Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Označavanje - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAmbirix
ATK šifraJ07BC20
Tvarhepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU 1 NAPUNJENA ŠTRCALJKA BEZ IGLE

1 NAPUNJENA ŠTRCALJKA S 1 IGLOM

10 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI BEZ IGALA

10 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI S 10 IGALA

50 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI BEZ IGALA

1.NAZIV LIJEKA

Ambirix suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv hepatitisa A (inaktivirano) i hepatitisa B (rDNA) (HAB), adsorbirano

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

1 doza (1 ml):

 

inaktivirani virus hepatitisa A1,2

720 ELISA jedinica

površinski antigen hepatitisa B3,4

20 mikrograma

1umnožen na ljudskim diploidnim (MRC-5) stanicama

 

2adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani

0,05 miligrama Al3+

3proizveden tehnologijom rekombinantne DNA na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae) 4adsorbiran na aluminijev fosfat0,4 miligrama Al3+

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 napunjena štrcaljka

1 doza (1 ml)

1 napunjena štrcaljka + 1 igla

1 doza (1 ml)

10 napunjenih štrcaljki

10 x 1 doza (1 ml)

10 napunjenih štrcaljki + 10 igala

10 x 1 doza (1 ml)

50 napunjenih štrcaljki

50 x 1 doza (1 ml)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za primjenu u mišić

Dobro protresti prije primjene

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE OPREZA ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Odlagati sukladno lokalnim propisima

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/224/001 - pakiranje od 1 napunjene štrcaljke bez igle

EU/1/02/224/002 - pakiranje od 1 napunjene štrcaljke s 1 iglom

EU/1/02/224/003 - pakiranje od 10 napunjenih štrcaljki bez igala

EU/1/02/224/004 - pakiranje od 10 napunjenih štrcaljki s 10 igala

EU/1/02/224/005 – pakiranje od 50 napunjenih štrcaljki bez igala

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ambirix suspenzija za injekciju HAB cjepivo

i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Exp:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (1 ml)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept