Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azilect (rasagiline) – Uputa o lijeku - N04BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAzilect
ATK šifraN04BD02
Tvarrasagiline
ProizvođačTeva Pharma GmbH

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

AZILECT 1 mg tablete razagilin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1.Što je AZILECT i za što se koristi

2.Prije nego počnete uzimati AZILECT

3.Kako uzimati AZILECT

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati AZILECT

6.Dodatne informacije

1.ŠTO JE AZILECT I ZA ŠTO SE KORISTI

AZILECT se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti. Može se primjeniti zajedno s levodopom ili bez levodope (drugi lijek koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti).

Kod Parkinsonove bolesti postoji gubitak stanica koje proizvode dopamin u mozgu. Dopamin je kemijska tvar u mozgu koja je uključena u kontrolu pokreta. AZILECT pomaže u povećavanju i održavanju razina dopamina u mozgu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AZILECT

Nemojte uzimati AZILECT

-ako ste alergični (preosjetljivi) na razagilin ili bilo koji drugi sastojak lijeka AZILECT.

-ako imate teške probleme s jetrom.

Nemojte uzimati sljedeće lijekove dok uzimate AZILECT:

-inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (npr. za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti ili za bilo koju drugu indikaciju), uključujući lijekove i prirodne preparate bez recepta npr. gospinu travu

-petidin (snažan lijek protiv boli).

Morate čekati najmanje 14 dana nakon prestanka liječenja AZILECT-om i početka liječenja MAO inhibitorima ili petidinom.

Budite posebno oprezni s AZILECT-om

-ako imate blage do umjerene probleme s jetrom

-morali biste razgovarati sa svojim liječnikom o bilo kakvim sumnjivim promjenama na koži.

Djeca

Ne preporučuje se primjena AZILECT-a u djece mlađe od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, ili ako pušite ili namjeravate prestati pušiti.

Posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova zajedno s AZILECT-om:

-određenih antidepresiva (selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina, selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina, tricikličkih ili tetracikličkih antidepresiva)

-antibiotika ciprofloksacina koji se upotrebljava protiv infekcija

-dekstrometorfana koji se primjenjuje protiv kašlja

-simpatomimetika poput onih sadržanih u kapima za oči, nazalnim i oralnim dekongestivima i lijekovima za prehladu koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin.

Istodobna primjena AZILECT-a s antidepresivima koji sadrže fluoksetin ili fluvoksamin mora se izbjegavati.

Ako započinjete liječenje AZILECT-om, morate čekati najmanje 5 tjedana nakon prekida liječenja fluoksetinom.

Ako započinjete liječenje fluoksetinom ili fluvoksaminom, morate čekati najmanje 14 dana nakon prekida liječenja AZILECT-om.

Obavijestite Vašeg liječnika ako Vi ili Vaša obitelj/skrbnik primijetite da razvijate neuobičajeno ponašanje u smislu da se ne možete oduprijeti nagonu, potrebi ili žudnji za obavljanjem određenih aktivnosti, škodljivih ili loših za Vas ili druge. Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa. Kod bolesnika koji uzimaju AZILECT i/ili druge lijekove koji se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti bila su opažena ponašanja kao što su kompulzije, opsesivne misli, ovisnost o kockanju, prekomjerno trošenje, impulzivno ponašanje i nenormalno visok seksualni nagon ili povećanje misli i osjećanja povezanih sa seksualnošću. Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

Uzimanje hrane i pića s AZILECT-om

AZILECT se može uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

3.KAKO UZIMATI AZILECT

Uvijek uzmite AZILECT točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza AZILECT-a je 1 tableta od 1 mg uzeta na usta jedanput dnevno. AZILECT se može uzeti sa ili bez hrane.

Ako uzmete više AZILECT-a nego što ste trebali

Ako mislite da ste možda uzeli previše AZILECT tableta, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ponesite sa sobom AZILECT kutiju/bočicu da pokažete svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti AZILECT

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu kako je uobičajeno, kada je vrijeme da je uzmete.

Ako prestanete uzimati AZILECT

Nemojte prestati uzimati AZILECT prije razgovora sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, AZILECT može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave su prijavljene u placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima:

Učestalost niže navedenih mogućih nuspojava definirana je koristeći sljedeće pravilo:

Vrlo često (javljaju se u više od 1 na 10 korisnika)

Često (javljaju se u 1 do 10 na 100 korisnika)

Manje često (javljaju se u 1 do 10 na 1000 korisnika)

Rijetko (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 korisnika)

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 korisnika)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Vrlo često

-abnormalni pokreti (diskinezija)

-glavobolja

Često:

-bol u trbuhu

-pad

-alergija

-vrućica

-gripa (influenca)

-opće loše osjećanje (malaksalost)

-bol u vratu

-bol u prsima (angina pektoris)

-nizak krvni tlak pri ustajanju u stojeći položaj sa simptomima kao što su omaglica/ošamućenost

(ortostatska hipotenzija)

-smanjen apetit

-zatvor

-suha usta

-mučnina i povraćanje

-nadutost

-abnormalni rezultati krvnih testova (leukopenija)

-bol u zglobovima (artralgija)

-mišićno-koštana bol

-upala zglobova (artritis)

-utrnulost i slabost mišića ruke (sindrom karpalnog tunela)

-smanjenje tjelesne težine

-abnormalni snovi

-poteškoće u mišićnoj koordinaciji (poremećaj ravnoteže)

-depresija

-omaglica (vrtoglavica)

-produljene mišićne kontrakcije (distonija)

-curenje nosa (rinitis)

-nadražaj kože (dermatitis)

-osip

-crvenilo očiju (konjunktivitis)

-hitan nagon za mokrenjem

Manje često:

-moždani udar (cerebrovaskularni događaj)

-srčani udar (infarkt miokarda)

-osip s mjehurićima (vezikulobulozni osip)

Dodatno, rak kože je bio prijavljen u oko 1 % bolesnika u placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Ipak, znanstveni dokazi upućuju na to da je Parkinsonova bolest, a ne neki lijek posebno, povezana s većim rizikom od karcinoma kože (ne isključivo melanom). Morate razgovarati sa svojim liječnikom o svakoj sumnjivoj promjeni na koži.

Parkinsonova bolest se povezuje sa simptomima halucinacija i smetenosti.

Ovi simptomi su opaženi i tijekom razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet u bolesnika s Parkinsonovom bolešću liječenih AZlLECT-om.

Zabilježeni su slučajevi bolesnika koji se, tijekom uzimanja jednog ili više lijekova za liječenje Parkinsonove bolesti, nisu mogli oduprijeti nagonu ili iskušenju da izvode određenu radnju koja bi mogla biti škodljiva za njih same ili za druge. Ovo se zove poremećaj kontrole impulsa. Kod bolesnika koji uzimaju AZILECT i/ili druge lijekove koji se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti opaženo je sljedeće:

-Opsesivne misli ili impulzivno ponašanje.

-Jak nagon za pretjeranim kockanjem unatoč ozbiljnim posljedicama po njih ili obitelj.

-Promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje koje je značajno zabrinjavajuće za Vas ili druge, primjerice povećan seksualni nagon.

-Nekontrolirano prekomjerno kupovanje ili trošenje.

Obavijestite svog liječnika ako iskusite ovakvo ponašanje; s njim ćete razgovarati o načinima kako kontrolirati ili smanjiti simptome.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5.KAKO ČUVATI AZILECT

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

AZILECT se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, bočici ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25oC.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.DODATNE INFORMACIJE

Što AZILECT sadrži

-Djelatna tvar je razagilin. Svaka tableta sadrži 1 mg razagilina (u obliku mesilata).

-Pomoćne tvari su manitol, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, kukuruzni škrob, prethodno geliran kukuruzni škrob, stearatna kiselina, talk.

Kako AZILECT izgleda i sadržaj pakovanja

AZILECT tablete su bijele do bjelkaste, okrugle, plosnate tablete kosih rubova, s utisnutom oznakom “GIL” i “1” ispod toga na jednoj strani, i bez oznake na drugoj strani.

Tablete su dostupne u blister pakovanjima od 7, 10, 28, 30, 100 i 112 tableta, u perforirnim blisterima djeljivim na jedinične doze u pakiranjima od 10 x 1, 30 x1 i 100 x 1 tableta ili u bočici koja sadrži 30 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač

Nositelj odobrenja

 

Proizvođač

Teva B.V.

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliva Croatia Ltd.

 

 

 

 

 

Prilaz baruna Filipovica 25

 

 

 

 

10000 Zagreb

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

 

 

 

ul. Mogilska 80,

 

 

 

31-546 Krakow,

 

 

 

Poljska

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 4498 5511

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +800 53 23 66 48

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tlf: +47 66775590

Tel: +372 6610801

 

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos

Tél: +33 1 55 91 7800

Farmacêuticos Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel.: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44(0) 1977 628500

Uputa je zadnji puta odobrena u

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept