Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine SUN (capecitabine) – Označavanje - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCapecitabine SUN
ATK šifraL01BC06
Tvarcapecitabine
ProizvođačSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA
1. NAZIV LIJEKA
Kapecitabin SUN 150 mg filmom obložene tablete kapecitabin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg kapecitabina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži bezvodnu laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatneodobreninfo macije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

nije

Za primjenu kroz usta

više

 

 

 

6. POSEBNO UPOZORENJE

kojiO ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE Lijek

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/831/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Kapecitabin SUN 150 mg filmomkojiobložene tablete

 

 

 

Lijek

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Kapecitabin SUN 150 mg filmom obložene tablete kapecitabin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Lijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

koji

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA
1. NAZIV LIJEKA
Kapecitabin SUN 500 mg filmom obložene tablete kapecitabin
2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI
Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg kapecitabina

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži bezvodnu laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatneodobreninfo macije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

120 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

nije

Za primjenu kroz usta.

više

 

 

 

6. POSEBNO UPOZORENJEkojiO ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE Lijek

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/831/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije:

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Kapecitabin SUN 500 mg filmomkojiobložene tablete

 

 

 

Lijek

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Kapecitabin SUN 500 mg filmom obložene tablete kapecitabin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Lijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

koji

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept