Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aprovel (irbesartan) – Označavanje - C09CA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAprovel
ATK šifraC09CA04
Tvarirbesartan
ProizvođačSanofi Clir SNC

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Aprovel 75 mg tablete irbesartan

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg irbesartana

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

98 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/010 - 14 tableta

EU/1/97/046/001 - 28 tableta

EU/1/97/046/002 - 56 tableta

EU/1/97/046/013 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/003 - 98 tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 75 mg tablete irbesartan

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

14 - 28 - 56 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

56 x 1 tableta:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 150 mg tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg irbesartana

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/011 - 14 tableta

EU/1/97/046/004 - 28 tableta

EU/1/97/046/005 - 56 tableta

EU/1/97/046/014 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/006 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 150 mg tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

56 x 1 tableta:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 300 mg tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg irbesartana

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/012 - 14 tableta

EU/1/97/046/007 - 28 tableta

EU/1/97/046/008 - 56 tableta

EU/1/97/046/015 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/009 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 300 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 300 mg tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

56 x 1 tableta:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg irbesartana

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/016 - 14 tableta

EU/1/97/046/017 - 28 tableta

EU/1/97/046/034 - 30 tableta

EU/1/97/046/018 - 56 tableta

EU/1/97/046/019 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/031 - 84 tableta

EU/1/97/046/037 - 90 tableta

EU/1/97/046/020 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 75 mg tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

30 - 56 x 1 - 90 tableta:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg irbesartana

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/021 - 14 tableta

EU/1/97/046/022 - 28 tableta

EU/1/97/046/035 - 30 tableta

EU/1/97/046/023 - 56 tableta

EU/1/97/046/024 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/032 - 84 tableta

EU/1/97/046/038 - 90 tableta

EU/1/97/046/025 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 150 mg tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

30 - 56 x 1 - 90 tableta:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg irbesartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56 x 1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/046/026 - 14 tableta

EU/1/97/046/027 - 28 tableta

EU/1/97/046/036 - 30 tableta

EU/1/97/046/028 - 56 tableta

EU/1/97/046/029 - 56 x 1 tableta

EU/1/97/046/033 - 84 tableta

EU/1/97/046/039 - 90 tableta

EU/1/97/046/030 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aprovel 300 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Aprovel 300 mg tablete irbesartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: PON

UTO

SRI ČET PET SUB NED

30 - 56 x 1 - 90 tableta:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept