Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Označavanje - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdenuric
ATK šifraM04AA03
Tvarfebuxostat
ProizvođačMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

ADENURIC 80 mg filmom obložene tablete febuksostat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadržava 80 mg febuksostata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadržava laktozu (u obliku hidrata).

Za daljnje informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

98 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Menarini International O L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/447/001 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/002 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/005 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/006 42 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/007 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/008 98 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/013 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/014 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/015 42 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/016 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/017 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/018 98 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ADENURIC 80 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC/ACLAR/ALUMINIJ ILI PVC/PE/PVDC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

ADENURIC 80 mg tablete febuksostat

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O. L. S.A.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

ADENURIC 120 mg filmom obložene tablete febuksostat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadržava 120 mg febuksostata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadržava laktozu (u obliku hidrata).

Za daljnje informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet: Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/447/003 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/004 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/009 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/010 42 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/011 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/012 98 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/019 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/020 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/021 42 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/022 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/447/023 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/447/024 98 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ADENURIC 120 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC/ACLAR/ALUMINIJ ILI PVC/PE/PVDC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

ADENURIC 120 mg tablete febuksostat

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O. L. S.A.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept