Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biograstim (filgrastim) – Označavanje - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBiograstim
ATK šifraL03AA02
Tvarfilgrastim
ProizvođačAbZ-Pharma GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (300 mikrograma) filgrastima u 0,5 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

nije

 

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

1 napunjena štrcaljka koja sadrži 0,5 ml

 

5 napunjenih štrcaljki koje sadrže po 0,5 ml

 

 

5 napunjenih štrcaljki sa zaštitom za glu kojevišesadrže po 0,5 ml

 

 

10 napunjenih štrcaljki koje sadrže po 0,5 ml

 

 

 

koji

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu.

 

Za jednokratnu uporabu.

 

 

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

AbZ-Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njemačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/08/450/001

 

 

 

 

 

 

 

 

1 napunjena štrcaljka

više

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/002

5 napunjenih štrcaljki

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/004 10 napunjenih štrcaljki

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/009 5 napunjenih štrcaljki sa zaštitom za iglu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

koji

 

 

 

 

 

 

Serija

 

Lijek

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biograstim 30 MIU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 48 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (480 mikrograma) filgrastima u 0,8 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

nije

 

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

1 napunjena štrcaljka koja sadrži 0,8 ml

 

5 napunjenih štrcaljki koje sadrže po 0,8 ml

 

 

5 napunjenih štrcaljki sa zaštitom za glu kojevišesadrže po 0,8 ml

 

 

10 napunjenih štrcaljki koje sadrže po 0,8 ml

 

 

 

koji

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu.

 

Za jednokratnu uporabu.

 

 

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

AbZ-Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njemačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/08/450/005

 

 

 

 

 

 

 

 

1 napunjena štrcaljka

više

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/006

5 napunjenih štrcaljki

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/008 10 napunjenih štrcaljki

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/010 5 napunjenih štrcaljki sa zaštitom za iglu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

koji

 

 

 

 

 

 

Serija

 

Lijek

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biograstim 48 MIU/0,8 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Naljepnica na višestrukom pakiranju - s plavim okvirom

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (300 mikrograma) filgrastima u 0,5 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

nije

 

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja od 5)višenapunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEkoji LIJEKA

Prije uporabe pročitajteLijekUputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu primj nu u venu.

Za jednokratnu uporabu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AbZ-Pharma GmbH

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETGraf-Arco-Straße 389079 UlmNjemačkaEU/1/08/450/003 2 x 5 napunjenih štrcaljki

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

koji

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Naljepnica na višestrukom pakiranju - s plavim okvirom

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 48 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (480 mikrograma) filgrastima u 0,8 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

nije

 

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja od 5)višenapunjenih štrcaljki koje sadrže 0,8 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEkoji LIJEKA

Prije uporabe pročitajteLijekUputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu primj nu u venu.

Za jednokratnu uporabu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AbZ-Pharma GmbH

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETGraf-Arco-Straße 389079 UlmNjemačkaEU/1/08/450/007 2 x 5 napunjenih štrcaljki

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SREDNJEM PAKIRANJU

Kutija za višestruko pakiranje – bez plavog okvira

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (300 mikrograma) filgrastima u 0,5 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije.

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

5 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml. D jelovi višestrukog pakiranja, ne mogu se odvojeno

 

prodavati.

 

 

 

 

5.

koji

 

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

Prije uporabe pročitajteLijekUputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu primjenu u venu.

Za jednokratnu uporabu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETAbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 UlmNjemačka

 

EU/1/08/450/003 2 x 5 napunjenih štrcaljki

nije

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

više

 

 

 

 

 

 

Serija

 

koji

 

 

 

14.

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Biograstim 30 MIU/0,5 ml

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SREDNJEM PAKIRANJU

Kutija za višestruko pakiranje – bez plavog okvira

1. NAZIV LIJEKA

Biograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 48 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (480 mikrograma) filgrastima u 0,8 ml otopine (60 MIU /ml, 600 mikrograma/ml).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Pomoćne tvari: natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbit l, p lisorbat 80, voda za injekcije.

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otopina za injekciju ili infuziju

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

5 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,8 ml. D jelovi višestrukog pakiranja, ne mogu se odvojeno

 

prodavati.

 

 

 

 

5.

koji

 

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

Prije uporabe pročitajteLijekUputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu primjenu u venu.

Za jednokratnu uporabu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za preporučeno doziranje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon razrjeđivanja primijeniti unutar 24 sata.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETAbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 UlmNjemačka

 

EU/1/08/444/007 2 x 5 napunjenih štrcaljki

nije

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

više

 

 

 

 

 

 

Serija

 

koji

 

 

 

14.

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Biograstim 48 MIU/0,8 ml

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Napunjena štrcaljka

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

s.c.

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI,

0,5 ml

6. DRUGO

Lijek

 

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Napunjena štrcaljka

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

s.c.

i.v.

 

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

više

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

0,8 ml

 

 

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept