Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Označavanje - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBuccolam
ATK šifraN05CD08
Tvarmidazolam
ProizvođačShire Services BVBA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija (2,5 mg/0,5 ml)

1.NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 3 mjeseca do manje od 1 godine

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka napunjena štrcaljka za usta (0,5 ml) sadrži 2,5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za usnu sluznicu

4 napunjene štrcaljke za usta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za usnu sluznicu.

Svaka je štrcaljka samo za jednokratnu uporabu.

Uklonite zatvarač štrcaljke za usta prije uporabe da biste izbjegli rizik od gušenja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/709/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BUCCOLAM 2,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na plastičnoj tubi 2,5 mg/0,5 ml

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 3 mjeseca do manje od 1 godine

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Logotip tvrtke Shire

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Samo za usnu sluznicu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta. Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

Ovdje otvoriti

Kako davati ovaj lijek

BUCCOLAM ne smije biti ubrizgan injekcijom. Ne stavljajte iglu na štrcaljku. Dozu čini cjelokupni sadržaj jedne štrcaljke. Ne davati više od jedne doze.

1. korak

Uzmite plastičnu tubu, otkinite nepropusni zatvarač s jedne strane i povucite kapicu. Izvucite štrcaljku iz tube.

2. korak

Povucite crveni zatvarač vrha štrcaljke i sigurno ga zbrinite.

3. korak

Prstom i palcem nježno uhvatite djetetov obraz i povucite ga. Vrh štrcaljke umetnite u stražnji dio prostora između unutrašnje strane obraza i donjih desni.

4. korak

Polako gurajte klip štrcaljke dok se ne zaustavi.

Svu količinu otopine treba polako istisnuti u prostor između desni i obraza (bukalna šupljina).

Ako je tako propisao liječnik (za veće volumene i/ili manje bolesnike), možete polako dati otprilike polovicu doze u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu u drugu stranu djetetovih usta.

Kada pozvati hitnu pomoć

UVIJEK se pridržavajte savjeta koje Vam je dao bolesnikov liječnik ili uputa zdravstvenog djelatnika. Imate li bilo kakvih dvojbi, odmah potražite liječničku pomoć ako:

napadaj ne prestane unutar 10 minuta

ne možete isprazniti štrcaljku ili Vam se izlio dio sadržaja

djetetovo disanje postane sporo ili prestane, npr. sporo ili plitko disanje ili modre usne

opazite znakove srčanog udara koji mogu uključivati bol u prsima ili bol koji se širi prema vratu i ramenima te niz lijevu ruku

dijete povraća i napadaj ne prestane unutar 10 minuta

date previše lijeka BUCCOLAM i postoje znakovi predoziranja koji uključuju:

o omamljenost, umor

o smetenost ili osjećaj dezorijentiranosti

o odsutnost refleksa koljena ili reakcije na štipanje o teškoće s disanjem (sporo ili plitko disanje)

o nizak krvni tlak (omaglica i osjećaj nesvjestice) o komu

Sačuvajte štrcaljku kako biste je pokazali osoblju hitne pomoći ili liječniku.

Nemojte dati lijek u količini većoj od one koju je liječnik propisao bolesniku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Plastična štrcaljka za usta 2,5 mg/0,5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 3 mjeseca do manje od 1 godine. Samo za usnu sluznicu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 mg

6.DRUGO

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija (5 mg/1 ml)

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 1 godine do manje od 5 godina.

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka napunjena štrcaljka za usta (1 ml) sadrži 5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za usnu sluznicu

4 napunjene štrcaljke za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za usnu sluznicu.

Svaka je štrcaljka samo za jednokratnu uporabu.

Uklonite zatvarač štrcaljke za usta prije uporabe da biste izbjegli rizik od gušenja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/709/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BUCCOLAM 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na plastičnoj tubi 5 mg/1 ml

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 1 godine do manje od 5 godina.

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Logotip tvrtke Shire

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Samo za usnu sluznicu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta. Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

Ovdje otvoriti

Kako davati ovaj lijek

BUCCOLAM ne smije biti ubrizgan injekcijom. Ne stavljajte iglu na štrcaljku. Dozu čini cjelokupni sadržaj jedne štrcaljke. Ne davati više od jedne doze.

1. korak

Uzmite plastičnu tubu, otkinite nepropusni zatvarač s jedne strane i povucite kapicu. Izvucite štrcaljku iz tube.

2. korak

Povucite crveni zatvarač vrha štrcaljke i sigurno ga zbrinite.

3. korak

Prstom i palcem nježno uhvatite djetetov obraz i povucite ga. Vrh štrcaljke umetnite u stražnji dio prostora između unutrašnje strane obraza i donjih desni.

4. korak

Polako gurajte klip štrcaljke dok se ne zaustavi.

Svu količinu otopine treba polako istisnuti u prostor između desni i obraza (bukalna šupljina).

Ako je tako propisao liječnik (za veće volumene i/ili manje bolesnike), možete polako dati otprilike polovicu doze u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu u drugu stranu djetetovih usta.

Kada pozvati hitnu pomoć

UVIJEK se pridržavajte savjeta koje Vam je dao bolesnikov liječnik ili uputa zdravstvenog djelatnika. Imate li bilo kakvih dvojbi, odmah potražite liječničku pomoć ako:

napadaj ne prestane unutar 10 minuta

ne možete isprazniti štrcaljku ili Vam se izlio dio sadržaja

djetetovo disanje postane sporo ili prestane, npr. sporo ili plitko disanje ili modre usne

opazite znakove srčanog udara koji mogu uključivati bol u prsima ili bol koji se širi prema vratu i ramenima te niz lijevu ruku

dijete povraća i napadaj ne prestane unutar 10 minuta

date previše lijeka BUCCOLAM i postoje znakovi predoziranja koji uključuju:

o omamljenost, umor

o smetenost ili osjećaj dezorijentiranosti

o odsutnost refleksa koljena ili reakcije na štipanje o teškoće s disanjem (sporo ili plitko disanje)

o nizak krvni tlak (omaglica i osjećaj nesvjestice) o komu

Sačuvajte štrcaljku kako biste je pokazali osoblju hitne pomoći ili liječniku.

Nemojte dati lijek u količini većoj od one koju je liječnik propisao bolesniku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Plastična štrcaljka za usta 5 mg/1 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 1 godine do manje od 5 godina Samo za usnu sluznicu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 mg

6. DRUGO

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija (7,5 mg/1,5 ml)

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 5 godina do manje od 10 godina.

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka napunjena štrcaljka za usta (1,5 ml) sadrži 7,5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za usnu sluznicu

4 napunjene štrcaljke za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za usnu sluznicu.

Svaka je štrcaljka samo za jednokratnu uporabu.

Uklonite zatvarač štrcaljke za usta prije uporabe da biste izbjegli rizik od gušenja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

mailto:

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/709/003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BUCCOLAM 7,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na plastičnoj tubi 7,5 mg/1,5 ml

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 5 godina do manje od 10 godina

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Logotip tvrtke Shire

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Samo za usnu sluznicu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta. Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

Ovdje otvoriti

Kako davati ovaj lijek

BUCCOLAM ne smije biti ubrizgan injekcijom. Ne stavljajte iglu na štrcaljku. Dozu čini cjelokupni sadržaj jedne štrcaljke. Ne davati više od jedne doze.

1. korak

Uzmite plastičnu tubu, otkinite nepropusni zatvarač s jedne strane i povucite kapicu. Izvucite štrcaljku iz tube.

2. korak

Povucite crveni zatvarač vrha štrcaljke i sigurno ga zbrinite.

3. korak

Prstom i palcem nježno uhvatite djetetov obraz i povucite ga. Vrh štrcaljke umetnite u stražnji dio prostora između unutrašnje strane obraza i donjih desni.

4. korak

Polako gurajte klip štrcaljke dok se ne zaustavi.

Svu količinu otopine treba polako istisnuti u prostor između desni i obraza (bukalna šupljina).

Ako je tako propisao liječnik (za veće volumene i/ili manje bolesnike), možete polako dati otprilike polovicu doze u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu u drugu stranu djetetovih usta.

Kada pozvati hitnu pomoć

UVIJEK se pridržavajte savjeta koje Vam je dao bolesnikov liječnik ili uputa zdravstvenog djelatnika. Imate li bilo kakvih dvojbi, odmah potražite liječničku pomoć ako:

napadaj ne prestane unutar 10 minuta

ne možete isprazniti štrcaljku ili Vam se izlio dio sadržaja

djetetovo disanje postane sporo ili prestane, npr. sporo ili plitko disanje ili modre usne

opazite znakove srčanog udara koji mogu uključivati bol u prsima ili bol koji se širi prema vratu i ramenima te niz lijevu ruku

dijete povraća i napadaj ne prestane unutar 10 minuta

date previše lijeka BUCCOLAM i postoje znakovi predoziranja koji uključuju: o omamljenost, umor

o smetenost ili osjećaj dezorijentiranosti

o odsutnost refleksa koljena ili reakcije na štipanje o teškoće s disanjem (sporo ili plitko disanje)

o nizak krvni tlak (omaglica i osjećaj nesvjestice) o komu

Sačuvajte štrcaljku kako biste je pokazali osoblju hitne pomoći ili liječniku.

Nemojte dati lijek u količini većoj od one koju je liječnik propisao bolesniku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Plastična štrcaljka za usta 7,5 mg/1,5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 5 godina do manje od 10 godina. Samo za usnu sluznicu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

7,5 mg

6. DRUGO

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija (10 mg/2 ml)

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 10 godina do manje od 18 godina.

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka napunjena štrcaljka za usta (2 ml) sadrži 10 mg midazolama (u obliku midazolamklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za usnu sluznicu

4 napunjene štrcaljke za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za usnu sluznicu.

Svaka je štrcaljka samo za jednokratnu uporabu.

Uklonite zatvarač štrcaljke za usta prije uporabe da biste izbjegli rizik od gušenja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/709/004

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BUCCOLAM 10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na plastičnoj tubi 10 mg/2 ml

1. NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 10 godina do manje od 18 godina.

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Logotip tvrtke Shire

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Samo za usnu sluznicu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta. Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi.

Ovdje otvoriti

Kako davati ovaj lijek

BUCCOLAM ne smije biti ubrizgan injekcijom. Ne stavljajte iglu na štrcaljku. Dozu čini cjelokupni sadržaj jedne štrcaljke. Ne davati više od jedne doze.

1. korak

Uzmite plastičnu tubu, otkinite nepropusni zatvarač s jedne strane i povucite kapicu. Izvucite štrcaljku iz tube.

2. korak

Povucite crveni zatvarač vrha štrcaljke i sigurno ga zbrinite.

3. korak

Prstom i palcem nježno uhvatite djetetov obraz i povucite ga. Vrh štrcaljke umetnite u stražnji dio prostora između unutrašnje strane obraza i donjih desni.

4. korak

Polako gurajte klip štrcaljke dok se ne zaustavi.

Svu količinu otopine treba polako istisnuti u prostor između desni i obraza (bukalna šupljina).

Ako je tako propisao liječnik (za veće volumene i/ili manje bolesnike), možete polako dati otprilike polovicu doze u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu u drugu stranu djetetovih usta.

Kada pozvati hitnu pomoć

UVIJEK se pridržavajte savjeta koje Vam je dao bolesnikov liječnik ili uputa zdravstvenog djelatnika. Imate li bilo kakvih dvojbi, odmah potražite liječničku pomoć ako:

napadaj ne prestane unutar 10 minuta

ne možete isprazniti štrcaljku ili Vam se izlio dio sadržaja

djetetovo disanje postane sporo ili prestane, npr. sporo ili plitko disanje ili modre usne

opazite znakove srčanog udara koji mogu uključivati bol u prsima ili bol koji se širi prema vratu i ramenima te niz lijevu ruku

dijete povraća i napadaj ne prestane unutar 10 minuta

date previše lijeka BUCCOLAM i postoje znakovi predoziranja koji uključuju: o omamljenost, umor

o smetenost ili osjećaj dezorijentiranosti

o odsutnost refleksa koljena ili reakcije na štipanje o teškoće s disanjem (sporo ili plitko disanje)

o nizak krvni tlak (omaglica i osjećaj nesvjestice) o komu

Sačuvajte štrcaljku kako biste je pokazali osoblju hitne pomoći ili liječniku.

Nemojte dati lijek u količini većoj od one koju je liječnik propisao bolesniku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Plastična štrcaljka za usta 10 mg/2 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu midazolam

Za djecu u dobi od 10 godina do manje od 18 godina. Samo za usnu sluznicu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 mg

6. DRUGO

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe uklonite zatvarač štrcaljke za usta.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept