei kuulu:

Kapseli on saattanut juuttua inhalaattorin kammioon. Jos näin tapahtuu:

Avaa inhalaattori ja irrota kapseli varovasti koputtamalla inhalaattorin pohjaan. Älä paina sivupainikkeita.

Inhaloi lääke uudelleen toistamalla vaiheet 8 ja 9.

Pidätä hengitystä:

Kun olet inhaloinut lääkkeen:

Pidätä hengitystäsi vähintään 5-10 sekunnin ajan tai niin kauan kuin se tuntuu kohtuulliselta samalla, kun otat inhalaattorin pois suustasi.

Hengitä sitten ulos.

Avaa inhalaattori ja katso, onko kapseliin jäänyt jauhetta.

Jos kapseliin on jäänyt jauhetta:

Sulje inhalaattori.

Toista vaiheet 8, 9, 10 ja 11.

Useimmat potilaat pystyvät tyhjentämään kapselin 1-2 inhalaatiokerralla.

Muuta tietoa

Joillakuilla voi esiintyä yskää pian lääkkeen inhaloinnin jälkeen. Siitä ei tarvitse huolestua. Jos kapseli on tyhjä, olet saanut riittävän lääkeannoksen.

Lääkkeenoton jälkeen:

Avaa suukappale uudelleen ja poista tyhjä kapseli kallistamalla inhalaattoria niin, että kapseli putoaa ulos. Hävitä tyhjä kapseli talousjätteen mukana.

Sulje inhalaattori ja aseta korkki takaisin paikoilleen.

Älä säilytä kapseleita Oslif Breezhaler -inhalaattorissa.

Laita merkintä annoskalenteriin:

Pakkauksen sisällä on annoskalenteri. Lääkeenoton jälkeen laita merkintä kyseisen päivän kohdalle, jos tämä helpottaa seuraavan lääkkeenottoajankohdan muistamista.

MUISTA:

Älä niele Oslif Breezhaler -kapseleita.

Käytä aina tässä pakkauksessa olevaa Oslif Breezhaler -inhalaattoria.

Oslif Breezhaler -kapselit tulee aina säilyttää läpipainopakkauksessa. Kapseli poistetaan pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

Älä koskaan aseta Oslif Breezhaler -kapselia suoraan Oslif Breezhaler -inhalaattorin suukappaleeseen.

Sivupainikkeita saa painaa vain yhden kerran.

Älä koskaan puhalla Oslif Breezhaler -inhalaattorin suukappaleeseen.

Vapauta aina painikkeet ennen kuin inhaloit lääkkeen.

Oslif Breezhaler -inhalaattoria ei saa pestä vedellä, vaan se tulee pitää kuivana. Ks.

“Inhalaattorin puhdistus”.

Älä pura Oslif Breezhaler -inhalaattoria osiin.

Käytä aina uuden Oslif Breezhalerpakkauksen mukana saamaasi uutta Oslif Breezhaler -inhalaattoria. Hävitä inhalaattori 30 päivän käytön jälkeen.

Älä säilytä kapseleita Oslif Breezhaler -inhalaattorissa.

Säilytä aina Oslif Breezhaler -inhalaattori ja Oslif Breezhalerkapselit kuivassa paikassa.

Inhalaattorin puhdistus

Puhdista inhalaattori kerran viikossa.

Pyyhi suukappale sisä- ja ulkopuolelta jauhejäämien poistamiseksi. Käytä puhdasta, nukkaama- tonta kangasta.

Älä pese inhalaattoria vedellä, vaan pidä se kuivana.

Älä pura inhalaattoria osiin.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä