Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ariclaim (duloxetine) – Označavanje - N06AX21

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAriclaim
ATK šifraN06AX21
Tvarduloxetine
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJE ZA 30 MG TVRDE ŽELUČANOOTPORNE KAPSULE

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

ARICLAIM 30 mg tvrde želučanootporne kapsule duloksetin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 30 mg duloksetina (u obliku duloksetinklorida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu.

Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tvrdih želučanootpornih kapsula

28 tvrdih želučanootpornih kapsula

98 tvrdih želučanootpornih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U

PROMET

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/283/008 (7 tvrdih želučanootpornih kapsula)

EU/1/04/283/009 (28 tvrdih želučanootpornih kapsula)

EU/1/04/283/010 (98 tvrdih želučanootpornih kapsula)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ARICLAIM 30 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

30 mg tvrde želučanootporne kapsule

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

ARICLAIM 30 mg tvrde želučanootporne kapsule duloksetin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Lilly

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJE ZA 60 MG TVRDE ŽELUČANOOTPORNE KAPSULE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

ARICLAIM 60 mg tvrde želučanootporne kapsule duloksetin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna kapsula sadrži 60 mg duloksetina (u obliku duloksetinklorida)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu.

Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tvrdih želučanootpornih kapsula

98 tvrdih želučanootpornih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U

PROMET

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/283/011 (28 tvrdih želučanootpornih kapsula)

EU/1/04/283/012 (98 tvrdih želučanootpornih kapsula)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ARICLAIM 60 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

60 mg tvrde želučanootporne kapsule

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

ARICLAIM 60 mg tvrde želučanootporne kapsule duloksetin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept