Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Označavanje - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdasuve
ATK šifraN05AH01
Tvarloxapine
ProizvođačFerrer Internacional s.a.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

ADASUVE 4,5 mg prašak inhalata, dozirani loksapin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki inhalator osigurava dozu od 4,5 mg loksapina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani

1 jednodozni inhalator

5 jednodoznih inhalatora

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u dišne puteve

Samo za jednokratnu uporabu

Inhalator je pakiran u hermetički zatvorenu vrećicu i mora ostati u vrećici do uporabe

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj vrećici do uporabe radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Španija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/823/001 (5 jednodoznih inhalatora)

EU/1/13/823/003 (1 jednodozni inhalator)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA

ADASUVE 4,5 mg prašak inhalata loksapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki inhalator osigurava dozu od 4,5 mg loksapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata

Jedan jednodozni inhalator

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Upute za uporabu se nalaze unutar pakiranja

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Ne otvarajte vrećicu dok niste spremni za primjenu lijeka

Za primjenu u dišne puteve

Upute za uporabu

Pročitajte slijedećih 5 koraka prije primjene lijeka ADASUVE bolesniku:

1. Otvorite vrećicu. Ne otvarajte vrećicu dok niste spremni za primjenu lijeka.

Otvorite vrećicu od folije kidanjem i izvadite inhalator iz pakiranja.

2. Povucite trakicu.

Čvrsto povucite plastičnu trakicu na stražnjoj strani inhalatora. Upalit će se zeleno svjetlo koje pokazuje da je inhalator spreman za uporabu.

Upotrijebite u roku od 15 minuta od uklanjanja trakice (ili dok se ne ugasi zeleno svjetlo) kako biste spriječili automatsku deaktivaciju inhalatora.

Bolesniku dajte upute da:

3. Izdahne.

Drži inhalator podalje od usta i da izdahne u potpunosti kako bi ispraznio pluća.

4. Udahne.

Udahne kroz nastavak za usta kontinuiranim, dubokim udahom.

VAŽNO: Provjerite je li se ugasilo zeleno svjetlo nakon što je bolesnik udahnuo.

5. Zadrži dah.

Ukloni nastavak za usta iz usta i kratko zadrži dah.

Napomena: Ako zeleno svjetlo ostane upaljeno nakon što bolesnik udahne, uputite bolesnika da ponovi korake 3 do 5.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEK IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte primjenjivati u bolesnika s astmom ili KOPB-om ili u bolesnika s akutnim respiratornim simptomima.

Brzodjelujući beta-agonist bronhodilator mora biti dostupan za liječenje mogućeg bronhospazma.

Bolesnik se mora promatrati za vrijeme prvog sata nakon svake doze radi znakova i simptoma bronhospazma.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj vrećici do uporabe radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Španija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/823/001 (5 jednodoznih inhalatora)

EU/1/13/823/003 (1 jednodozni inhalator)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE KUĆIŠTE UREĐAJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ADASUVE 4,5 mg prašak inhalata loksapin

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4,5 mg

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

ADASUVE 9,1 mg prašak inhalata, dozirani loksapin

2.NAVODENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki inhalator osigurava dozu od 9,1 mg loksapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani

1 jednodozni inhalator

5 jednodoznih inhalatora

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena u dišne puteve

Samo za jednokratnu uporabu

Inhalator je pakiran u hermetički zatvorenu vrećicu i mora ostati u vrećici do uporabe

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj vrećici do uporabe radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Španija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/823/002 (5 jednodoznih inhalatora)

EU/1/13/823/004 (1 jednodozni inhalator)

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJALIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA

ADASUVE 9,1 mg prašak inhalata loksapin

2. NAVODENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki inhalator osigurava dozu od 9,1 mg loksapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata

Jedan jednodozni inhalator

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Upute za uporabu se nalaze unutar pakiranja

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Ne otvarajte vrećicu dok niste spremni za primjenu lijeka

Za primjenu u dišne puteve

Upute za uporabu

Pročitajte slijedećih 5 koraka prije primjene lijeka ADASUVE bolesniku:

1. Otvorite vrećicu. Ne otvarajte vrećicu dok niste spremni za primjenu lijeka.

Otvorite vrećicu od folije kidanjem i izvadite inhalator iz pakiranja.

2. Povucite trakicu. Čvrsto povucite plastičnu trakicu na stražnjoj strani inhalatora. Upalit će se zeleno svjetlo koje pokazuje da je inhalator spreman za uporabu.

Upotrijebite u roku od 15 minuta od uklanjanja trakice (ili dok se ne ugasi zeleno svjetlo) kako biste spriječili automatsku deaktivaciju inhalatora.

Bolesniku dajte upute da:

3. Izdahne. Drži inhalator podalje od usta i da izdahne u potpunosti kako bi ispraznio pluća.

4. Udahne. Udahne kroz nastavak za usta kontinuiranim, dubokim udahom.

VAŽNO: Provjerite je li se ugasilo zeleno svjetlo nakon što je bolesnik udahnuo.

5. Zadrži dah. Ukloni nastavak za usta iz usta i kratko zadrži dah.

Napomena: Ako zeleno svjetlo ostane upaljeno nakon što bolesnik udahne, uputite bolesnika da ponovi korake 3 do 5.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte primjenjivati u bolesnika s astmom ili KOPB-om ili u bolesnika s akutnim respiratornim simptomima.

Brzodjelujući beta-agonist bronhodilator mora biti dostupan za liječenje mogućeg bronhospazma.

Bolesnik se mora promatrati za vrijeme prvog sata nakon svake doze radi znakova i simptoma bronhospazma.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj vrećici do uporabe radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Španija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/823/002 (5 jednodoznih inhalatora)

EU/1/13/823/004 (1 jednodozni inhalator)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE KUĆIŠTE UREĐAJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ADASUVE 9,1 mg prašak inhalata loksapin

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

9,1 mg

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept