Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Označavanje - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBronchitol
ATK šifraR05CB16
Tvarmannitol
ProizvođačPharmaxis Pharmaceuticals Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA – PAKOVANJE ZA POČETNU DOZU

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Bronchitol 40 mg prašak inhalata, tvrde kapsule manitol

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 40 mg manitola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrda kapsula.

10 tvrdih kapsula i 1 inhalator

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Početna doza mora se koristiti pod nadzorom liječnika i mora uključivati praćenje funkcije pluća.

Primijeniti prema uputi liječnika.

Upute o inhalatoru potražiti u Uputi o lijeku.

Kapsule sadrže prašak za inhalaciju kroz usta uz pomoć priloženog inhalatora.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Samo za inhalaciju.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se ne smiju progutati.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage.

Kapsule iz blistera izvaditi isključivo neposredno prije primjene.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/760/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Bronchitol 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA – PAKOVANJE ZA 2-TJEDNO LIJEČENJE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Bronchitol 40 mg, prašak inhalata, tvrde kapsule manitol

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 40 mg manitola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrda kapsula.

Pakovanje za 2-tjedno liječenje s 280 tvrdih kapsula i 2 inhalatora

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primijeniti prema uputi liječnika.

Upute o inhalatoru potražiti u priloženoj Uputi o lijeku.

Kapsule sadrže prašak za inhalaciju kroz usta uz pomoć priloženog inhalatora. Kapsule iz blistera izvaditi isključivo netom prije primjene.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Samo za inhalaciju.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se ne smiju progutati.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/760/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Bronchitol 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Bronchitol 40 mg, prašak inhalata, tvrde kapsule manitol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharmaxis

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept