Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carbaglu (carglumic acid) – Označavanje - A16AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCarbaglu
ATK šifraA16AA05
Tvarcarglumic acid
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

VANJSKA KARTONSKA KUTIJA I NALJEPNICA NA SPREMNIKU ZA TABLETE X 5 TABLETA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju karglumatna kiselina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 200 mg karglumatne kiseline.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5 tableta za oralnu suspenziju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SAMO za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

Zbrinuti mjesec dana nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Nakon prvog otvaranja spremnika s tabletama: ne odlagati u hladnjak, ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/02/246/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Carbaglu 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

VANJSKA KARTONSKA KUTIJA I NALJEPNICA NA SPREMNIKU ZA TABLETE X 15 TABLETA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju karglumatna kiselina

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 200 mg karglumatne kiseline.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

15 tableta za oralnu suspenziju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SAMO za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

Zbrinuti mjesec dana nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C)

Nakon prvog otvaranja spremnika s tabletama: ne odlagati u hladnjak, ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/02/246/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Carbaglu 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

VANJSKO KARTONSKO PAKOVANJE I OZNAKA SPREMNIKA TABLETA X 60 TABLETA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju karglumatna kiselina

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 200 mg karglumatne kiseline.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 tableta za oralnu suspenziju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SAMO za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

Zbrinuti mjesec dana nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Nakon prvog otvaranja spremnika s tabletama: ne odlagati u hladnjak, ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/02/246/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Carbaglu 200 mg

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept