Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akynzeo (netupitant / palonosetron hydrochloride) – Označavanje - A04AA

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAkynzeo
ATK šifraA04AA
Tvarnetupitant / palonosetron hydrochloride
ProizvođačHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrde kapsule netupitant / palonozetron

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 300 miligrama netupitanta i 0,5 miligrama palonozetrona (u obliku palonozetronklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži također saharozu i sorbitol. Vidjeti Uputu o lijeku za više informacija.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 tvrda kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

Damastown, Mulhuddart

Dublin 15

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1001/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

akynzeo

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrde kapsule netupitant / palonozetron

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Helsinn

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept