Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Uputa o lijeku - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBretaris Genuair
ATK šifraR03BB
Tvaraclidinium bromide, micronised
ProizvođačAstraZeneca AB

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata aklidinij (aklidinijev bromid)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanj a nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bretaris Genuair i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bretaris Genuair

3.Kako primjenjivati Bretaris Genuair

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Bretaris Genuair

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.Genuair inhalator: Upute za uporabu

1.Što je Bretaris Genuair i za što se koristi

Što je Bretaris Genuair

Djelatna tvar lijeka Bretaris Genuair je aklidinijev bromid koji spada u skupinu lijekova pod nazivom bronhodilatatori. Bronhodilatatori opuštaju dišne puteve i na taj način pomažu malim dišnim putevima da ostanu otvoreni. Bretaris Genuair je inhalator suhog praška koji koristi Vaše disanje za dostavu lijeka izravno u Vaša pluća. To olakšava disanje oboljelima od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Za što se koristi Bretaris Genuair

Bretaris Genuair se koristi za pomoć pri otvaranju dišnih puteva i ublažavanje simptoma KOPB-a, ozbiljne, dugotrajne plućne bolesti koju karakterizira otežano disanje. Redovito uzimanje lijeka Bretaris Genuair može Vam pomoći kad osjećate nedostatak zraka povezan s bolešću te će pomoći u smanjenju utjecaja bolesti na svakodnevni život.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bretaris Genuair

Nemojte primjenjivati Bretaris Genuair

-ako ste alergični na aklidinijev bromid ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Bretaris Genuair.

-ako ste nedavno imali probleme sa srcem.

-ako vidite krugove (halo) oko svjetla ili obojene slike (glaukom).

-ako imate povećanu prostatu, probleme s mokrenjem ili zastoj mokraće u mokraćnom mjehuru.

Bretaris Genuair se koristi u terapiji održavanja i ne smije se koristiti za liječenje iznenadnog napadaja nedostatka zraka ili piskanja. Ako se simptomi KOPB-a (nedostatak zraka, piskanje, kašalj) ne poboljšaju ili se pogoršaju, trebate se što prije obratiti svom liječniku za savjet.

Suha usta, zabilježena uz lijekove poput Bretaris Genuair mogu nakon dugotrajnog uzimanja lijeka biti povezani sa zubnim karijesom. Stoga molimo nemojte zaboraviti voditi računa o higijeni usta.

Prekinite s uzimanjem Bretaris Genuair i odmah zatražite liječničku pomoć:

-ako osjetite pritisak u prsima, kašalj, piskanje ili nedostatak zraka neposredno nakon uzimanja lijeka. To mogu biti znakovi stanja zvanog bronhospazam.

Djeca i adolescenti

Bretaris Genuair nije namijenjen djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Bretaris Genuair

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili ako biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ako ste uzimali ili uzimate slične lijekove za probleme s disanjem, kao što su lijekovi koji sadrže tiotropij, ipratropij. Ako niste sigurni, pitajte svojeg liječnika ili ljekarnika. Ne preporučuje se uzimanje Bretaris Genuair uz ove lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete uzimati Bretaris Genuair ako ste trudni ili dojite, osim ako to ne odredi Vaš liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Bretaris Genuair malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ovaj lijek može uzrokovati glavobolju, omaglicu ili zamagljen vid. Ako imate bilo koju od ovih nuspojava nemojte voziti niti upravljati strojevima dok glavobolja ili osjećaj omaglice ne prestane, a Vaš vid se vrati u normalu.

Bretaris Genuair sadrži laktozu

Ako Vam je Vaš liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije uzimanja ovog lijeka obratite se svom liječniku.

3.Kako primjenjivati Bretaris Genuair

Uvijek uzmite lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna inhalacija dvaput na dan, ujutro i navečer.

Učinci Bretaris Genuair traju 12 sati; stoga nastojte koristiti Bretaris Genuair uvijek u isto vrijeme ujutro odnosno navečer. Tako osiguravate da u Vašem tijelu uvijek ima dovoljna količina lijeka koja Vam olakšava disanje tijekom dana i noći. To će Vam također pomoći da ga se sjetite uzeti.

Preporučenu dozu mogu koristiti stariji bolesnici i bolesnici s oštećenjem bubrega ili jetre. Nije potrebno prilagođavati dozu.

KOPB je dugotrajna bolest; stoga se preporučuje koristiti lijek Bretaris Genuair svakodnevno, dvaput na dan, a ne samo kada se pojave problemi s disanjem ili drugi simptomi KOPB-a.

Način primjene

Lijek se primjenjuje u dišne puteve.

Upute za uporabu Genuair inhalatora potražite u dijelu 7 na kraju Upute o lijeku. Ako niste sigurni kako koristiti lijek Bretaris Genuair, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Lijek Bretaris Genuair možete koristiti u bilo koje vrijeme prije ili nakon hrane ili pića.

Ako primijenite više lijeka Bretaris Genuair nego što ste trebali

Ako mislite da ste možda primijenili više lijeka Bretaris Genuair nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Bretaris Genuair

Ako zaboravite dozu Bretaris Genuair, inhalirajte dozu čim se sjetite. Međutim, ako je gotovo došlo vrijeme za sljedeću dozu, propuštenu dozu treba preskočiti.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Bretaris Genuair

Ovaj lijek je za dugotrajnu uporabu. Ako želite prekinuti liječenje, prvo razgovarajte sa svojim liječnikom, jer se Vaši simptomi mogu pogoršati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije mogu se javiti rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba ). Prestanite uzimati lijek i odmah kontaktirajte liječnika ako Vam se pojavi oticanje lica, grla, usana ili jezika (sa ili bez otežanog disanja ili gutanja), omaglica ili nesvjestica, ubrzan puls ili ako Vam se na koži pojave crvene izbočine koje izrazito svrbe (koprivnjača), jer to mogu biti simptomi alergijske reakcije.

Tijekom uporabe Bretaris Genuair mogu se pojaviti sljedeće nuspojave:

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

-Glavobolja

-Upala sinusa (sinusitis)

-Obična prehlada (nazofaringitis)

-Kašalj

-Proljev

-Mučnina

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

-Omaglica

-Suha usta

-Upala usta (stomatitis)

-Promuklost (disfonija)

-Ubrzani otkucaji srca (tahikardija)

-Osjećaj lupanja srca (palpitacije)

-Otežano mokrenje (zastoj mokraće)

-Zamagljen vid

-Osip

-Svrbež kože

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Bretaris Genuair

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici inhalatora i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte inhalator u vrećici do početka primjene lijeka.

Upotrijebiti u roku od 90 dana nakon otvaranja vrećice.

Ovaj lijek ne smijete upotrijebiti ako primijetite da je pakovanje oštećeno ili su vidljivi znakovi neovlaštenog otvaranja.

Nakon uzimanja zadnje doze, inhalator treba zbrinuti. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bretaris Genuair sadrži

-Djelatna tvar je aklidinijev bromid. Svaka odmjerna doza sadrži 375 mikrograma aklidinijeva bromida što odgovara 322 mikrograma aklidinija.

-Pomoćna tvar je laktoza hidrat. (pogledajte dio 2. „Bretaris Genuair sadrži laktozu“)

Kako Bretaris Genuair izgleda i sadržaj pakiranja

Bretaris Genuair je bijel ili gotovo bijeli prašak.

Genuair inhalator je bijele boje s ugrađenim pokazivačem doze i zelenim gumbom za doziranje. Nastavak za usta pokriven je zelenom zaštitnom kapicom koja se može skidati. Isporučuje se u plastičnoj vrećici.

Veličine pakiranja:

Kutija koja sadrži 1 inhalator sa 30 doza.

Kutija koja sadrži 1 inhalator sa 60 doza.

Kutija koja sadrži 3 inhalatora sa po 60 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

Proizvođač

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

AstraZeneca S.A./N.V.

EООД

Tel: +32 2 370 48 11

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel: +420 267 199 333

Tel.: +36 23501301

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

AstraZeneca BV

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +31 79 363 2222

AstraZeneca GmbH

 

Tel: +49 41 03 7080

 

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

AstraZeneca AS

Tel: +372 667 5001

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

Laboratori Guidotti S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39- 050 971011

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67103210

Tel: +44 1582 836 836

Ova je uputa zadnji puta revidirana u{mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

7.Genuair inhalator: upute za uporabu

Ovaj dio sadrži informacije o načinu uporabe Genuair inhalatora. Ako imate pitanja o načinu uporabe inhalatora, molimo obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Prije uporabe Genuair inhalatora, molimo pročitajte cijele upute.

Upoznavanje s lijekom Bretaris Genuair: Izvadite Genuair inhalator iz vrećice i upoznajte se s njegovim sastavnim dijelovima.

Pokazivač

Zeleni gumb

doze

 

Zaštitna kapica

Obojeni kontrolni prozorčić

Nastavak za usta

Kako koristiti Bretaris Genuair

Sažetak

Nakon skidanja kapice, Genuair inhalator se treba koristi u 2 koraka:

Korak 1: Pritisnite i OTPUSTITE zeleni gumb i do kraja izdahnite, dalje od inhalatora.

Korak 2: Usne čvrsto obavijte oko nastavka za usta i SNAŽNO i DUBOKO udahnite kroz inhalator.

Nakon inhalacije ne zaboravite ponovno staviti zaštitnu kapicu.

Početak

Prije prve uporabe otvorite zatvorenu vrećicu po perforiranom dijelu i izvadite Genuair inhalator.

Neposredno prije uzimanja doze lijeka, skinite zaštitnu kapicu laganim stiskanjem strelica označenih na svakoj strani i povlačenjem prema van (pogledajte sliku 1).

SLIKA 1

Provjerite da ništa ne blokira nastavak za usta.

Držite Genuair inhalator vodoravno s nastavkom za usta okrenutim prema Vama i zelenim gumbom okrenutim ravno prema gore (pogledajte sliku 2).

Držite zeleni gumb okrenut ravno prema gore. NE NAGINJITE.

SLIKA 2

KORAK 1: PRITISNITE zeleni gumb do kraja i zatim ga OTPUSTITE (pogledajte slike 3 i 4).

NEMOJTE I DALJE DRŽATI ZELENI GUMB PRITISNUT.

PRITISNITE zeleni gumb

OTPUSTITE zeleni gumb

do kraja prema dolje

 

SLIKA 3

SLIKA 4

 

 

Stanite i provjerite: Utvrdite da je doza spremna za inhalaciju

Provjerite je li obojeni kontrolni prozorčić promijenio boju u zelenu (pogledajte sliku 5).

Zeleni kontrolni prozorčić potvrđuje da je Vaš lijek spreman za inhalaciju.

Spreman za uporabu

ZELENO

SLIKA 5

AKO OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ OSTANE CRVENE BOJE, MOLIMO PONOVNO PRITISNITE I OTPUSTITE (POGLEDAJTE KORAK 1).

Prije prinošenja inhalatora ustima, do kraja izdahnite. Nemojte izdisati zrak u inhalator.

KORAK 2: Usne čvrsto obavijte oko nastavka za usta Genuair inhalatora i udahnite SNAŽNO i DUBOKO kroz nastavak za usta (pogledajte sliku 6).

- Taj snažan, dubok udisaj povlači lijek kroz inhalator u Vaša pluća.

POZOR: TIJEKOM UDISANJA NE DRŽITE ZELENI

GUMB PRITISNUTIM.

PRAVILNO

NEPRAVILNO

SLIKA 6

Tijekom disanja začut ćete „KLIK“ koji signalizira da pravilno koristite Genuair inhalator.

Nastavite udisati i nakon što ste čuli „KLIK“ inhalatora kako biste bili sigurni da ćete uzeti cijelu dozu.

Izvadite Genuair inhalator iz usta i zadržite dah sve dok Vam to ne stvara nelagodu, a zatim polako izdahnite kroz nos.

Napomena: Neki bolesnici će možda osjetiti blagi slatki ili neznatno gorki okus, ili osjećaj zrnatosti, ovisno o bolesniku, kod udisanja lijeka. Nemojte uzimati dodatnu dozu ako nakon udisanja ne zamijetite nikakav okus ili osjet.

Stanite i provjerite: Utvrdite da ste pravilno udahnuli

Provjerite je li kontrolni prozorčić promijenio boju u crvenu (pogledajte sliku 7). To potvrđuje da ste pravilno udahnuli cijelu dozu.

Pravilno udahnuto

CRVENO

SLIKA 7

AKO JE OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ I DALJE ZELEN, MOLIMO PONOVNO SNAŽNO I DUBOKO UDAHNITE KROZ NASTAVAK ZA USTA (POGLEDAJTE KORAK 2).

Ako prozorčić ipak ne promijeni boju u crvenu, možda ste zaboravili otpustiti zeleni gumb prije udisanja ili niste pravilno udahnuli. U tom slučaju pokušajte ponovno.

Utvrdite da ste OTPUSTILI zeleni gumb i SNAŽNO i duboko udahnite kroz nastavak za usta.

Napomena: Ako i nakon nekoliko pokušaja ne možete pravilno udahnuti, savjetujte se s liječnikom.

Kad se prozorčić oboji crveno, ponovno stavite zaštitnu kapicu pritisnuvši je natrag na nastavak za usta (pogledajte sliku 8).

SLIKA 8

Kad trebate novi Genuair inhalator?

Genuair inhalator opremljen je pokazivačem doze kako biste vidjeli otprilike koliko je još doza ostalo u inhalatoru. Pokazivač doze se lagano spušta, pokazujući razmake od 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (pogledajte sliku A). Svaki Genuair inhalator će dati najmanje 30 ili 60 doza, ovisno o veličini pakiranja.

Kad se u pokazivaču doze pojavi crvena prugasta traka (pogledajte sliku A), to znači da se približavate zadnjoj dozi i da trebate novi Genuair inhalator.

Pokazatelj doze se spušta u razmacima po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Crvena prugasta traka

Pokazivač doze

SLIKA A

Napomena: Ako Vam se čini da je Genuair inhalator oštećen ili ako izgubite kapicu, trebate zamijeniti svoj inhalator. NE MORATE ČISTITI svoj Genuair inhalator. Međutim, ako ga želite očistiti, to činite brisanjem vanjskog dijela nastavka za usta suhom krpom ili papirnatim ručnikom.

NIKAD ne koristite vodu za čišćenje GENUAIR inhalatora, jer to može oštetiti lijek.

Kako ćete znati da je Vaš Genuair inhalator prazan?

Kad se u sredini pokazivača doze pojavi 0 (nula), nastavite koristiti sve preostale doze u Genuair inhalatoru.

Kad se pripremi zadnja doza za inhalaciju, zeleni gumb se neće natrag podići do kraja, nego će se zaustaviti u srednjem položaju (pogledajte sliku B). Iako je zeleni gumb zaustavljen, ipak možete inhalirati svoju zadnju dozu. Nakon toga više ne možete koristiti Genuair inhalator i trebate početi koristiti novi Genuair inhalator.

Blokirano

SLIKA B

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept