Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biograstim (filgrastim) - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBiograstim
ATK šifraL03AA02
Tvarfilgrastim
ProizvođačAbZ-Pharma GmbH

Sadržaj članka

1. NAZIV LIJEKA
Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedan ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 60 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (600 μg) filgrastima.
Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 MIU (300 μg) filgrastima u 0,5 ml otopine za injekciju ili infuziju.
Filgrastim (rekombinantni metionil ljudski čimbenik rasta granulocitnih kolonija) proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK u bakteriji Escherichia coli K802.
Pomoćna tvar s poznatim učinkom
Jedan ml otopine sadrži 50 mg sorbitola.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

odobren

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Otopina za injekciju ili infuziju.

 

Bistra, bezbojna otopina.

nije

4.

KLINIČKI PODACI

 

 

 

 

4.1Terapijske indikacije

Biograstim je indiciran za skraćkojiivan e trajanjavišeneutropenije i smanjenje incidencije febrilne neutropenije u bolesnika s malignim b lestima koji se liječe citotoksičnom kemoterapijom (osim kronične mijeloične leukemije mijelodisplastičnih sindroma) i za skraćivanje trajanja neutropenije u bolesnika koji su prije presađivanja koštane srži primili mijeloablacijsku terapiju, izloženih povećanom riziku od produlj ne, teške neutropenije. Sigurnost i djelotvornost primjene filgrastima

slične su u odraslih u d

ce koja primaju citotoksičnu kemoterapiju.

Biograstim je indiciran

za mobilizaciju progenitorskih stanica periferne krvi (PBPC).

Lijek

U bolesnika, djece i odraslih, s teškom kongenitalnom cikličkom ili idiopatskom neutropenijom i apsolutnim brojem neutrofila (ABN) ≤ 0,5 x 109/l, kao i s teškim ili rekurentnim infekcijama u anamnezi, dugotrajna primjena Biograstim se koristi za povećanje broja neutrofila i za smanjenje incidencije i skraćivanje trajanja događaja povezanih s infekcijama.

Biograstim je indiciran za liječenje perzistentne neutropenije (ABN 1,0 x 109/l ili manji) u bolesnika s uznapredovalom HIV-infekcijom, sa svrhom da se smanji rizik od bakterijskih infekcija, kada druge mogućnosti liječenja neutropenije nisu prikladne.

4.2Doziranje i način primjene

Posebni zahtjevi

Terapija filgrastimom se smije davati samo u suradnji s onkološkim centrom s iskustvom u liječenju čimbenikom rasta granulocitnih kolonija (granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) i

hematologijom a koji raspolažu potrebnim dijagnostičkim mogućnostima. Postupke mobilizacije i afereze treba obavljati u suradnji s onkološko-hematološkim centrom čiji djelatnici imaju prihvatljivo iskustvo na tom području i u kojem se na ispravan način mogu pratiti hematopoetske progenitorske stanice.Opširnije...

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept