Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Označavanje - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdempas
ATK šifraC02KX05
Tvarriociguat
ProizvođačBayer AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete Adempas 1 mg filmom obložene tablete Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete Adempas 2 mg filmom obložene tablete Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete riocigvat

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg ili 2,5 mg riocigvata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

42 filmom obložene tablete

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

294 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer AG

51368 Leverkusen

Njemačka

Bayer (logo)

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Adempas 0,5 mg – pakiranje s 42 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – pakiranje s 84 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – pakiranje s 90 filmom obloženih tableta - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – pakiranje s 294 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – pakiranje s 42 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – pakiranje s 84 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – pakiranje s 90 filmom obloženih tableta - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – pakiranje s 294 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – pakiranje s 42 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – pakiranje s 84 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – pakiranje s 90 filmom obloženih tableta - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – pakiranje s 294 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – pakiranje s 42 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – pakiranje s 84 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – pakiranje s 90 filmom obloženih tableta - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – pakiranje s 294 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – pakiranje s 42 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – pakiranje s 84 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – pakiranje s 90 filmom obloženih tableta - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – pakiranje s 294 filmom obložene tablete - EU/1/13/907/020

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg ili 2,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER - PAKIRANJA S 42, 84, 90, 294 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Adempas 0,5 mg tablete Adempas 1 mg tablete Adempas 1,5 mg tablete Adempas 2 mg tablete Adempas 2,5 mg tablete riocigvat

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer (Logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PON

UT

SRI ČET PET SUB NED

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept