Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – Označavanje - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBusilvex
ATK šifraL01AB01
Tvarbusulfan
ProizvođačPierre Fabre Médicament

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU S PLAVIM OKVIROM

{Kutija koja sadrži 8 bočica od 10 ml}

1.NAZIV LIJEKA

Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju busulfan

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan ml koncentrata sadrži 6 mg busulfana i nakon razrjeđivanja osigurava 0,5 mg/ml busulfana

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Svaka bočica sadrži dimetilacetamid i makrogol 400

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

Višestruko pakiranje: 8 (2 pakiranja od 4) bočice od 10 ml 60 mg po bočici

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu (i.v.)

Prije uporabe mora se razrijediti

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Citotoksično: rukujte s oprezom.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Pročitajte Uputu o lijeku za rok valjanosti razrijeđenog lijeka.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne Billancourt cedex Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/254/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na ograničeni recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU BEZ PLAVOG OKVIRA

{kutija koja sadrži 4 bočice od 10 ml}

1. NAZIV LIJEKA

Busilvex 6 mg/ml busulfan

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

60 mg

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat

4 bočice od 10 ml. Dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu (i.v.)

Prije uporabe mora se razrijediti

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/254/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE {staklena bočica tipa I od 10 ml}

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Busilvex 6 mg/ml sterilni koncentrat i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 mg/10 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept