Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Atosiban SUN (atosiban acetate) – Uputa o lijeku - G02CX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAtosiban SUN
ATK šifraG02CX01
Tvaratosiban acetate
ProizvođačSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju

atosiban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, primalji ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, primalju ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Atosiban SUN i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego primite Atosiban SUN

3.Kako će Atosiban SUN biti primijenjen

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Atosiban SUN

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Atosiban SUN i za što se koristi

Atosiban SUN sadrži atosiban. Atosiban SUN se može koristiti za odgađanje prijevremenog poroda vašeg djeteta. Atosiban SUN se koristi u odraslih trudnica od 24 do 33 tjedna trudnoće.

Atosiban SUN djeluje tako što smanjuje kontrakcije vaše maternice (uterusa). Također, smanjuje i učestalost kontrakcija maternice. Djeluje na način da blokira sposobnost prirodnog hormona tijela koji se zove “oksitocin”, a koji izaziva kontrakcije vaše maternice (uterusa).

2. Što morate znati prije nego primite Atosiban SUN

Nemojte primjenjivati Atosiban SUN

-Ako ste alergični na atosiban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-Ako ste trudni manje od 24 tjedna.

-Ako ste trudni više od 33 tjedna.

-Ako imate prerano prsnuće vodenjaka (prijevremeno prsnuće plodovih ovoja), a navršili ste 30 tjedana trudnoće ili više.

-Ako nerođeno dijete (fetus) ima poremećen srčani ritam.

-Ako imate krvarenje iz rodnice zbog kojeg liječnik želi odmah dovršiti porod.

-Ako imate stanje koje se zove “teška preeklampsija” i vaš liječnik želi odmah dovršiti porod.

Teška preeklampsija je kad imate visok krvni tlak, zadržavanje tekućine i/ili proteine u urinu.

-Ako imate stanje koje se zove “eklampsija” koje je slično “teškoj preeklampsiji” ali također imate napadaje (konvulzije). To znači da je potrebno odmah dovršiti porod.

-Ako je vaše nerođeno dijete umrlo.

-Ako imate ili bi mogli imati infekciju maternice (uterusa).

-Ako placenta pokriva porođajni kanal.

-Ako se placenta odvaja od stijenke maternice.

-Ako Vi ili Vaše nerođeno dijete imate bilo koje drugo stanje zbog kojih se nastavak vaše trudnoće smatra opasnim.

Ne primjenjujte Atosiban SUN ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, primalji ili ljekarniku prije primjene Atosiban SUN-a.

Upozorenja i mjere opreza

Prije primjene Atosiban SUN-a provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom:

-Ako mislite da vam je pukao vodenjak (prijevremeno prsnuće plodovih ovoja).

-Ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

-Ako ste trudni između 24 i 27 tjedana.

-Ako imate višeplodnu trudnoću.

-Ako vaše kontrakcije ponovno započnu, liječenje Atosiban SUN-om može se ponoviti još tri puta.

-Ako je nerođeno dijete premalo u odnosu na trajanje trudnoće.

-Nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-Ako očekujete više od jednog djeteta i/ili ste dobili lijekove koje mogu odgoditi rođenje vašeg djeteta, npr. lijekove za visoki krvni tlak. To može povećati rizik od edema pluća (nakupljanje tekućine u plućima).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku, primalji ili ljekarniku prije nego počnete primjenjivati Atosiban SUN.

Djeca i adolescenti

Atosiban SUN nije se istraživao u trudnica mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Atosiban SUN

Obavijestite svog liječnika, primalju ili ljekarnika ukoliko uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite prijašnje dijete, prestanite dojiti dok dobivate Atosiban SUN.

3.Kako će Atosiban SUN biti primijenjen

Atosiban SUN će Vam primijeniti liječnik, medicinska sestra ili primalja u bolnici. Oni će odlučiti koliko Vam je potrebno. Također će pregledati otopinu da bi bili sigurni da je bistra i bez čestica.

Atosiban SUN se primjenjuje u venu (intravenski) u tri koraka:

-Prva injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje u venu u trajanju od jedne minute.

-Zatim kontinuirana infuzija (drip) daje se u dozi od 18 mg na sat u trajanju od 3 sata.

-Zatim druga kontinuirana infuzija (drip) u dozi od 6 mg na sat primjenjuje se u trajanju do 45 sati ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati.

Ako se kontrakcije ponovno pojave, može se primijeniti dodatno liječenje Atosiban SUN-om. Liječenje Atosiban SUN-om može se ponoviti do 3 puta.

Kontrakcije maternice i brzina otkucaja srca nerođenog djeteta trebaju se nadzirati za vrijeme liječenja

Atosiban SUN-om.

Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri tretmana.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave uočene u majki su općenito umjerene težine. Nisu poznate nuspojave u nerođenog ili novorođenog djeteta.

Sljedeće nuspojave mogu se dogoditi s ovim lijekom:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

-osjećaj mučnine.

Često (pojavljuje se u manje od 1 na 10 osoba)

-glavobolja.

-omaglica.

-navale vrućine.

-povraćanje.

-ubrzani otkucaji srca.

-nizak krvni tlak. Znakovi mogu uključivati osjećaj omaglice ili ošamućenosti.

-reakcije na mjestu primjene injekcije.

-visok šećer u krvi.

Manje često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 osoba)

-visoka temperatura (vrućica).

-teškoće sa spavanjem (nesanica).

-svrbež.

-osip.

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1000 osoba)

-Nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-alergijske reakcije.

Možda će vam ponestajati daha ili će se pojaviti plućni edem (nakupljanje tekućina u plućima), posebno ako očekujete rođenje više od jednog djeteta i/ili ste dobili lijekove koje mogu odgoditi rođenje vašeg djeteta, npr. lijekove za visoki krvni tlak.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnikaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 119 Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Atosiban SUN

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza „Rok valjanosti“ {MM/GGGG}. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Nakon otvaranja bočice lijek se mora odmah upotrijebiti.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Atosiban SUN se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice ili promjenu boje prije primjene.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Atosiban SUN sadrži

-Djelatna tvar je atosiban.

-Jedna bočica Atosiban SUN-a 6,75 mg/0,9 ml otopine za injekciju sadrži atosibanacetat što odgovara 6,75 mg atosibana u 0,9 ml.

-Pomoćne tvari su manitol, kloridna kiselina i voda za injekcije.

Kako Atosiban SUN izgleda i sadržaj pakiranja

Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju je bistra, bezbojna otopina bez čestica. Jedno pakovanje sadrži jednu bočicu s 0,9 ml otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nizozemska

Za sve informacije o ovom medicinskom proizvodu obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/ L-Olanda/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/ Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen Deutschland

tel. +49 214 403 990

España

Laboratorios Ranbaxy S.L. Passeig de Gràcia, 9 08007 Barcelona

España

tel. +34 93 342 78 90

France

Sun Pharmaceuticals France 34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte France

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Ranbaxy Italia S.p.A. Viale Giulio Richard, 1 20143 Milano

Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

United Kingdom

Ranbaxy UK Ltd

a Sun Pharma Company Millington Road 11 Hyde Park, Hayes 3

5th Floor

UB3 4AZ HAYES

United Kingdom

tel. +44 (0) 208 848 8688

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom medicinskom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

UPUTE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima: (također vidjeti dio 3)

Upute za uporabu

Prije primjene Atosiban SUN-a, otopinu treba pregledati kako biste bili sigurni da je bistra i bez

čestica.

Atosiban SUN se daje intravenski u tri uzastopna koraka:

-Početna intravenska injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se injicira intravenski u trajanju od jedne minute.

-Kontinuirana infuzija brzinom od 24 ml/sat daje se u trajanju od 3 sata.

-Kontinuirana infuzija brzinom od 8 ml/sat daje se u trajanju do 45 sati, ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati. Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja Atosiban SUN-om. Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri ciklusa liječenja.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

atosiban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, primalji ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, primalju ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Atosiban SUN i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego primite Atosiban SUN

3.Kako će Atosiban SUN biti primijenjen

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Atosiban SUN

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Atosiban SUN i za što se koristi

Atosiban SUN sadrži atosiban. Atosiban SUN se može koristiti za odgađanje prijevremenog poroda vašeg djeteta. Atosiban SUN se koristi u odraslih trudnica od 24 do 33 tjedna trudnoće.

Atosiban SUN djeluje tako što smanjuje kontrakcije vaše maternice (uterusa). Također, smanjuje i učestalost kontrakcija maternice. Djeluje na način da blokira sposobnost prirodnog hormona tijela koji se zove “oksitocin”, a koji izaziva kontrakcije vaše maternice (uterusa).

2. Što morate znati prije nego primite Atosiban SUN

Nemojte primjenjivati Atosiban SUN

-Ako ste alergični na atosiban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-Ako ste trudni manje od 24 tjedna.

-Ako ste trudni više od 33 tjedna.

-Ako imate prerano prsnuće vodenjaka (prijevremeno prsnuće plodovih ovoja), a navršili ste 30 tjedana trudnoće ili više.

-Ako nerođeno dijete (fetus) ima poremećen srčani ritam.

-Ako imate krvarenje iz rodnice zbog kojeg liječnik želi odmah dovršiti porod.

-Ako imate stanje koje se zove “teška preeklampsija” i vaš liječnik želi odmah dovršiti porod.

Teška preeklampsija je kad imate visok krvni tlak, zadržavanje tekućine i/ili proteine u urinu.

-Ako imate stanje koje se zove “eklampsija” koje je slično “teškoj preeklampsiji” ali također imate napadaje (konvulzije). To znači da je potrebno odmah dovršiti porod.

-Ako je vaše nerođeno dijete umrlo.

-Ako imate ili bi mogli imati infekciju maternice (uterusa).

-Ako placenta pokriva porođajni kanal.

-Ako se placenta odvaja od stijenke maternice.

-Ako Vi ili Vaše nerođeno dijete imate bilo koje drugo stanje zbog kojih se nastavak vaše trudnoće smatra opasnim.

Ne primjenjujte Atosiban SUN ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, primalji ili ljekarniku prije primjene Atosiban SUN-a.

Upozorenja i mjere opreza

Prije primjene Atosiban SUN-a provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom:

-Ako mislite da vam je pukao vodenjak (prijevremeno prsnuće plodovih ovoja).

-Ako imate problema s bubrezima ili jetrom.

-Ako ste trudni između 24 i 27 tjedana.

-Ako imate višeplodnu trudnoću.

-Ako Vaše kontrakcije ponovno započnu, liječenje Atosiban SUN-om može se ponoviti još tri puta.

-Ako je nerođeno dijete premalo u odnosu na trajanje trudnoće.

-Nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije Vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-Ako očekujete više od jednog djeteta i/ili ste dobili lijekove koje mogu odgoditi rođenje Vašeg djeteta, npr. lijekove za visoki krvni tlak. To može povećati rizik od edema pluća (nakupljanje tekućine u plućima).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego počnete primjenjivati Atosiban SUN.

Djeca i adolescenti

Atosiban SUN nije se istraživao u trudnica mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Atosiban SUN

Obavijestite svog liječnika, primalju ili ljekarnika ukoliko uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite prijašnje dijete, prestanite dojiti dok dobivate Atosiban SUN.

3. Kako će Atosiban SUN biti primijenjen

Atosiban SUN će Vam primijeniti liječnik, medicinska sestra ili primalja u bolnici. Oni će odlučiti koliko Vam je potrebno. Također će pregledati otopinu da bi bili sigurni da je bistra i bez čestica.

Atosiban SUN se primjenjuje u venu (intravenski) u tri uzastopna koraka:

-Početna injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se daje u venu u trajanju od jedne minute.

-Zatim kontinuirana infuzija (drip) daje se u dozi od 18 mg na sat u trajanju od 3 sata.

-Zatim druga kontinuirana infuzija (drip) u dozi od 6 mg na sat primjenjuje se u trajanju do 45 sati ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati.

Ako se kontrakcije ponovno pojave, može se primijeniti dodatno liječenje Atosiban SUN-om. Liječenje Atosiban SUN-om može se ponoviti do 3 puta.

Kontrakcije maternice i brzina otkucaja srca nerođenog djeteta trebaju se nadzirati za vrijeme liječenja

Atosiban SUN-om.

Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri tretmana.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave uočene u majki su općenito umjerene težine. Nisu poznate nuspojave u nerođenog ili novorođenog djeteta.

Sljedeće nuspojave mogu se dogoditi s ovim lijekom:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

-osjećaj mučnine.

Često (pojavljuje se u manje od 1 na 10 osoba)

-glavobolja.

-omaglica.

-navale vrućine.

-povraćanje.

-ubrzani otkucaji srca.

-nizak krvni tlak. Znakovi mogu uključivati osjećaj omaglice ili ošamućenosti.

-reakcije na mjestu primjene injekcije.

-visok šećer u krvi.

Manje često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 osoba)

-visoka temperatura (vrućica).

-teškoće sa spavanjem (nesanica).

-svrbež.

-osip.

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1000 osoba)

-Nakon poroda mogla bi se smanjiti sposobnost kontrakcije vaše maternice. To može izazvati krvarenje.

-alergijske reakcije.

Možda će vam ponestajati daha ili će se pojaviti plućni edem (nakupljanje tekućina u plućima), posebno ako očekujete rođenje više od jednog djeteta i/ili ste dobili lijekove koje mogu odgoditi rođenje vašeg djeteta, npr. lijekove za visoki krvni tlak.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnikaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 119 Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Atosiban SUN

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza „Rok valjanosti“ {MM/GGGG}. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Otopina za intravensku primjenu mora se upotrijebiti unutar 24 sata nakon pripreme.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Atosiban SUN se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice ili promjenu boje prije primjene.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Atosiban SUN sadrži

-Djelatna tvar je atosiban.

-Jedna bočica Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži atosibanacetat što odgovara 37,5 mg atosibana u 5 ml.

-Pomoćne tvari su manitol, kloridna kiselina i voda za injekcije.

Kako Atosiban SUN izgleda i sadržaj pakiranja

Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju je bistra, bezbojna otopina bez čestica.

Jedno pakovanje sadrži jednu bočicu s 5 ml otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nizozemska

Za sve informacije o ovom medicinskom proizvodu obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/ L-Olanda/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/ Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen Deutschland

tel. +49 214 403 990

España

Laboratorios Ranbaxy S.L. Passeig de Gràcia, 9 08007 Barcelona

España

tel. +34 93 342 78 90

France

Sun Pharmaceuticals France 34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte France

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Ranbaxy Italia S.p.A. Viale Giulio Richard, 1 20143 Milano

Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

United Kingdom

Ranbaxy UK Ltd

a Sun Pharma Company Millington Road 11 Hyde Park, Hayes 3

5th Floor

UB3 4AZ HAYES

United Kingdom

tel. +44 (0) 208 848 8688

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom medicinskom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

UPUTE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima: (također vidjeti dio 3)

Upute za uporabu

Prije primjene Atosiban SUN-a, otopinu treba pregledati kako biste bili sigurni da je bistra i bez

čestica.

Atosiban SUN se daje intravenski u tri uzastopna koraka:

-Početna intravenska injekcija od 6,75 mg u 0,9 ml polako se injicira intravenski u trajanju od jedne minute.

-Kontinuirana infuzija brzinom od 24 ml/sat daje se u trajanju od 3 sata.

-Kontinuirana infuzija brzinom od 8 ml/sat daje se u trajanju do 45 sati, ili dok se kontrakcije maternice ne smire.

Ukupno trajanje liječenja ne treba biti dulje od 48 sati. Ako se kontrakcije ponovno pojave, mogu se primijeniti dodatni ciklusi liječenja Atosiban SUN-om. Tijekom jedne trudnoće ne preporučuje se više od tri ciklusa liječenja.

Priprema intravenske infuzije

Intravenska infuzija priprema se otapanjem Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml, koncentrata za otopinu za infuziju u natrijevom kloridu 9 mg/ml (0.9%) otopina za injekciju, otopini Ringerovog laktata ili 5% otopini glukoze. To učinite zamjenom 10 ml otopine iz vrećice za infuziju od 100 ml s 10 ml

Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml koncentrata za otopinu za infuziju iz dvije bočice od po 5 ml da biste dobili koncentraciju od 75 mg atosibana na 100 ml. Ukoliko primjenjujete infuzijsku vrećicu s drugačijim volumenom, potrebno je proporcionalno izračunati koncentraciju u otopini.

Atosiban SUN se u vrećici za infuziju ne smije miješati s drugim lijekovima.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept