Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Uputa o lijeku - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBronchitol
ATK šifraR05CB16
Tvarmannitol
ProizvođačPharmaxis Pharmaceuticals Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bronchitol 40 mg, prašak inhalata, tvrde kapsule manitol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bronchitol i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bronchitol

3.Kako primjenjivati Bronchitol

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Bronchitol

6.Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1.Što je Bronchitol i za što se koristi

Što je Bronchitol

Bronchitol sadrži lijek manitol koji je mukolitički agens.

Za što se koristi Bronchitol

Bronchitol je namijenjen odraslim osobama u dobi od 18 godina i starijih. Uz Bronchitol, nastavit ćete s primjenom drugih lijekova koje uzimate za cističnu fibrozu.

Način djelovanja Bronchitola

Bronchitol se inhalira u pluća kako bi pomogao kod cistične fibroze, prirođene bolesti koja pogađa žlijezde u plućima, crijevima i gušterači koje luče tekućine poput sluzi i probavnih sokova.

Bronchitol pomaže pri povećanju količine vode na površini dišnih puteva i u sluzi. Na taj način pluća mogu lakše uklanjati sluz. Također pomaže u poboljšanju funkcije pluća i disanja. Kao rezultat toga, može se pojaviti ‘produktivni kašalj’, koji također pomaže pri uklanjanju sluzi iz pluća.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bronchitol

Nemojte primjenjivati Bronchitol

-ako ste alergični na manitol

-ako ste osjetljivi na manitol. Prije no što počnete uzimati Bronchitol, liječnik će provjeriti jesu li

Vaši dišni putevi preosjetljivi na manitol. Ako ste preosjetljivi na manitol, Vaši će dišni putevi postati uži i možete otežano disati.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), prije primjene lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Prije primjene lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

-ako imate astmu;

-ako ste ikada iskašljavali krv ili ste imali krvi u iskašljaju;

-ako imate teški oblik cistične fibroze, posebice ako Vam je funkcija pluća izmjerena forsiranim ekspiracijskim volumenom zraka u prvoj sekundi izdisaja (FEV1) obično manja od 30%.

Lijekovi za inhalaciju mogu uzrokovati stezanje u prsima i piskanje (pri disanju), do čega može doći odmah nakon uzimanja lijeka. Liječnik će Vam pomoći da uzmete prvu dozu Bronchitola te će Vam provjeriti funkciju pluća prije, za vrijeme i nakon uzimanja lijeka. Liječnik može zatražiti da prije uzimanja Bronchitola uzmete druge lijekove, kao što je bronhodilatator.

Lijekovi za inhalaciju također mogu uzrokovati kašalj, što je slučaj i kod Bronchitola. Posavjetujte se s liječnikom ako kašalj ne prestaje ili ako ste zabrinuti.

Djeca i adolescenti

Bronchitol ne smiju upotrebljavati djeca i adolescenti mlađi od 18 godina. Razlog tome su ograničeni podaci za tu skupinu osoba.

Drugi lijekovi i Bronchitol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o drugim lijekovima koje uzimate, koje ste nedavno uzimali ili ćete ih možda uzimati.

Uz Bronchitol možete nastaviti koristiti druge lijekove za cističnu fibrozu, uključujući antibiotike za inhalaciju poput tobramicina i natrijeva kolistimetata. Ako niste sigurni, prije primjene Bronchitola posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnoća i dojenje

-Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, posavjetujte se s liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek. Trebali biste izbjegavati primjenu lijeka tijekom trudnoće.

-Ako dojite ili planirate dojiti, posavjetujte se s liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek. Nije poznato dospijeva li lijek u u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Bronchitol ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3.Kako primjenjivati Bronchitol

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije uzimanja Bronchitola, uvijek uzmite bronhodilatator

Doziranje lijeka

Odrasle osobe u dobi od 18 godina i više

Početna doza

Prije nego što Vam propiše Bronchitol, liječnik će Vam pomoći da uzmete prvu dozu Bronchitola i provjerit će Vam funkciju pluća u svakom koraku kako bi bio siguran da niste osjetljivi na manitol.

Prva doza uzima se u 4 koraka:

1.korak – 1 kapsula (40 mg)

2.korak – 2 kapsule (80 mg)

3.korak – 3 kapsule (120 mg)

4. korak – 4 kapsule (160 mg)

Na kraju početne doze, uzet ćete 10 kapsula (400 mg), što je jednako uobičajenoj dozi.

Terapijska doza (kutije za 2 tjedna)

-Bronchitol morate uzimati svaki dan.

-Uobičajena doza je 10 kapsula (400 mg) inhaliranih ujutro i 10 kapsula inhaliranih uvečer.

-Večernju dozu uzmite barem 2 do 3 sata prije odlaska na spavanje.

-Za najbolje rezultate kapsule inhalirajte jednu za drugom kako bi vremenski razmak između dviju kapsula bio što manji.

Redoslijed uzimanja ovog lijeka

Bronchitol uzimajte u sklopu svoje uobičajene dnevne terapije. Preporučen je sljedeći redoslijed, osim ako Vas liječnik nije drugačije savjetovao:

1.Uzmite bronhodilatator.

2.Pričekajte 5 do 15 minuta.

3.Uzmite Bronchitol prije fizioterapije, ako je to dio Vaše uobičajene terapije.

4.Dornaza alfa (Pulmozyme), ako je dio Vaše uobičajene terapije.

5.Antibiotici za inhalaciju, ako su dio Vaše uobičajene terapije.

Kako uzimati lijek

-Bronchitol se udiše (inhalira) u obliku praška iz kapsule uz pomoć inhalatora isporučenog u paketu On je isključivo namijenjen za inhalaciju i ne smije se davati na bilo koji drugi način.

Kapsule se ne smiju gutati.

-Prašak iz kapsula smije se samo inhalirati uz pomoć inhalatora isporučenog u paketu.

-Svaki tjedan upotrijebite novi inhalator.

-Svaku od deset kapsula stavljajte u inhalator jednu po jednu.

-Udahnite sadržaj kapsule uz pomoć inhalatora u jednom ili dva udaha.

Upute o uporabi inhalatora potražite na kraju Upute.

Ako uzmete više Bronchitola nego što ste trebali

Ako mislite da ste uzeli previše lijeka, odmah se obratite liječniku ili ljekarniku. Možete:

-osjećati da ne možete disati

-početi piskati (pri disanju)

-mnogo kašljati.

Liječnik će Vam možda dati kisik i lijekove za pomoć pri disanju.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchitol

-Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga čim se sjetite i nastavite s uobičajenom terapijom. Međutim, ako se bliži vrijeme za sljedeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Bronchitol

Ako prestanete uzimati Bronchitol, simptomi bi Vam se mogli pogoršati. Ne prekidajte terapiju Bronchitolom bez da se prethodno ne posavjetujete s liječnikom, čak ni ako se osjećate bolje. Liječnik će Vam reći koliko dugo morate uzimati lijek.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Bronchitol i odmah se obratite liječniku:

-otežano disanje, što može biti posljedica sužavanja dišnih puteva, pogoršanje simptoma astme ili piskanje (pri disanju). To je česta pojava koja pogađa 1 od 10 osoba.

-Iskašljavanje krvi ili krv u sputumu. To je česta pojava.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah se obratite liječniku:

-Teški kašalj. To je česta pojava.

-Pogoršanje simptoma. To je česta pojava.

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (mogu se pojaviti u više od 1 na 10 osoba)

-Kašalj

Često

-Nelagoda u prsima

-Glavobolja

-Bol u stražnjem dijelu usta i grlu te nelagoda pri gutanju

-Nadraženost grla

-Povraćanje, povraćanje nakon kašlja

Rijetko (mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba)

-Žarenje ili osjećaj boli na jeziku

-Dijabetes povezan s cističnom fibrozom

-Bol u prsima i trbuhu

-Promjena glasa

-Hladan znoj

-Pojačana prokrvljenost

-Dehidracija

-Smanjen apetit

-Proljev

-Bol u uhu

-Umor

-Omaglica

-Loše osjećanje

-Prehlada i vrućica

-Vjetrovi

-Žgaravica

-Bol zbog kile

-Neuobičajeno brzo i duboko disanje

-Svrbež, osip, akne

-Ukočenost zglobova i bol

-Morbidne misli

-Ranice u ustima

-Infekcija dišnih puteva

-Curenje nosa

-Infekcija iskašljaja

-Poteškoće sa spavanjem

-Gljivična upala sluznice usta (mlječac)

-Nekontrolirano mokrenje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Bronchitol

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i blisteru iza oznake "Rok valjanosti". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Kapsula se mora upotrijebiti odmah nakon vađenja iz blistera.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Bronchitol sadrži:

Djelatna tvar je manitol. Svaka kapsula sadrži 40 miligrama manitola. Prosječna inhalirana doza po kapsuli iznosi 32,2 miligrama manitola.

Kako Bronchitol izgleda i sadržaj pakovanja:

Bronchitol je prašak za inhalaciju smješten u tvrde kapsule. Bronchitol prašak za inhalaciju od 40 mg, tvrde kapsule sadrže bijeli ili gotovo bijeli prašak unutar prozirne, bezbojne, tvrde kapsule s oznakom “PXS 40 mg”. Prašak se inhalira u pluća uz pomoć inhalatora priloženog u pakovanju.

Jedno pakovanje Bronchitola za početnu dozu sadrži 1 blister s 10 kapsula i 1 inhalator. Pakovanje za početnu dozu koristi se kod liječnika tijekom procjene početne doze.

Jedno pakovanje Bronchitola za 2-tjedno liječenje sadrži 28 blistera s 10 kapsula u svakom (ukupno 280 kapsula) i 2 inhalatora. Pakovanje za 2-tjedno liječenje namijenjeno je liječenju.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Arvato distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Straβe 1, 33428 Harsewinkel, North Rhine-Westphalia,

Njemačka.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

UAB "PharmaSwiss

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 370 5 279 07 62

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Teл.: + 44 (0) 1628

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

 

Česká republika

Magyarország

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +420 244 403 003

Tel.: +36 30 303 96 31

Danmark

Malta

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tlf:+44(0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +49 (0) 40 897 240

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 44 (0) 1628 902121

Ελλάδα

Österreich

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

España

Polska

Medicare Pharma S.L.C

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 91 848 9534

Tel: +48 22 663 43 10

France

Portugal

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tél: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 385(1)6311-833

Tel: + 44 (0) 1628

Ireland

 

Cheisi Limited

Slovenija

Tel: + 44 (0)161 488 5555

PharmaSwiss d.o.o

 

Tel: + 386 (0) 1 2364 700

Ísland

Slovenská republika

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Sími: +44 (0) 1628 902121

Tel: + 420 244 403 003

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +39 0521 2791

Puh/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Κύπρος

Sverige

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Latvija

United Kingdom

UAB PharmaSwiss

Cheisi Limited

Tel: + 371 67502185

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Uputa je zadnji puta revidirana 05/2017.

Ostali izvori informacija

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kako koristiti inhalator

U nastavku se nalazi dijagram inhalatora. Bronchitol kapsule smiju se rabiti isključivo uz pomoć inhalatora priloženog u pakovanju.

 

 

 

 

 

Nastavak

 

 

 

 

 

za usta

 

Rotirajuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komora

 

 

 

 

 

 

 

Filtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumbi za

 

 

Komora za

 

bušenje

 

 

bušenje

 

 

 

 

 

 

 

Inhalator

U sljedećim koracima objašnjen je način uporabe inhalatora. Savjete o održavanju inhalatora potražite na kraju uputa.

1.Skinite zatvarač

-Držite inhalator u uspravnom položaju objema rukama i skinite zatvarač.

2.Otvorite inhalator

-Čvrsto držite donji dio inhalatora jednom rukom.

-Inhalator biste trebali držati sasvim pri dnu kako ne biste pritisnuli gumbe za bušenje.

-Okrenite nastavak za usta u smjeru strelice na inhalatoru kako biste otvorili inhalator.

3.Umetnite kapsulu

-Ruke Vam moraju biti potpuno suhe.

-Izvadite kapsulu iz blistera (kapsulu izvadite samo netom prije primjene).

-Stavite kapsulu u oblikovani utor za kapsulu na dnu inhalatora.

4.Zatvorite inhalator

-Držite inhalator u uspravnom položaju.

-Okrenite nastavak za usta u zatvoreni položaj

– kada bude zatvoren, čut ćete ‘škljocaj’.

5.Probijte otvor na kapsuli

-To omogućuje da se tijekom udisanja oslobodi prašak iz kapsule. U ovoj uputi, probijanje otvora nazivamo ‘bušenje’.

-Držite inhalator uspravno i istodobno pritisnite do kraja oba gumba za ‘bušenje’ sa strane inhalatora, a zatim ih otpustite.

Učinite to samo jednom. Ako probušite kapsulu više puta, mogla bi se razdvojiti ili slomiti.

6.Pripremite se za inhalaciju

-Nagnite inhalator tako da nastavak za usta bude okrenut malo prema dolje.

-To će omogućiti kapsuli da se pomakne naprijed u rotirajuću komoru.

-Držite inhalator u tom položaju i izdahnite do kraja (dalje od inhalatora).

7.Udahnite

-Blago nagnite glavu prema natrag.

-Držeći inhalator nagnut prema dolje, stavite ga u usta i čvrsto zatvorite usne oko nastavka za usta.

-Ravnomjerno i duboko udahnite kako biste napunili pluća – zatim zadržite dah 5 sekundi.

Tijekom udisanja trebali biste čuti ‘zvečanje’ dok se kapsula vrti u inhalatoru. Ako se to ne dogodi, kapsula je možda zapela.

-Ako ne čujete zvečanje, držite inhalator s

nastavkom za usta okrenutim prema dolje i snažno kucnite po dnu inhalatora. Ne pokušavajte otpustiti kapsulu ponovnim pritiskanjem gumba za bušenje. Ponovno udahnite da biste uzeli cijelu dozu.

8.Izdahnite

-Odmaknite inhalator od usta.

-Izdahnite, a zatim počnite ponovno disati.

9.Provjerite kapsulu

-Provjerite je li kapsula prazna – kapsula se mora vrtjeti u inhalatoru kako bi se ispraznila.

Ako kapsula nije prazna, možda ćete morati ponoviti korake od 6 do 8.

10.

Izvadite iskorištenu kapsulu

-

Preokrenite inhalator naopako, kucnite po dnu i bacite praznu kapsulu.

11.

Ponovite korake od 3 do 10 za svaku kapsulu

-Izvedite te korake za svaku od deset kapsula.

-Da bi Bronchitol dao najbolje rezultate, sve kapsule udahnite jednu za drugom.

Dodatne informacije o održavanju inhalatora

-Inhalator mora biti suh i uvijek provjerite jesu li Vam ruke suhe prije uporabe inhalatora.

-Nikada ne dišite i ne kašljite u inhalator.

-Nikada ne rastavljajte inhalator.

-Nikada ne stavljajte kapsulu izravno u nastavak za usta na inhalatoru.

-Nikada ne ostavljajte iskorištenu kapsulu u komori inhalatora.

-Svaki tjedan upotrijebite novi inhalator.

-Ako se inhalator razbije, upotrijebite drugi inhalator iz paketa i obratite se liječniku.

Čišćenje inhalatora - Inhalator će Vam obično točno dozirati lijek tijekom 7 dana bez potrebe za čišćenjem. Međutim, ako morate očistiti inhalator, postupite na sljedeći način:

1.Potvrdite da je inhalator prazan.

2.Operite inhalator s otvorenim nastavkom za usta toplom vodom.

3.Protresite ga dok iz njega ne iziđu sve veće kapi vode.

4.Pustite da se osuši na zraku – položite ga na bok s otvorenim nastavkom za usta.

5.Morate ga pustiti da se potpuno osuši. To može potrajati do 24 sata. Dok se suši, koristite drugi inhalator.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept