Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Označavanje - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAdvagraf
ATK šifraL04AD02
Tvartacrolimus
ProizvođačAstellas Pharma Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1.NAZIV LIJEKA

Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 0,5 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i sojin lecitin u tragovima. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

30 x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput na dan.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/387/001 30 kapsula

EU/1/07/387/002 50 kapsula

EU/1/07/387/009 100 kapsula

EU/1/07/387/014 30×1 kapsula

EU/1/07/387/015 50×1 kapsula

EU/1/07/387/016 100×1 kapsula

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Advagraf 0,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ALUMINIJSKI OMOT Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem (30,50,100 aluminijski omot)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

Primjena kroz usta.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 30×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

6.DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 1 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i sojin lecitin u tragovima. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

30 x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

60 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

60x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput na dan.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/387/003 30 kapsula

EU/1/07/387/004 50 kapsula

EU/1/07/387/005 60 kapsula

EU/1/07/387/006 100 kapsula

EU/1/07/387/017 30×1 kapsula

EU/1/07/387/018 50×1 kapsula

EU/1/07/387/019 60×1 kapsula

EU/1/07/387/020 100×1 kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Advagraf 1 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ALUMINIJSKI OMOT Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem (30, 50, 60, 100 aluminijski omot)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

Primjena kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 30×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 60 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 60×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

6. DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 3 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i sojin lecitin u tragovima. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

30 x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput na dan.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/387/011 30 kapsula

EU/1/07/387/012 50 kapsula

EU/1/07/387/013 100 kapsula

EU/1/07/387/021 30×1 kapsula

EU/1/07/387/022 50×1 kapsula

EU/1/07/387/023 100×1 kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Advagraf 3 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ALUMINIJSKI OMOT Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem (30, 50, 100 aluminijski omot)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

Primjena kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 30×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

6. DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 5 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i sojin lecitin u tragovima. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

30 x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

50x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

100x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput na dan.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/387/007 30 kapsula

EU/1/07/387/008 50 kapsula

EU/1/07/387/010 100 kapsula

EU/1/07/387/024 30×1 kapsula

EU/1/07/387/025 50×1 kapsula

EU/1/07/387/026 100×1 kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Advagraf 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem

1. NAZIV LIJEKA

Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Jedanput na dan.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

ALUMINIJSKI OMOT Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem (30, 50, 100 aluminijski omot)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem takrolimus

Primjena kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti sve kapsule unutar 1 godine nakon otvaranja aluminijskog omota i prije isteka roka valjanosti.

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 30×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 50×1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 100 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem 10x1 tvrdih kapsula s produljenim oslobađanjem

6. DRUGO

Jedanput na dan.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept