Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Označavanje - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBemfola
ATK šifraG03GA05
Tvarfollitropin alfa
ProizvođačGedeon Richter Plc.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1, 5 ILI 10 NAPUNJENIH BRIZGALICA

1.NAZIV LIJEKA

Bemfola 75 IU/0,125 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici folitropin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica osigurava primjenu 75 IU folitropina alfa, što odgovara 5,5 mikrograma u 0,125 ml. Jedan ml otopine sadrži 600 IU, što odgovara 44 mikrograma.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 1 napunjena brizgalica

1 igla za injekciju

5 napunjenih brizgalica

5 igala za injekcije

10 napunjenih brizgalica

10 igala za injekcije

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek se može čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bemfola 75 iu/0,125 ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bemfola 75 IU/0,125 ml injekcija folitropin alfa

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,125 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1, 5 ILI 10 NAPUNJENIH BRIZGALICA

1. NAZIV LIJEKA

Bemfola 150 IU/0,25 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici folitropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica isporučuje 150 IU folitropin alfa, što odgovara 11 mikrograma u 0,25 ml. Jedan ml otopine sadrži 600 IU, što odgovara 44 mikrograma.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 1 napunjena brizgalica

1 igla za injekciju

5 napunjenih brizgalica

5 igala za injekcije

10 napunjenih brizgalica

10 igala za injekcije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek se može čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bemfola 150 iu/0,25 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bemfola 150 IU/0,25 ml injekcija folitropin alfa

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,25 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1, 5 ILI 10 NAPUNJENIH BRIZGALICA

1. NAZIV LIJEKA

Bemfola 225 IU/0,375 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici folitropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica isporučuje 225 IU folitropin alfa, što odgovara 16,5 mikrograma u 0,375 ml. Jedan ml otopine sadrži 600 IU, što odgovara 44 mikrograma.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 1 napunjena brizgalica

1 igla za injekciju

5 napunjenih brizgalica

5 igala za injekcije

10 napunjenih brizgalica

10 igala za injekcije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek se može čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bemfola 225 iu/0,375 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bemfola 225 IU/0,375 ml injekcija folitropin alfa

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,375 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1, 5 ILI 10 NAPUNJENIH BRIZGALICA

1. NAZIV LIJEKA

Bemfola 300 IU/0,50 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici folitropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica isporučuje 300 IU folitropin alfa, što odgovara 22 mikrograma u 0,5 ml. Jedan ml otopine sadrži 600 IU, što odgovara 44 mikrograma.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 1 napunjena brizgalica

1 igla za injekciju

5 napunjenih brizgalica

5 igala za injekcije

10 napunjenih brizgalica

10 igala za injekcije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek se može čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bemfola 300 iu/0,5 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bemfola 300 IU/0,50 ml injekcija folitropin alfa

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1, 5 ILI 10 NAPUNJENIH BRIZGALICA

1. NAZIV LIJEKA

Bemfola 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici folitropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica isporučuje 450 IU folitropin alfa, što odgovara 33 mikrograma u 0,75 ml. Jedan ml otopine sadrži 600 IU, što odgovara 44 mikrograma.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 1 napunjena brizgalica

1 igla za injekciju

5 napunjenih brizgalica

5 igala za injekcije

10 napunjenih brizgalica

10 igala za injekcije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Unutar roka valjanosti, lijek se može čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

bemfola 450 iu/0,75 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bemfola 450 IU/0,75 ml injekcija folitropin alfa

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,75 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept