Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Uputa o lijeku - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBemfola
ATK šifraG03GA05
Tvarfollitropin alfa
ProizvođačGedeon Richter Plc.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Bemfola 75 IU/0,125 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Bemfola 150 IU/0,25 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Bemfola 225 IU/0,375 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Bemfola 300 IU/0,50 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Bemfola 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

folitropin alfa

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bemfola i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Bemfola

3.Kako primjenjivati lijek Bemfola

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Bemfola

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Bemfola i za što se koristi

Što je Bemfola

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar folitropin alfa, koji je gotovo identičan prirodnom hormonu koji stvara Vaše tijelo, naziva „folikulostimulirajući hormon“ (FSH). FSH je gonadotropin, tip hormona koji ima važnu ulogu u ljudskoj plodnosti i reprodukciji. U žena, FSH je potreban za rast i razvoj vrećica (folikula) u jajnicima koje sadrže jajne stanice. U muškaraca, FSH je potreban za proizvodnju sperme.

Za što se Bemfola koristi

U odraslih žena Bemfola se koristi:

za poticanje oslobađanja jajne stanice iz jajnika (ovulacije) u žena koje ne ovuliraju i koje nisu odgovorile na terapiju lijekom „klomifencitrat“.

zajedno s još jednim hormonom, „lutropinom alfa“ („luteinizirajući hormon“ ili LH), s ciljem poticanja otpuštanja jajne stanice iz jajnika (ovulacije) u žena koje ne ovuliraju zato što im tijelo proizvodi vrlo malo gonadotropina (FSH i LH).

kako bi se pomoglo u razvoju i sazrijevanju nekoliko folikula (svaki folikul sadrži jajnu stanicu) u žena koje se podvrgavaju tehnikama potpomognute oplodnje (postupcima koji Vam mogu pomoći da zatrudnite), kao što su „in vitro umjetna oplodnja“, „prijenos gamete u jajovod“ i „prijenos zigote u jajovod“.

U odraslih muškaraca Bemfola se koristi:

u kombinaciji s još jednim lijekom, „humanim korionskim gonadotropinom“ (engl. human Chorionic Gonadotropin, hCG), s ciljem stvaranja sperme u muškaraca čija je neplodnost uzrokovana niskim razinama određenih hormona.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Bemfola

Prije početka liječenja potrebno je provjeriti Vašu plodnost i plodnost Vašeg partnera kod liječnika iskusnog u liječenju problema s plodnošću.

Nemojte uzimati lijek Bemfola

ako ste alergični (preosjetljivi) na folikulostimulirajući hormon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate tumor hipotalamusa ili hipofize (oboje su dijelovi mozga)

ako ste žena:

-i imate povećane jajnike ili vrećice s tekućinom u jajnicima (ciste na jajnicima) nepoznatog porijekla

-i imate neobjašnjivo vaginalno krvarenje

-i bolujete od karcinoma jajnika, maternice ili dojke

ako postoji stanje zbog kojeg normalna trudnoća nije moguća, kao što su zatajenje rada jajnika (preuranjena menopauza) ili nepravilan oblik spolnih organa

ako ste muškarac:

-i imate nepopravljivo oštećenje testisa.

Nemojte primjenjivati lijek Bemfola ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što primijenite ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Porfirija

Prije nego što započnete s liječenjem, obavijestite svog liječnika ako bolujete od porfirije ili ako netko u Vašoj obitelji boluje od te bolesti (nesposobnosti razgradnje porfirina, koja se može prenositi s roditelja na djecu).

Odmah obavijestite svojeg liječnika ako primijetite sljedeće:

koža Vam postaje krhka i lako se stvaraju mjehurići, naročito na mjestima koja su često izložena sunčevoj svjetlosti, i/ili

imate bolove u trbuhu, rukama ili nogama.

Liječnik će Vam u tim slučajevima možda savjetovati prekid liječenja.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Ako ste žena, ovaj lijek povećava rizik od razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (engl. ovarian hyper-stimulation syndrome, OHSS). To je stanje pri kojem se Vaši folikuli prekomjerno razvijaju te postaju velike ciste. Ako osjetite bol u donjem dijelu trbuha, brzo dobivate na težini, osjećate mučninu ili povraćate, ili otežano dišete, odmah se obratite svom liječniku. Možda će od Vas zatražiti da prestanete primjenjivati ovaj lijek (pogledajte dio 4.).

Ako nemate ovulaciju i pridržavate se preporučene doze i rasporeda primjene lijeka, pojava OHSS-a malo je vjerojatna. Terapija lijekom Bemfola rijetko uzrokuje težak OHSS, osim kada se daje lijek za poticanje konačnog sazrijevanja folikula (koji sadrži humani koriogonadotropin, hCG). Ako se počine razvijati OHSS, liječnik Vam možda neće dati hCG u tom ciklusu liječenja te će Vas uputiti da se suzdržavate od spolnih odnosa ili koristite mehaničku metodu kontracepcije najmanje četiri dana.

Višeplodne trudnoće

Tijekom primjene lijeka Bemfola postoji veća vjerojatnost za višeplodne trudnoće („višestruka trudnoća“, uglavnom blizanci) nego kod prirodnog začeća. Višeplodne trudnoće mogu uzrokovati

medicinske komplikacije za Vas i Vašu djecu. Rizik od višeplodne trudnoće možete smanjiti ako primjenjujete preporučene doze lijeka Bemfola u pravo vrijeme. Prilikom podvrgavanja tehnikama potpomognute oplodnje, rizik od višeplodne trudnoće povezan je s Vašom dobi te kvalitetom i brojem implantiranih oplođenih jajnih stanica ili embrija.

Spontani pobačaj

Kada se podvrgavate tehnikama medicinski potpomognute oplodnje ili poticanju rada jajnika radi stvaranja jajnih stanica, veća je vjerojatnost da ćete doživjeti spontani pobačaj nego kod prosječne žene.

Problemi sa zgrušavanjem krvi (tromboembolije)

Ako ste nedavno ili u prošlosti imali krvne ugruške u nogama ili plućima, ili srčani ili moždani udar, ili ako je u Vašoj obitelji bilo takvih bolesti, tada postoji povećan rizik da se ovi problemi pojave ili pogoršaju tijekom liječenja lijekom Bemfola.

Muškarci s previše FSH-a u krvi

Ako ste muškarac, povećana razina folikulostimulirajućeg hormona u krvi može biti znak oštećenja testisa. U ovim slučajevima lijek Bemfola obično nije učinkovit. Ako Vaš liječnik odluči pokušati liječenje lijekom Bemfola, možda će od Vas zatražiti uzorak sjemena za analizu 4 - 6 mjeseci nakon početka terapije kako bi mogao pratiti liječenje.

Djeca i adolescenti

Bemfola nije indicirana za primjenu kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Bemfola

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Primjena lijeka Bemfola s drugim lijekovima koji stimuliraju ovulaciju (na primjer, hCG ili klomifencitrat) može povećati folikularni odgovor.

Istodobna primjena lijeka Bemfola i agonista ili antagonista „hormona koji oslobađa gonadotropin“ (engl. gonadotropin-releasing hormone, GnRH) (lijekova koji smanjuju razine spolnih hormona i prekidaju ovulaciju) može zahtijevati povećanje doze lijeka Bemfola potrebne za stvaranje folikula.

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati lijek Bemfola ako ste trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bemfola sadrži natrij

Bemfola sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati lijek Bemfola

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena ovog lijeka

Bemfola je namijenjena za potkožnu primjenu injekcijom (supkutano). Napunjena brizgalica koristi se samo jednom te se zatim odlaže u otpad. Otopina se ne smije primijeniti ako sadrži čestice ili nije bistra.

Prvu injekciju lijeka Bemfola treba primijeniti pod izravnim nadzorom Vašeg liječnika.

Vaš liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako se koristi napunjena brizgalica za injiciranje lijeka Bemfola.

Ako ćete si sami davati lijek Bemfola, pažljivo pročitajte i slijedite „Upute za uporabu”. Te se upute nalaze na kraju Upute o lijeku.

Koliko lijeka trebate primijeniti

Vaš će liječnik odlučiti koliko lijeka trebate uzimati i koliko često. Doze navedene u nastavku izražene su u međunarodnim jedinicama (IU) i mililitrima (ml).

Žene

Ako nemate ovulacije i imate neredovite menstruacije ili izostanak menstruacije

Bemfola se obično daje svaki dan.

Ako imate neredovite menstruacije, počnite primjenjivati lijek Bemfola unutar prvih 7 dana menstruacijskog ciklusa. Ako menstruacija izostaje, možete početi primjenjivati lijek bilo koji dan.

Uobičajena početna doza lijeka Bemfola je 75 - 150 IU (0,12 - 0,25 ml) svaki dan.

Vaša doza lijeka Bemfola može se povećati svakih 7 ili svakih 14 dana za 37,5 - 75 IU, sve dok ne postignete željeni odgovor.

Najveća dnevna doza lijeka Bemfola obično nije veća od 225 IU (0,375 ml).

Kada se postigne željeni odgovor, daje se jedna injekcija od 250 mikrograma „rekombinantnog hCG-a“ (r-hCG, hCG dobiven u laboratoriju posebnom DNK tehnikom) ili 5 000 IU - 10 000 IU hCG-a 24 - 48 sati nakon posljednje injekcije lijeka Bemfola. Preporučeno je imati spolni odnos na dan injekcije hCG-a i dan nakon toga.

Ako Vaš liječnik ne primijeti željeni odgovor nakon 4 tjedna terapije, taj ciklus liječenja lijekom Bemfola treba prekinuti. Za sljedeći ciklus liječnik će Vam propisati lijek Bemfola u većoj početnoj dozi nego u prethodnom ciklusu.

Ako dođe do prejakog odgovora Vašeg organizma, terapija će se prekinuti i nećete primiti hCG (pogledajte odlomak o OHSS-u u dijelu 2.). Za sljedeći ciklus liječnik će Vam propisati lijek Bemfola u manjoj dozi nego u prethodnom ciklusu.

Ako nemate ovulaciju, menstruacije Vam izostaju i dijagnosticirane su Vam vrlo niske razine hormona FSH ili LH

Uobičajena početna doza lijeka Bemfola je 75 - 150 IU (0,12 - 0,25 ml) zajedno sa 75 IU (0,12 ml) lutropina alfa.

Ta ćete dva lijeka primjenjivati svaki dan tijekom najviše pet tjedana.

Vaša doza lijeka Bemfola može se povećati svakih 7 ili svakih 14 dana za 37,5 - 75 IU, sve dok ne postignete željeni odgovor.

Kada se postigne željeni odgovor, daje se jedna injekcija od 250 mikrograma „rekombinantnog hCG-a“ (r-hCG, hCG dobiven u laboratoriju posebnom DNK tehnikom) ili 5 000 IU - 10 000 IU hCG-a 24 - 48 sati nakon posljednje injekcije lijeka Bemfola i lutropina alfa. Preporučeno je imati spolni odnos na dan primjene injekcije hCG-a i dan nakon toga. Alternativa je provođenje intrauterine inseminacije umetanjem sperme u maternicu.

Ako Vaš liječnik ne primijeti željeni odgovor nakon 5 tjedana terapije, taj ciklus liječenja lijekom Bemfola treba prekinuti. Za sljedeći ciklus liječnik će Vam propisati lijek Bemfola u većoj dozi nego u prethodnom ciklusu.

Ako dođe do prejakog odgovora Vašeg organizma, terapija lijekom Bemfola će se prekinuti i nećete primiti hCG (pogledajte odlomak o OHSS-u u dijelu 2.). Za sljedeći ciklus liječnik će Vam propisati lijek Bemfola u manjoj dozi nego u prethodnom ciklusu.

Ako morate razviti nekoliko jajnih stanica za prikupljanje prije primjene tehnika medicinski potpomognute oplodnje

Uobičajena početna doza lijeka Bemfola je 150 - 225 IU (0,25 - 0,37 ml) svaki dan, od 2. ili

3.dana Vašeg ciklusa liječenja.

Doza lijeka Bemfola može se povećati, što ovisi o Vašem odgovoru. Najveća dnevna doza iznosi 450 IU (0,75 ml).

Liječenje se nastavlja sve dok se jajne stanice ne razviju do željenog stanja. To obično traje otprilike 10 dana, no može trajati od 5 do 20 dana. Vaš će liječnik pomoću krvnih pretraga i/ili ultrazvuka provjeriti kada je to postignuto.

Kada su Vaše jajne stanice spremne, daje se jedna injekcija od 250 mikrograma „rekombinantnog hCG-a“ (r-hCG, hCG dobiven u laboratoriju posebnom DNK tehnikom) ili

5000 - 10 000 IU hCG-a 24 - 48 sati nakon posljednje injekcije lijeka Bemfola. Tako će Vaše jajne stanice postati spremne za prikupljanje.

U ostalim slučajevima, liječnik prvo može zaustaviti ovulaciju primjenom agonista ili antagonista hormona koji oslobađa gonadotropin (GnRH). Zatim se približno dva tjedna nakon početka liječenja agonistom počinje primjenjivati Bemfola. Bemfola i agonist GnRH-a zatim se primjenjuju zajedno sve dok se folikuli ne razviju na željeni način. Primjerice, nakon 2 tjedna primjene agonista GnRH-a započinje primjena 150 - 225 IU lijeka Bemfola tijekom 7 dana. Nakon toga se doza prilagođava ovisno o odgovoru jajnika. Kada se koristi antagonist GnRH-a, on se primjenjuje od 5. ili 6. dana liječenja lijekom Bemfola sve do nastupa ovulacije.

Muškarci

Uobičajena doza lijeka Bemfola je 150 IU (0,25 ml) zajedno s hCG-om.

Ta ćete dva lijeka primjenjivati tri puta tjedno najmanje 4 mjeseca.

Ako ne odgovorite na liječenje nakon 4 mjeseca, liječnik će Vam možda predložiti da nastavite primjenjivati ta dva lijeka najmanje 18 mjeseci.

Ako primijenite više lijeka Bemfola nego što ste trebali

Učinci predoziranja lijekom Bemfola nisu poznati, ali može se očekivati pojava sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS), koji je opisan u dijelu 4. No, OHSS će se pojaviti samo ako se primjenjuje i hCG (pogledajte odlomak o OHSS-u u dijelu 2.).

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Bemfola

Ako zaboravite primijeniti lijek Bemfola, nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Obratite se svom liječniku odmah kada primijetite da ste zaboravili primijeniti dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Bemfola može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Važne nuspojave

Ozbiljne nuspojave u žena

Bol u donjem dijelu trbuha uz mučninu ili povraćanje može biti simptom sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). To može značiti da su jajnici prekomjerno reagirali na liječenje te da su nastale velike ciste na jajnicima (pogledajte odlomak „Budite posebno oprezni s lijekom Bemfola“ u dijelu 2.). Ta je nuspojava česta (može se javiti u do 1 na 10 osoba).

OHSS može postati težak uz jasno uvećane jajnike, smanjeno stvaranje mokraće, povećanje tjelesne težine, poteškoće pri disanju i/ili moguće nakupljanje tekućine u trbuhu ili prsnom košu. Ta je nuspojava manje česta (može se javiti u do 1 na 100 osoba).

Komplikacije OHSS-a, poput uvrtanja jajnika ili krvnih ugrušaka, su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1 000 osoba).

Ozbiljne komplikacije zbog zgrušavanja krvi (tromboembolijski događaji) neovisne o OHSS-u vrlo su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba). Mogu uzrokovati bol u prsnom košu, nedostatak zraka, moždani ili srčani udar (pogledajte i odlomak „Budite posebno oprezni s lijekom Bemfola“ u dijelu 2.).

Ozbiljne nuspojave u muškaraca i žena

Alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo kože, koprivnjača, oticanje lica i poteškoće pri disanju ponekad mogu biti ozbiljne. Ta je nuspojava vrlo rijetka (može se javiti u do 1 na 10 000 osoba).

Ako primijetite bilo koju gore navedenu nuspojavu, odmah se obratite svom liječniku, koji će od Vas možda zatražiti da prestanete uzimati lijek Bemfola.

Ostale nuspojave u žena

Vrlo česte (mogu se javiti se u više od 1 na 10 osoba):

vrećice s tekućinom u jajnicima (ciste na jajnicima)

glavobolja

lokalne reakcije na mjestu injiciranja, kao što su bol, crvenilo, modrice, oticanje i/ili nadraženost

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

bol u trbuhu

mučnina, povraćanje, proljev, grčevi u trbuhu i nadutost

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

mogu se pojaviti alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo kože, koprivnjača, oticanje lica i poteškoće pri disanju; te reakcije ponekad mogu biti ozbiljne

može doći do pogoršanja astme

Ostale nuspojave u muškaraca

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

lokalne reakcije na mjestu injiciranja, kao što su bol, crvenilo, modrice, oticanje i/ili nadraženost

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

oticanje vena iznad i iza testisa (varikokela)

razvoj dojki, akne ili povećanje tjelesne težine

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

mogu se pojaviti alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo kože, koprivnjača, oticanje lica i teškoće pri disanju; te reakcije ponekad mogu biti ozbiljne

može doći do pogoršanja astme

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Bemfola

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici brizgalice ili kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 °C - 8 °C). Ne zamrzavati.

Unutar roka valjanosti, neotvoreni lijek može se čuvati na temperaturi od ili ispod 25 °C do 3 mjeseca bez ponovnog odlaganja u hladnjak i mora se zbrinuti ako se ne iskoristi nakon 3 mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive znakove kvarenja ili ako tekućina sadrži čestice ili nije bistra.

Lijek se mora injicirati odmah nakon otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bemfola sadrži

Djelatna tvar je folitropin alfa.

Bemfola 75 IU/0,125 ml: Jedan uložak sadrži 75 IU (što odgovara 5,5 mikrograma) folitropina alfa u 0,125 ml otopine.

Bemfola 150 IU/0,25 ml: Jedan uložak sadrži 150 IU (što odgovara 11 mikrograma) folitropina alfa u 0,25 ml otopine.

Bemfola 225 IU/0,375 ml: Jedan uložak sadrži 225 IU (što odgovara 16,5 mikrograma) folitropina alfa u 0,375 ml otopine.

Bemfola 300 IU/0,50 ml: Jedan uložak sadrži 300 IU (što odgovara 22 mikrograma) folitropina alfa u 0,50 ml otopine.

Bemfola 450 IU/0,75 ml: Jedan uložak sadrži 450 IU (što odgovara 33 mikrograma) folitropina alfa u 0,75 ml otopine.

Jedan ml otopine sadrži 600 IU (što odgovara 44 mikrograma) folitropina alfa.

Drugi sastojci su poloksamer 188, saharoza, metionin, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, fosfatna kiselina i voda za injekcije.

Kako Bemfola izgleda i sadržaj pakiranja

Bemfola je bistra, bezbojna tekućina za injekciju u napunjenoj brizgalici.

Bemfola se isporučuje u pakiranjima s 1, 5 ili 10 napunjenih brizgalica, 1, 5 ili 10 jednokratnih igala, i 1, 5 ili 10 vata natopljenih alkoholom. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta Mađarska

Proizvođač:

FINOX Biotech AG, Gewerbestrasse 7, FL-9496 Balzers

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budimpešta, Mađarska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku dostupna je na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

Bemfola 75 IU/0,125 ml napunjena brizgalica

Bemfola 150 IU/0,25 ml napunjena brizgalica

Bemfola 225 IU/0,375 ml napunjena brizgalica

Bemfola 300 IU/0,50 ml napunjena brizgalica

Bemfola 450 IU/0,75 ml napunjena brizgalica

Upute za uporabu

SADRŽAJ

1.Kako koristiti napunjenu brizgalicu s lijekom Bemfola

2.Prije početka korištenja napunjene brizgalice

3.Priprema napunjene brizgalice za injekciju

4.Određivanje doze

5.Injiciranje doze

6.Nakon injekcije

1. Kako koristiti napunjenu brizgalicu s lijekom Bemfola

Prije početka korištenja napunjene brizgalice prvo pročitajte ove upute za uporabu do kraja.

Ovu brizgalicu koristite samo za sebe – nemojte dopustiti nekome drugome da je koristi.

Brojevi u prozorčiću za prikaz doze izraženi su u internacionalnim jedinicama ili IU. Liječnik

će Vam reći koliko si jedinica (IU) morate ubrizgati svaki dan.

Liječnik/ljekarnik će Vam reći koliko Vam je brizgalica s lijekom Bemfola potrebno za cjelokupan ciklus liječenja.

Injekciju si dajte svaki dan u isto vrijeme.

2. Prije početka korištenja napunjene brizgalice

2.1.Operite ruke

Važno je da Vaše ruke i predmeti koje koristite za pripremu brizgalice budu što čišći.

2.2.Pronađite čistu površinu

Dobro mjesto je čist stol ili radna površina.

3. Priprema napunjene brizgalice za injekciju

Injekciju si dajte svaki dan u isto vrijeme. Izvadite brizgalicu iz hladnjaka 5 do 10 minuta prije primjene. Napomena: provjerite da lijek nije zamrznut.

Uklonite zaštitnu foliju s igle za injekciju.

Spojite iglu za injekciju

tako da je sigurno pričvršćena. Oprez: ne pritišćite dugme za doziranje

dok spajate iglu za injekciju.

Uklonite vanjski i unutarnji zaštitni zatvarače igle.

4. Određivanje doze

Primite brizgalicu tako da igla

bude usmjerena prema gore. Lagano lupkajte brizgalicu kako bi se eventualni

mjehurići zraka digli na površinu.

Primite brizgalicu tako da igla

bude usmjerena prema gore. Pritisnite dugme za doziranje sve dok se ne zaustavi.

Napomena: aktivacijska traka nestaje, a iz igle izlazi mala količina tekućine.

Ako iz igle nije izašla mala količina, nemojte upotrijebiti brizgalicu.

Okrećite dugme za doziranje sve dok se

željena doza (traka za doziranje) ne prikaže u prozorčiću za prikaz. Napomena:

brizgalica je sada spremna za injekciju. Oprez: ne pritišćite dugme za doziranje.

5. Injiciranje doze

Odmah injicirajte otopinu: Vaš liječnik ili medicinska sestra su Vam već savjetovali gdje trebate dati injekciju (npr. trbuh, prednji dio bedra). Kako biste ublažili nadraživanje kože, svaki dan odaberite drugo mjesto za injiciranje.

Očistite odabrano područje kože vatom natopljenom alkoholom. Uhvatite kožni nabor i ubodite iglu cijelom dužinom pod kutom od 45° do 90° pokretom kao da gađate strelicom. Oprez: ne pritišćite dugme za doziranje prilikom uvođenja igle za injekciju.

Pritisnite dugme za doziranje dok se ne zaustavi.

Napomena: pritišćite polako ali neprekidno; traka za doziranje nestaje.

Kraj injekcije: traka za doziranje

potpuno je nestala iza prozorčića za prikaz (prozorčić za prikaz pokazuje injiciranu dozu). Pričekajte 5 sekundi, a zatim izvucite iglu za injekciju.

Nakon uklanjanja igle: očistite kožu vatom natopljenom alkoholom kružnim pokretima.

6. Nakon injekcije

Pažljivo vratite vanjski zatvarač na iglu.

Odložite ambalažu, unutarnji zatvarač igle, zaštitnu foliju, vatu natopljenu alkoholom i upute za uporabu u kućni otpad. Upotrijebljene napunjene brizgalice vratite svom ljekarniku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept