Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Myyntipäällysmerkinnät - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRiprazo
ATC-koodiC09XA02
Lääkeainealiskiren
ValmistajaNovartis Europharm Ltd.
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PAKKAUS PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄÄ YKSIKKÖPAKKAUSTA VARTEN
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

EU/1/07/409/001

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

30 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

56 kalvopäällyst istä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

90 kalvopäällyst istä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PAKKAUS PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄÄ YKSIKKÖPAKKAUSTA VARTEN
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 kalvopäällysteistä tablett a

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 kalvopäällysteistä tabl tt a (yksittäispakattu läpipainopakkaus)

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

98 kalvopää ysteistä tablettia

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

LÄPIPAINOPAKKAUS (KALENTERIPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Aliskireeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

ei

 

 

 

Lääkevalmisteella

5.

MUUTA

 

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauks sta koostuvan monipakkauksen.

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Muodostaa kolmesta 28 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

EU/1/07/409/007

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX-TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 28 tabletin pakkauks sta.

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdesta 49 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdestakymmen stä 14 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

EU/1/07/409/007

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauks sta koostuvan monipakkauksen.

 

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim.

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49) (yksittäispakattu

 

 

 

 

 

 

läpipainopakkaus)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX-TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdestakymmenestä 14 tabl tin pakkauksesta.

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdesta 49 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim.

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49) (yksittäispakattu

 

 

 

 

 

 

läpipainopakkaus)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PAKKAUS PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄÄ YKSIKKÖPAKKAUSTA VARTEN
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

EU/1/07/409/011

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

30 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

56 kalvopäällyst istä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PAKKAUS PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄÄ YKSIKKÖPAKKAUSTA VARTEN
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei last n ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 kalvopäällysteistä tablett a

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 kalvopäällysteistä tabl tt a (yksittäispakattu läpipainopakkaus)

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 kalvopäällysteistä tabl ttia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

98 kalvopää ysteistä tablettia

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

LÄPIPAINOPAKKAUS (KALENTERIPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Aliskireeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

ei

 

 

 

Lääkevalmisteella

5.

MUUTA

 

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauks sta koostuvan monipakkauksen.

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Muodostaa kolmesta 28 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

Muodostaa kolmesta 30 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 kalvopäällysteistä tablettia (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 kalvopäällysteistä tabl ttia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PA/ALU/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX-TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 28 tabletin pakkauks sta.

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 30 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdesta 49 tabl tin pakkauksesta.

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauksesta.

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 kalvopäällysteistä tablettia (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 kalvopäällysteistä tabl ttia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauks sta koostuvan monipakkauksen.

 

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim.

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49) (yksittäispakattu

 

 

 

 

 

 

läpipainopakkaus)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
PCTFE/PVC-LÄPIPAINOPAKKAUKSIA SISÄLTÄVÄN MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX-TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Riprazo 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina)myyntilupaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdestakymmenestä 14 tabl tin pakkauksesta.

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdesta 49 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim.

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49) (yksittäispakattu

 

 

 

 

 

 

läpipainopakkaus)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä