Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Označavanje - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBiopoin
ATK šifraB03XA01
Tvarepoetin theta
ProizvođačTeva GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Biopoin 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 1000 internacionalnih jedinica (IU) (8,3 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju, što odgovara 2000 IU (16,7 mikrograma) epoetina theta po ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 0,5 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/001 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/002 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/029 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 1000 IU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 2000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 2000 internacionalnih jedinica (IU) (16,7 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju, što odgovara 4000 IU (33,3 mikograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 0,5 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/003 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/004 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/030 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije.

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 2000 IU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 3000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 3000 internacionalnih jedinica (IU) (25 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju, što odgovara 6000 IU (50 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 0,5 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/005 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/006 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/031 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije.

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 3000 IU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 4000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 4000 internacionalnih jedinica (IU) (33,3 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju, što odgovara 8000 IU (66,7 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 0,5 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/007 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/008 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/032 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 4000 IU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 5000 internacionalnih jedinica (IU) (41,7 mikorgrama) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju, što odgovara 10 000 IU (83,3 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 0,5 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 0,5 ml

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 0,5 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/009 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/010 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/033 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 5000 IU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 10 000 internacionalnih jedinica (IU) (83,3 mikrograma) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju, što odgovara 10 000 IU (83,3 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena štrcaljka koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml. 4 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml. 6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/011 1 napunjena štrcaljka

EU/1/09/565/012 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/013 4 napunjenih štrcaljki bez zaštite za iglu

EU/1/09/565/014 4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/015 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/016 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/034 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/035 4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/036 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 10 000 IU/1 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 20 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 20 000 internacionalnih jedinica (IU) (166,7 mikrograma) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju, što odgovara 20 000 IU (166,7 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena štrcaljka koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom koja sadrži 1 ml. 4 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml. 6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/017 1 napunjena štrcaljka

EU/1/09/565/018 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/019 4 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/020 4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/021 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/022 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/037 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/038 4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/039 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 20 000 IU/1 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Biopoin 30 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 000 internacionalnih jedinica (IU) (250 mikrograma) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju, što odgovara 30 000 IU (250 mikrograma) epoetina theta po ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena štrcaljka koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom koja sadrži 1 ml.

1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom koja sadrži 1 ml. 4 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml. 6 napunjenih štrcaljki koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom koje sadrže 1 ml.

6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom koje sadrže 1 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Molimo primijeniti kako slijedi:

Prostor za propisano doziranje

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (ne iznad 25 °C) do najviše 7 dana unutar roka valjanosti. Istek razdoblja od 7 dana na sobnoj temperaturi: __/__/____

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/565/023 1 napunjena štrcaljka

EU/1/09/565/024 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/025 4 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/026 4 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/027 6 napunjenih štrcaljki

EU/1/09/565/028 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom

EU/1/09/565/040 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/041 4 napunjene štrcaljke sa sigurnosnom iglom

EU/1/09/565/042 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Biopoin 30 000 IU/1 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 1000 IU/0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6.DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 2000 IU/0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 3000 IU/0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 4000 IU/0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 5000 IU/0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 10 000 IU/1 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 20 000 IU/1 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

IU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Biopoin 30 000 IU/1 ml injekcija

epoetin theta

s.c. i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

IU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept