Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arixtra (fondaparinux sodium) – Označavanje - B01AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaArixtra
ATK šifraB01AX05
Tvarfondaparinux sodium
ProizvođačAspen Pharma Trading Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za injekciju fondaparinuksnatrij

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,3 ml) sadrži 1,5 mg fondaparinuksnatrija.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev klorid, vodu za injekcije, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena: potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Štitnik za iglu sadrži lateks. Može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/206/005 - 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/006 - 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/007 - 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/008 - 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

EU/1/02/206/024 - 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/025 - 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/026 - 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

arixtra 1,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml otopina za injekciju fondaparinuks Na

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za injekciju fondaparinuksnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,5 ml) sadrži 2,5 mg fondaparinuksnatrija.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev klorid, vodu za injekcije, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena: potkožno ili u venu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Štitnik za iglu sadrži lateks. Može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/206/001 – 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/002 – 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/003 – 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/004 – 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

EU/1/02/206/021 – 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/022 – 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/023 – 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

arixtra 2,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml otopina za injekciju fondaparinuks Na

s.c./i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Arixtra 5 mg/0,4 ml otopina za injekciju fondaparinuksnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,4 ml) sadrži 5 mg fondaparinuksnatrija.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev klorid, vodu za injekcije, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena: potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Tjelesna težina manje od 50 kg

Štitnik za iglu sadrži lateks. Može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/206/009 – 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/010 – 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/011 – 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/018 – 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

EU/1/02/206/027 – 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/028 – 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/033 – 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

arixtra 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Arixtra 5 mg/0,4 ml otopina za injekciju fondaparinuks Na

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml otopina za injekciju fondaparinuksnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,6 ml) sadrži 7,5 mg fondaparinuksnatrija.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev klorid, vodu za injekcije, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena: potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Tjelesna težina 50 -100 kg

Štitnik za iglu sadrži lateks. Može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/206/012 – 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/013 – 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/014 – 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/019 – 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

EU/1/02/206/029 – 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/030 – 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/034 – 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

arixtra 7,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml otopina za injekciju fondaparinuks Na

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Arixtra 10 mg/0,8 ml otopina za injekciju fondaparinuksnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,8 ml) sadrži 10 mg fondaparinuksnatrija.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev klorid, vodu za injekcije, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

Otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom Otopina za injekciju, 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena: potkožno.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Tjelesna težina iznad 100 kg

Štitnik za iglu sadrži lateks. Može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/206/015 – 2 napunjene štrcaljke sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/016 – 7 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/017 – 10 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/020 – 20 napunjenih štrcaljki sa automatskim sigurnosnim sustavom

EU/1/02/206/031 – 2 napunjene štrcaljke sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/032 – 10 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom EU/1/02/206/035 – 20 napunjenih štrcaljki sa ručnim sigurnosnim sustavom

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

arixtra 10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Arixtra 10 mg/0,8 ml otopina za injekciju fondaparinuks Na

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept