Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Označavanje - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaActos
ATK šifraA10BG03
Tvarpioglitazone hydrochloride
ProizvođačTakeda Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Actos 15 mg tablete

pioglitazon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 15 mg pioglitazona (u obliku pioglitazonklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije, vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

50 tableta

56 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

112 tableta

196 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/150/00714 tableta

EU/1/00/150/001 28 tableta

EU/1/00/150/016 30 tableta

EU/1/00/150/002 50 tableta

EU/1/00/150/009 56 tableta

EU/1/00/150/017 84 tableta

EU/1/00/150/018 90 tableta

EU/1/00/150/003 98 tableta

EU/1/00/150/025 112 tableta

EU/1/00/150/026 196 tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Actos 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Actos 30 mg tablete

pioglitazon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 30 mg pioglitazona (u obliku pioglitazonklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije, vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

50 tableta

56 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

112 tableta

196 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/150/00814 tableta

EU/1/00/150/004 28 tableta

EU/1/00/150/019 30 tableta

EU/1/00/150/005 50 tableta

EU/1/00/150/010 56 tableta

EU/1/00/150/020 84 tableta

EU/1/00/150/021 90 tableta

EU/1/00/150/006 98 tableta

EU/1/00/150/027 112 tableta

EU/1/00/150/028 196 tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Actos 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Actos 45 mg tablete

pioglitazon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 45 mg pioglitazona (u obliku pioglitazonklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Za dodatne informacije, vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

50 tableta

56 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

112 tableta

196 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/150/01114 tableta

EU/1/00/150/012 28 tableta

EU/1/00/150/022 30 tableta

EU/1/00/150/013 50 tableta

EU/1/00/150/014 56 tableta

EU/1/00/150/023 84 tableta

EU/1/00/150/024 90 tableta

EU/1/00/150/015 98 tableta

EU/1/00/150/029 112 tableta

EU/1/00/150/030 196 tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Actos 45 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Actos 15 mg tablete

pioglitazon

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda (logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO (ZA PAKIRANJA S KALENDAROM)

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Actos 30 mg tablete

pioglitazon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO (ZA PAKIRANJA S KALENDAROM)

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Actos 45 mg tablete

pioglitazon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda (logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO (ZA PAKIRANJA S KALENDAROM)

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept