Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Myyntipäällysmerkinnät - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiScintimun
ATC-koodiV09HA03
Lääkeainebesilesomab
ValmistajaCIS bio international  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIRASIA

sisältää Blue Box –vaatimukset

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Scintimun 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten besilesomabi

2.VAIKUTTAVAT AINEET

Scintimun-injektiopullo sisältää 1 mg besilesomabia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Scintimun

Apuaineet: Vedetön natriumdivetyfosfaatti, vedetön dinatriummonovetyfosfaatti, sorbitoli, typpi- ilmakehässä

Liuotin Scintimun-valmistetta varten

1, 1, 3, 3-propaanitetrafosfonihappo, tetranatriumsuola, dihydraatti, tinaklorididihydraatti, natriumhydroksidi, kloorivetyhappo, typpi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten

Sisältää yhden Scintimun -moniannosinjektiopullon ja yhden injektiopullon, joka sisältää liuottimen Scintimun-valmistetta varten

Sisältää kaksi Scintimun -moniannosinjektiopulloa ja kaksi injektiopulloa, jotka sisältävät liuottimen Scintimun-valmistetta varten

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon

Sekoita Scintimun ensin sen liuottimen kanssa ja merkitse se sen jälkeen radioisotoopilla käyttäen natriumperteknetaattiliuosta (99mTc).

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 tunnin kuluessa radioleimauksesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

Älä säilytä veteen liotettua ja radioisotoopilla merkittyä tuotetta yli 25 °C:n lämpötilassa..

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Radioaktiivinen jäte on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

CIS bio international

B.P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/602/001 yhden Scintimun -moniannosinjektiopullon ja yhden injektiopullon, joka sisältää liuottimen Scintimun-valmistetta varten

EU/1/09/602/002 kaksi Scintimun -moniannosinjektiopulloa ja kaksi injektiopulloa, jotka sisältävät liuottimen Scintimun-valmistetta varten

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pistekirjoituksen poisjättämisen perusteet on hyväksytty.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Scintimun-LASINEN INJEKTIOPULLO

ei sisällä Blue Box -vaatimuksia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Scintimun 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten

Besilesomabi

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 tunnin kuluessa radioleimauksesta.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 mg

6.MUUTA

CIS bio international

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LASINEN INJEKTIOPULLO Scintimun-valmisteen liuotinta varten

ei sisällä Blue Box -vaatimuksia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Liuotin Scintimun-valmistetta varten

2. ANTOTAPA

Ei tarkoitettu annettavaksi suoraan potilaille.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,82 mg

6. MUUTA

CIS bio international

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Lisäetiketti, jota käytetään liuottimeen sekoittamisen ja natriumperteknetaatti(99mTc)-liuoksella merkitsemisen jälkeen.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

(99mTc)- Scintimun

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4. ERÄNUMERO

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

99mTc

MBq ml

kellonaika/pvm

6. MUUTA

CIS bio international

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä