Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Uputa o lijeku - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAvamys
ATK šifraR01AD12
Tvarfluticasone furoate
ProizvođačGlaxo Group Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija flutikazonfuroat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Avamys i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Avamys

3.Kako primjenjivati Avamys

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Avamys

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Korak po korak vodič za uporabu spreja za nos

1.Što je Avamys i za što se koristi

Avamys (flutikazonfuroat) pripada skupini lijekova koji se nazivaju glukokortikoidi. Avamys djeluje tako da smanjuje upalu izazvanu alergijom (rinitis) te stoga smanjuje i simptome alergija.

Avamys sprej za nos koristi se u liječenju simptoma alergijskog rinitisa, uključujući začepljenje, curenje ili svrbež nosa, kihanje i suzne oči s osjećajem svrbeža i crvenilom, kod odraslih i djece od 6 i više godina starosti.

Alergijski simptomi se mogu pojaviti u određeno vrijeme godine te ih može izazvati pelud trave ili drveća (peludna groznica) ili se mogu pojavljivati tijekom cijele godine te biti izazvani alergijom na životinje, kućne grinje i prašinu, kao neke od najčešćih.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Avamys

Nemojte primjenjivati Avamys:

Ako ste alergični na flutikazonfuroat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Djeca i adolescenti

Ne primjenjivati u djece ispod 6 godina starosti.

Uzimanje Avamysa:

može tijekom duljeg vremenskog razdoblja uzimanja dovesti do sporijeg rasta djece. Liječnik će redovito kontrolirati rast Vašeg djeteta te se uvjeriti da ono uzima najmanju moguću učinkovitu dozu.

može izazvati poremećaje na oku kao što su glaukom (povišene vrijednosti očnog tlaka) ili katarakta (tj. zamućenje leće u oku). Recite svom liječniku ako ste ranije imali takve ili slične poremećaje, ili ako ste primijetili bilo kakve promjene vida dok ste uzimali Avamys.

Drugi lijekovi i Avamys

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

Osobito je važno obavijestiti liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki od sljedećih lijekova:

steroidne tablete ili injekcije koje sadržavaju steroide

steroidne kreme

lijekove protiv astme

ritonavir ili kobicistat koji se primjenjuje u liječenju HIV-a

ketokonazol koji se primjenjuje u liječenju gljivičnih infekcija

Vaš liječnik će ocijeniti možete li uzimati Avamys s ovim lijekovima. Ako uzimate takve lijekove Vaš liječnik će Vas možda htjeti pažljivo pratiti jer neki lijekovi mogu povećati nuspojave lijeka Avamys.

Avamys se ne bi trebamo primjenjivati zajedno s drugim nazalnim sprejevima koji sadrže steroide.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne primjenjujte Avamys ako ste trudni ili planirate trudnoću, osim na preporuku liječnika ili ljekarnika.

Ne primjenjujte Avamys ako dojite, osim na preporuku liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Smatra se da Avamys ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Avamys sadrži benzalkonijev klorid

Kod pojedinih bolesnika benzalkonijev klorid može izazvati iritaciju u unutrašnjosti nosa.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako osjećate neugodu prilikom primjene spreja.

3.Kako primjenjivati Avamys

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kada primijeniti Avamys

Uzimajte lijek jednom na dan

Uzimajte ga u isto vrijeme svakog dana.

Ovime ćete postići liječenje simptoma tijekom dana i noći.

Kako dugo je potrebno za početak djelovanja lijeka Avamys

Pojedine osobe neće osjetiti potpuni učinak do nekoliko dana nakon prve primjene lijeka Avamys. Međutim, početak djelovanja obično se primjećuje već unutar 8 do 24 sata nakon početka primjene.

Koliku dozu primijeniti

Odrasli i djeca od 12 i više godina starosti

Uobičajena početna doza je 2 potiska u svaku nosnicu jednom na dan.

Nakon postizanja kontrole simptoma, doza se može smanjiti na 1 potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Djeca od 6 do 11 godina starosti

Uobičajena početna doza je 1 potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Ako su simptomi jako izraženi, liječnik može povećati dozu na 2 potiska u svaku nosnicu jednom na dan dok simptomi ne dođu pod kontrolu. Tada je moguće smanjiti dozu na 1 potisak u svaku nosnicu jednom na dan.

Kako koristiti sprej za nos

Avamys nema okus ni miris. Sprej se raspršuje u nos u obliku fine maglice. Ne smije doći u doticaj s očima. Ako do toga dođe, isperite oči s vodom.

Priložen je korak po korak vodič za korištenje spreja za nos na kraju dijela 6 ove upute. Pažljivo slijedite vodič kako bi ostvarili potpunu korist lijeka Avamys.

Pogledajte Korak po korak vodič za korištenje spreja za nos na kraju dijela 6.

Ako uzmete više lijeka Avamys nego što ste trebali

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Avamys

Ako propustite uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite.

Ako je mali vremenski razmak do uzimanja sljedeće doze, pričekajte do tada. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka ili ako imate bilo kakve smetnje kod primjene spreja za nos, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije: odmah potražite pomoć od liječnika

Alergijske reakcije na Avamys su rijetke i pogađaju manje od 1 na 1000 osoba. Kod malog broja ljudi alergijske reakcije se mogu razviti u ozbiljnije, čak po život opasne probleme ako se ne liječe. Simptomi uključuju:

-jako piskanje, kašalj ili poteškoće u disanju

-iznenadni osjećaj slabosti ili ošamućenosti (što može dovesti do kolapsa ili gubitka svijesti)

-oticanje lica

-kožni osip ili crvenilo.

U mnogim slučajevima ovi simptomi će biti znakovi koji ukazuju na manje ozbiljne nuspojave.

Međutim, morate biti svjesni da oni potencijalno mogu biti ozbiljni – stoga, ako uočite neke od ovih simptoma:

Kontaktirajte liječnika što prije je moguće.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Krvarenje iz nosa (uglavnom blago), osobito ako neprestano primjenjujete Avamys više od 6 tjedana.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Ranica u nosu - koja može izazvati iritaciju ili nelagodu u nosu. Također možete imati krvave tragove prilikom ispuhivanja nosa.

Glavobolja.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Bol, peckanje, iritacija, osjetljivost i suhoća unutrašnjosti nosa.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

Male rupice (perforacije) u nosnom grebenu koji razdvaja nosnice.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Usporen rast u djece.

Prolazne promjene vida tijekom dugotrajne primjene.

Kortikosteroidi koji se uzimaju kroz nos mogu utjecati na stvaranje hormona u Vašem tijelu, pogotovo ako se uzima veća doza tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Kod djece to može dovesti do usporenijeg rasta u odnosu na vršnjake.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Avamys

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Najbolje je da Avamys sprej za nos čuvate u uspravnom položaju. Uvijek držite zatvarač na spreju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nakon prvog otvaranja, Avamys sprej za nos se mora upotrijebiti u roku od 2 mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Avamys sadrži

Djelatna tvar je flutikazonfuroat. Jedan potisak spreja sadrži 27,5 mikrograma flutikazonfuroata. Drugi sastojci su bezvodna glukoza, disperzibilna celuloza, polisorbat 80, benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat i pročišćena voda (vidjeti dio 2).

Kako Avamys izgleda i sadržaj pakiranja

Lijek je sprej za nos u obliku suspenzije bijele boje u smeđoj staklenoj bočici s pumpicom. Bočica je u gotovo bijelom plastičnom spremniku sa svijetloplavim zatvaračem i bočnom tipkom za aktivaciju. Spremnik ima prozorčić za pregled sadržaja bočice. Avamys je dostupan u veličini pakiranja od 30, 60 i 120 potisnih doza. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Glaxo Operations UK Ltd. (posluje pod nazivom Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle

County Durham DL12 8DT Ujedinjeno Kraljevstvo

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos

Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

 

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ireland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Oy

Sími: + 354 535 7000

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Italia

Sverige

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

 

info.produkt@gsk.com

Κύπρος

United Kingdom

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline UK Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 44 (0)800 221441

gskcyprus@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Latvija

 

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

Tel: + 371 67312687

 

lv-epasts@gsk.com

 

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

KORAK PO KORAK VODIČ ZA UPORABU SPREJA ZA NOS

Kako izgleda sprej za nos

Sprej za nos nalazi se u smeđoj staklenoj bočici u plastičnom spremniku - pogledajte sliku a. Sadrži 30, 60 ili 120 potisaka lijeka, ovisno o veličini pakiranja koje je bilo propisano Vama.

Kroz prozorčić u plastičnom spremniku možete vidjeti koliko je lijeka Avamys ostalo u bočici. Nivo tekućine ćete moći vidjeti kod novih bočica s 30 ili 60 potisaka, ali ne i kod novih bočica sa 120 potisaka spreja jer je nivo tekućine iznad prozorčića.

Šest važnih stvari koje morate znati prije uporabe spreja za nos

Avamys se nalazi u smeđoj bočici. Ako trebate provjeriti koliko je lijeka ostalo, držite sprej za nos uspravno prema jakom svjetlu. Tada ćete moći vidjeti razinu lijeka kroz prozorčić.

Kada prvi put koristite sprej za nos, morate ga snažno protresti sa zatvaračem oko 10 sekundi. Ovo je važno jer Avamys je gusta suspenzija koja postaje tekuća kada se dobro protrese – pogledajte sliku b. Raspršiti se može samo kada postane tekuća.

Tipka za ispuštanje maglice mora se čvrsto pritisnuti skroz do kraja kako bi otpustila maglicu kroz raspršivač – pogledajte sliku c.

Ako imate problema s pritiskanjem tipke palcem, možete to učiniti s dvije ruke – pogledajte sliku

d.

Uvijek držite zatvarač na spreju za nos dok ga ne koristite. Zatvarač sprječava ulaz prašini, čuva tlak i sprječava da se raspršivač blokira. Kada je zatvarač na svom mjestu, ne može slučajno doći do pritiskanja tipke za ispuštanje maglice.

Nikad ne koristite iglu niti išta oštro da očistite raspršivač. To će oštetiti sprej za nos.

Priprema spreja za nos za uporabu

Morate pripremiti sprej za nos:

prije nego ga prvi put koristite

ako ga niste držali zatvorenog 5 dana ili ukoliko intranazalni uređaj nije bio korišten 30 dana ili više.

Priprema spreja za nos je važna kako bi uvijek dobili punu dozu lijeka. Slijedite sljedeće korake:

1Dobro protresite sprej za nos sa zatvaračem oko 10 sekundi.

2Skinite zatvarač na način da čvrsto pritisnete s obje strane zatvarača palcem i kažiprstom – pogledajte sliku e.

3Držite sprej za nos uspravno, potom ga nagnite i usmjerite raspršivač od Vas.

4Čvrsto pritisnite tipku skroz do kraja. Učinite to bar 6 puta dok se ne otpusti fina maglica spreja u zrak – pogledajte sliku f.

Sprej za nos je sada spreman za uporabu.

Uporaba spreja za nos

1Dobro protresite sprej za nos.

2Skinite zatvarač.

3Ispušite nos kako biste očistili nosnice, zatim nagnite glavu malo prema naprijed.

4Stavite raspršivač u jednu od nosnica – pogledajte sliku g. Usmjerite kraj raspršivača lagano prema van, dalje od nosne pregrade. Ovo pomaže da lijek dospije u ispravan dio nosa.

5Pritisnite čvrsto tipku do kraja, dok udišete kroz nos – pogledajte sliku h.

6Izvadite raspršivač i izdahnite kroz usta.

7Ako je Vaša doza 2 potiska u svaku nosnicu, ponovite korake od 4 do 6.

8Ponovite korake od 4 do 7 za drugu nosnicu.

9Vratite zatvarač na sprej za nos.

Čišćenje spreja za nos Nakon svake uporabe:

1 Obrišite raspršivač i unutrašnjost zatvarača sa čistim, suhim rupčićem – pogledajte slike i i j.

2Ne koristite vodu za čišćenje.

3Nikad ne koristite iglu niti išta oštro da očistite raspršivač.

4Uvijek vratite zatvarač na mjesto nakon što ste završili.

Ako Vam se čini da sprej za nos ne radi:

Provjerite ima li još lijeka u bočici. Pogledajte razinu kroz prozorčić. Ako je razina vrlo niska, možda ga nema dovoljno za rad spreja za nos.

Provjerite da li je sprej za nos oštećen.

Ako mislite da bi raspršivač mogao biti blokiran, nemojte koristiti iglu niti išta oštro kako biste ga očistili.

Pokušajte ga ponovno namjestiti slijedeći upute pod „Priprema spreja za nos za uporabu“.

Ako i dalje ne radi, ili ako proizvodi mlaz tekućine, vratite sprej za nos u ljekarnu kako biste dobili savjet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept