Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Označavanje - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAvamys
ATK šifraR01AD12
Tvarfluticasone furoate
ProizvođačGlaxo Group Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija flutikazonfuroat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan potisak sadrži 27,5 mikrograma flutikazonfuroata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: bezvodnu glukozu, disperzibilnu celulozu, polisorbat 80, benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat i pročišćenu vodu.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, suspenzija 1 bočica - 30 potisaka 1 bočica - 60 potisaka 1 bočica - 120 potisaka

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Dobro protresti prije uporabe.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena: za nos.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

Rok valjanosti nakon otvaranja: 2 mjeseca

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Čuvati u uspravnom položaju. Uvijek držati zatvoreno.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/434/001

EU/1/07/434/002

EU/1/07/434/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Avamys

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE SPREJ ZA NOS/NALJEPNICA NA NAPRAVI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija flutikazonfuroat

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

LOT

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 potisaka

60 potisaka

120 potisaka

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept