Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bosulif (bosutinib (as monohydrate)) – Uputa o lijeku - L01XE14

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBosulif
ATK šifraL01XE14
Tvarbosutinib (as monohydrate)
ProizvođačPfizer Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bosulif 100 mg filmom obložene tablete Bosulif 500 mg filmom obložene tablete bosutinib

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bosulif i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosulif

3.Kako uzimati Bosulif

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Bosulif

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Bosulif i za što se koristi

Bosulif sadrži djelatnu tvar bosutinib. Koristi se u liječenju odraslih bolesnika s jednom vrstom leukemije koja se zove kronična mijeloična leukemija (KML) s pozitivnim Philadelphia kromosomom (Ph-pozitivni) i u kojih prethodni lijekovi nisu bili uspješni ili nisu bili prikladni. Ph–pozitivna KML je rak krvi kod kojeg tijelo stvara previše određenih bijelih krvnih stanica koje se zovu granulociti.

Ako imate pitanja o djelovanju lijeka Bosulif ili o razlogu zašto Vam je lijek propisan, obratite se svom liječniku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosulif

Nemojte uzimati Bosulif

-ako ste alergični na bosutinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

-ako Vam je liječnik rekao da imate oštećenu jetru i da ne funkcionira normalno.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Bosulif:

-ako imate, ili ste u prošlosti imali probleme s jetrom. Obavijestite svog liječnika ako ste imali u povijesti bolesti probleme s jetrom, uključujući hepatitis (infekciju ili upalu jetre) bilo koje vrste, ili ste u prošlosti imali bilo koji od sljedećih znakova i simptoma problema s jetrom: svrbež, žutu boju bjeloočnica ili kože, tamnu boju mokraće, bol ili nelagodu u desnom gornjem dijelu trbuha. Vaš liječnik mora zatražiti pretrage krvi kako bi provjerio funkcionira li Vaša jetra ispravno prije početka liječenja Bosulifom, za vrijeme prva tri mjeseca liječenja Bosulifom i kad god je to klinički indicirano.

-ako imate proljev i povraćate. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: porast u dnevnom broju stolica (pražnjenja crijeva) u odnosu na uobičajeno, porast epizoda povraćanja, krv u povraćenom sadržaju, stolici (pražnjenju crijeva) ili mokraći, ili ako imate crne stolice (boje katrana). Morate pitati svog liječnika može li liječenje koje uzimate protiv povraćanja povećati opasnost od srčanih aritmija. Naročito to morate pitati svog liječnika ako želite koristiti lijek koji sadrži domperidon za liječenje mučnine i/ili povraćanja. Liječenje mučnine ili povraćanja takvim lijekovima zajedno s Bosulifom može povećati opasnost od srčanih aritmija.

-ako imate problema s krvarenjem. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma kao što je neuobičajeno krvarenje ili stvaranje modrica bez ozljede.

-ako imate infekciju. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma kao što su vrućica, problemi s mokraćom poput pečenja za vrijeme mokrenja, novonastali kašalj, ili novonastala grlobolja.

-ako imate zadržavanje tekućine. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma zadržavanja tekućine tijekom liječenja Bosulifom kao što su oticanje gležnjeva, stopala ili nogu; otežano disanje, bol u prsnom košu ili kašalj (to mogu biti znakovi zadržavanja tekućine u plućima ili prsnom košu).

-ako imate problema sa srcem. Obavijestite svog liječnika ako imate srčane poremećaje kao što su aritmije ili poremećaj provođenja električnih impulsa pod nazivom “produljenje QT intervala”. To je uvijek važno, ali naročito ako imate česti ili dugotrajni proljev kako je gore opisano. Ako se onesvijestite (gubitak svijesti) ili imate nepravilne otkucaje srca dok uzimate Bosulif, odmah obavijestite liječnika jer to može biti znak ozbiljnog stanja srca.

-ako Vam je rečeno da imate problema s bubrezima. Obavijestite svog liječnika ako mokrite češće i u povećanim količinama, a mokraća je blijede boje ili ako mokrite rjeđe i u smanjenim količinama, a mokraća je tamne boje. Također obavijestite svog liječnika ako gubite na težini ili Vam otiču stopala, gležnjevi, noge, ruke ili lice.

-ako ste ikada imali ili možda sada imate infekciju virusom hepatitisa B. To je potrebno jer Bosulif može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B što u nekim slučajevima može rezultirati smrtnim ishodom. Prije početka liječenja liječnik će pažljivo pregledati bolesnike radi utvrđivanja eventualnih znakova te infekcije.

-ako imate ili ste imali probleme s gušteračom. Obavijestite svog liječnika ako osjetite bol ili nelagodu u trbuhu.

-ako imate bilo koji od ovih simptoma: ozbiljne kožne osipe. Obavijestite svog liječnika ako razvijete bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: bolni osip crvene ili ljubičaste boje koji se širi i mjehuriće i/ili druge ranice koje se počinju javljati na sluznicama (primjerice, usta i usnice).

-ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma: bol u slabinama, krv u mokraći ili smanjenu količinu mokraće. Kada je Vaša bolest vrlo teška, Vaše tijelo možda neće moći eliminirati sve otpadne tvari iz odumirućih stanica raka. To se naziva sindrom lize tumora i može uzrokovati zatajenje bubrega i probleme sa srcem unutar 48 sati od prve doze Bosulifa. Vaš liječnik je svjestan toga i može osigurati da ste odgovarajuće hidrirani i dati Vam druge lijekove koji će pomoći to spriječiti.

Djeca i adolescenti

Bosulif se ne preporučuje u osoba mlađih od 18 godina. Ovaj lijek nije ispitan u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Bosulif

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta, vitamine i biljne lijekove. Određeni lijekovi mogu utjecati na razine Bosulifa u Vašem tijelu. Morate obavijestiti svog liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže djelatne tvari poput ovih navedenih u nastavku:

Sljedeće djelatne tvari mogu povećati rizik od nuspojava s Bosulifom:

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol i flukonazol, koriste se za liječenje gljivičnih infekcija;

-klaritromicin, telitromicin, eritromicin i ciprofloksacin koriste se za liječenje bakterijskih infekcija;

-nefazodon, koristi se za liječenje depresije;

-mibefradil, diltiazem i verapamil, koriste se za smanjivanje krvnog tlaka u osoba s visokim krvnim tlakom;

-ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, atazanavir, amprenavir, fosamprenavir i darunavir, koriste se za liječenje virusa humane imunodeficijencije (HIV)/AIDS;

-boceprevir i telaprevir, koriste se za liječenje hepatitisa C;

-aprepitant, koristi se za sprječavanje i kontrolu mučnine i povraćanja;

-imatinib, koristi se za liječenje jedne vrste leukemije;

-krizotinib, koristi se za liječenje jedne vrste raka pluća koja se zove rak pluća nemalih stanica

Sljedeće djelatne tvari mogu smanjiti učinkovitost Bosulifa:

-rifampicin koriste se za liječenje tuberkuloze;

-fenitoin i karbamazepin, koriste se za liječenje epilepsije;

-bosentan, koristi se za snižavanje krvnog tlaka u osoba s visokim krvnim tlakom (hipertenzija);

-nafcilin, antibiotik koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija;

-gospina trava (biljni preparat koji se nabavlja bez recepta), koristi se za liječenje depresije;

-efavirenz i etravirin, koriste se za liječenje infekcija prouzročenih virusom HIV-a/SIDA-e

-modafinil, koristi se za liječenje određenih vrsta poremećaja spavanja.

Te lijekove treba izbjegavati za vrijeme Vašeg liječenja Bosulifom. Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika. Vaš liječnik može promijeniti dozu navedenih lijekova, promijeniti dozu Bosulifa ili Vas prebaciti na drugačiji lijek.

Sljedeće djelatne tvari mogu utjecati na srčani ritam:

-amiodaron, dizopiramid, prokainamid, kinidin i sotalol koriste se za liječenje srčanih poremećaja;

-klorokin, halofantrin koriste se za liječenje malarije;

-antibiotici klaritromicin i moksifloksacin koriste se za liječenje bakterijskih infekcija;

-haloperidol, koristi se za liječenje psihotičnih bolesti poput shizofrenije;

-domperidon, koristi se za liječenje mučnine i povraćanja ili za poticanje stvaranja majčinog mlijeka;

-metadon, koristi se za liječenje boli.

Ti se lijekovi moraju uzimati uz oprez za vrijeme liječenja Bosulifom. Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika.

Ovdje navedeni lijekovi možda nisu jedini koji mogu imati uzajamno djelovanje s Bosulifom.

Bosulif s hranom i pićem

Nemojte uzimati Bosulif s grejpom ili sokom od grejpa, jer to može povećati rizik od nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte o kontracepciji sa svojim liječnikom ako postoji mogućnost da zatrudnite. Povraćanje ili proljev mogu smanjiti učinkovitost oralne kontracepcije.

Bosulif može naškoditi nerođenom djetetu, zbog toga se ne smije primjenjivati u trudnoći osim ako nije nužno. Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, prije uzimanja Bosulifa zatražite savjet od svog liječnika.

Obavijestite svog liječnika ako dojite. Nemojte dojiti za vrijeme liječenja Bosulifom jer bi to moglo naškoditi Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako imate omaglicu, zamagljeni vid ili se osjećate neuobičajeno umorno, nemojte voziti niti upravljati strojevima sve dok te nuspojave ne prođu.

3.Kako uzimati Bosulif

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Bosulif će Vam propisati jedino liječnik koji ima iskustva s lijekovima za liječenje leukemije.

Doziranje i način primjene

Preporučena doza je 500 mg jedanput dnevno. U slučaju umjerenih ili teških problema s bubrezima, Vaš liječnik će Vam smanjiti dozu na 400 mg jednom dnevno kod umjerenih problema s bubrezima i na 300 mg jednom dnevno kod teških problema s bubrezima. Vaš liječnik može prilagoditi dozu primjenom tableta od 100 mg ovisno o Vašem zdravstvenom stanju, o Vašem odgovoru na liječenje i/ili o bilo kojoj nuspojavi. Uzimajte tabletu(tablete) ujutro s hranom. Progutajte tabletu(tablete) cijelu/cijele s vodom.

Ako uzmete više Bosulifa nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više tableta Bosulifa ili veću dozu nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku za savjet. Ako je moguće, pokažite liječniku pakiranje ili ovu uputu. Možda Vam je potrebna medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Bosulif

Uzmite sljedeću dozu u predviđeno vrijeme sljedećeg dana.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene tablete.

Ako prestanete uzimati Bosulif

Nemojte prestati uzimati Bosulif ako Vam to nije rekao liječnik. Ako ne možete uzeti lijek onako kako Vam je liječnik propisao ili ako osjećate da Vam više nije potreban, odmah se obratite svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika (pogledajte također dio 2 "Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosulif"):

Poremećaji krvi. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma: krvarenje, vrućicu ili lako stvaranje modrica (možda imate poremećaj krvi ili limfnog sustava).

Poremećaji jetre. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma: svrbež, žutu boju bjeloočnica ili kože, tamnu boju mokraće i bol ili nelagodu u gornjem desnom dijelu trbuha ili vrućicu.

Poremećaji želuca/crijeva. Obavijestite svog liječnika ako osjetite bol u trbuhu, žgaravicu, proljev, zatvor, mučninu i povraćanje.

Problemi sa srcem. Obavijestite svog liječnika ako imate srčani poremećaj kao što je poremećaj provođenja električnih impulsa pod nazivom “produljenje QT intervala”, ili ako se onesvijestite (gubitak svijesti) ili ako imate nepravilne otkucaje srca dok uzimate Bosulif.

Ponovna aktivacija hepatitisa B: Ponovna pojava (ponovna aktivacija) infekcije virusom hepatitisa B ako ste u prošlosti imali hepatitis B (infekciju jetre).

Teške kožne reakcije. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate ijedan od ovih simptoma: bolni osip crvene ili ljubičaste boje koji se širi i mjehuriće i/ili druge ranice koje se počinju javljati na sluznicama (primjerice, usta i usnice).

Nuspojave Bosulifa mogu uključivati:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

-smanjeni broj krvnih pločica, crvenih krvnih stanica i/ili neutrofila (vrsta bijelih krvnih stanica);

-niski broj bijelih krvnih stanica (leukopenija);

-proljev, povraćanje, bol u trbuhu, mučnina;

-vrućica, oticanje ruku, stopala ili lica, umor, slabost;

-infekcija dišnih puteva;

-promjene u pretragama krvi kojima se utvrđuje utječe li Bosulif na Vašu jetru;

-smanjeni apetit;

-bol u zglobovima;

-glavobolja;

-kožni osip, koji može biti praćen svrbežom i/ili je generaliziran;

-kašalj.

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

-vrućica povezana s niskim brojem bijelih krvnih stanica (febrilna neutropenija);

-nadraženost želuca (gastritis);

-bol u prsnom košu, bol;

-toksično oštećenje jetre, neuobičajena jetrena funkcija uključujući poremećaj jetre;

-alergijske reakcije;

-infekcija pluća (upala pluća), gripa, bronhitis, nazofaringitis;

-promjene u krvnim pretragama kojima se utvrđuje utječe li Bosulif na Vaše bubrege i/ili gušteraču;

-poremećeni srčani ritam koji povećava sklonost nesvjestici, omaglici i osjećaju lupanja srca;

-povećanje krvnog tlaka;

-visoke razine kalija u krvi, niske razine fosfora u krvi, prekomjerni gubitak tjelesnih tekućina (dehidracija);

-bol u leđima, bol u mišićima;

-osjećaj nestabilnosti (omaglica), promjene u osjećaju okusa (disgeuzija);

-zatajenje bubrega;

-tekućina na plućima (pleuralni izljev);

-nedostatak zraka;

-svrbež, koprivnjača, akne.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

-akutna upala gušterače (akutni pankreatitis);

-oštećenje jetre;

-po život opasna alergijska reakcija (anafilaktički šok);

-akutno zatajenje bubrega, oštećenje bubrega;

-neuobičajeno nakupljanje tekućine u plućima (akutni plućni edem);

-zatajenje disanja;

-neuobičajeno visoki krvni tlak u plućnim arterijama (plućna hipertenzija);

-teški poremećaj kože (multiformni eritem) zbog alergijske reakcije, eksfolijativni (ljuskavi) osip, izbijanje kožnih promjena;

-značajno smanjenje broja granulocita (jedne vrste bijelih krvnih stanica);

-zvonjava u ušima (tinitus);

-krvarenje iz želuca ili crijeva;

-upala srčane ovojnice (perikarditis).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Bosulif

-Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na foliji blistera i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

-Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je pakiranje oštećeno ili pokazuje znakove nedozvoljenog rukovanja.

-Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bosulif sadrži

-Djelatna tvar je bosutinib. Bosulif filmom obložene tablete isporučuju se u različitim jačinama. Bosulif 100 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg bosutiniba (u obliku hidrata). Bosulif 500 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg bosutiniba (u obliku hidrata).

-Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza (E460), umrežena karmelozanatrij (E468), poloksamer 188, povidon (E1201) i magnezijev stearat (E470b). Film ovojnica tablete sadrži poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350, talk (E553b) i žuti željezov oksid (E172, za Bosulif 100 mg) ili crveni željezov oksid (E172, za Bosulif 500 mg).

Kako Bosulif izgleda i sadržaj pakiranja

Bosulif 100 mg su žute, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom "Pfizer" na jednoj strani i "100" na drugoj strani.

Bosulif 100 mg su dostupne u blisterima koji sadržavaju ili 14 ili 15 tableta. Svaka kutija sadrži 28 ili 30 tableta (2 blistera) ili 112 tableta (8 blistera).

Bosulif 500 mg su crvene, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom "Pfizer" na jednoj strani i "500" na drugoj strani.

Bosulif 500 mg je dostupan u blisterima koji sadrže 14 ili 15 tableta. Svaka kutija sadrži 28 ili 30 tableta (2 blistera).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

Freiburg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Belgique / België /Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel.: +420 -283- 004- 111

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel. +356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer BV

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τ λ: +30 210 6785 800

España

Polska

Pfizer, S.L.

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tél: +34 91 490 99 00

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Tηλ+357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Ovom lijeku izdano je ‘uvjetno odobrenje’.

To znači da će biti dostavljeno još dodatnih podataka o ovome lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se ova uputa ažurirati prema potrebi.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept