Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Označavanje - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBindRen
ATK šifraV03AE
Tvarcolestilan
ProizvođačMitsubishi Pharma Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA ZA BLISTERE – FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 1 g filmom obložene tablete kolestilan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 g kolestilana.

 

 

 

 

 

 

 

270 filmom obloženih tableta

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

45 filmom obloženih tableta

 

 

 

99 filmom obloženih tableta

 

nije

 

 

198 filmom obloženih tableta

 

 

 

297 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKA

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/804/006-010

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJALIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

 

više

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BindRen 1 g tablete

 

Lijek

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTERI – FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 1 g filmom obložene tablete kolestilan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

više

Lijek

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA – 2 G GRANULE U VREĆICAMA

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 2 g granule kolestilan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

Jedna vrećica sadrži 2 g kolestilana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 vrećica

 

 

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Granule

 

 

 

 

 

30 vrećica

 

 

nije

 

 

60 vrećica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta

 

 

 

 

6.

 

Lijek

 

 

 

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

 

Čuvati izvan pogleda

dohvata djece.

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/804/011-013

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJALIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

 

više

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BindRen 2 g granule

 

Lijek

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA – 3 G GRANULE U VREĆICAMA

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 3 g granule kolestilan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

Jedna vrećica sadrži 3 g kolestilana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 vrećica

 

 

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Granule

 

 

 

 

 

30 vrećica

 

 

nije

 

 

60 vrećica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

Primjena kroz usta.

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Lijek

 

 

 

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

 

Čuvati izvan pogleda

dohvata djece.

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/804/014-016

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJALIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

 

više

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BindRen 3 g granule

 

Lijek

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

VREĆICA ZA 2 G GRANULE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BindRen 2 g granule kolestilan

Primjena kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

 

nije

 

 

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ

2 g

više

 

 

 

6. DRUGO

Lijek

odobren

JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

VREĆICA ZA 3 G GRANULE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BindRen 3 g granule kolestilan

Primjena kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

 

nije

 

 

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ

3 g

više

 

 

 

6. DRUGO

Lijek

odobren

JEDINICI LIJEKA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA ZA BOCE – FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 1 g filmom obložene tablete kolestilan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 g kolestilana.

 

 

 

 

 

 

 

270 filmom obloženih tableta

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

45 filmom obloženih tableta

 

 

 

99 filmom obloženih tableta

 

nije

 

 

198 filmom obloženih tableta

 

 

 

297 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKA

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/804/001-005

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJALIJEKA

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

BindRen 1 g tablete

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

NALJEPNICA BOCE – FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

BindRen 1 g filmom obložene tablete kolestilan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 g kolestilana.

 

 

 

 

 

 

 

270 filmom obloženih tableta

 

odobren

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

45 filmom obloženih tableta

 

 

 

99 filmom obloženih tableta

 

nije

 

 

198 filmom obloženih tableta

 

 

 

297 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKA

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKOJE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/804/001-005

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJALIJEKA

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

Lijek

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept