Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Označavanje - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAltargo
ATK šifraD06AX13
Tvarretapamulin
ProizvođačGlaxo Group Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA TUBE OD 5 g, 10 g i 15 g

1.NAZIV LIJEKA

Altargo 10 mg/g mast retapamulin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan gram sadrži 10 mg retapamulina (1% m/m).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži:

Bijeli vazelin

Butilhidroksitoluen (E321)

Za dodatne informacije pročitajte Uputu o lijeku

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

mast

5 g x 1 tuba

10 g x 1 tuba

15 g x 1 tuba

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nemojte progutati

Primijenite na zahvaćeno područje prema uputama svog liječnika

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Samo za primjenu na kožu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte primjenjivati u oči ili na sluznice.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/390/002 5 g

EU/1/07/390/003 10 g

EU/1/07/390/004 15 g

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Altargo

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA VREĆICE OD 5 g

1. NAZIV LIJEKA

Altargo 10 mg/g mast retapamulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan gram sadrži: 10 mg retapamulina (1% m/m)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži:

Bijeli vazelin

Butilhidroksitoluen (E321)

Za dodatne informacije pročitajte Uputu o lijeku

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Mast

0,5 g x 12 vrećica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nemojte progutati

Primijenite na zahvaćeno područje prema uputama svog liječnika

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Samo za primjenu na kožu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte primjenjivati u oči ili na sluznice.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/390/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Altargo

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE 5 g, 10 g 15 g TUBA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Altargo 10 mg/g mast retapamulin

Za kožu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 g

10 g

15 g

6.DRUGO

Nemojte primjenjivati u oči ili na sluznice.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE 0,5 g VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Altargo 10 mg/g mast retapamulin

Za kožu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 g

6. DRUGO

Nemojte primjenjivati u oči ili na sluznice.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept