Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cayston (aztreonam lysine) – Označavanje - J01DF01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCayston
ATK šifraJ01DF01
Tvaraztreonam lysine
ProizvođačGilead Sciences International Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE CAYSTONA

(S plavim okvirom – ne pakira se zajedno s ručnim atomizatorom Altera)

1.NAZIV LIJEKA

Cayston 75 mg prašak i otapalo za otopinu za atomizator aztreonam

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica s praškom sadrži 75 mg aztreonama.

Nakon priprave jedan mililitar otopine za atomizator sadrži 75 mg aztreonama (u obliku aztreonamlizina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Bočica s praškom sadrži i L-lizin

Ampula s otapalom sadrži natrijev klorid, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za atomizator

84 bočice za jednokratnu upotrebu

88 ampula s otapalom volumena 1 ml za jednokratnu upotrebu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za primjenu u dišne putove. Pripraviti prije primjene.

Prašak se smije miješati samo s priloženim otapalom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Može se čuvati izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 25°C do 28 dana.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/543/001: pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cayston 75 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

(Vanjsko pakiranje koje sadrži jedno pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu i jedan ručni atomizator Altera s plavim okvirom)

1. NAZIV LIJEKA

Cayston 75 mg prašak i otapalo za otopinu za atomizator aztreonam

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica s praškom sadrži 75 mg aztreonama.

Nakon priprave jedan mililitar otopine za atomizator sadrži 75 mg aztreonama (u obliku aztreonamlizina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bočica s praškom sadrži i L-lizin

Ampula s otapalom sadrži natrijev klorid, vodu za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za atomizator

84 bočice za jednokratnu upotrebu

88 ampula s otapalom volumena 1 ml za jednokratnu upotrebu

Ovo pakiranje sadrži jedan ručni atomizator Altera.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za primjenu u dišne putove. Pripraviti prije primjene.

Prašak se smije miješati samo s priloženim otapalom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN I POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Može se čuvati izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 25°C do 28 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/543/002: pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu te jedan ručni atomizator Altera

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cayston 75 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE CAYSTONA

(Bez plavog okvira – za upotrebu samo sa zajedničkim pakiranjem s ručnim atomizatorom

Altera)

1. NAZIV LIJEKA

Cayston 75 mg prašak i otapalo za otopinu za atomizator aztreonam

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica s praškom sadrži 75 mg aztreonama.

Nakon priprave jedan mililitar otopine za atomizator sadrži 75 mg aztreonama (u obliku aztreonamlizina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bočica s praškom sadrži i L-lizin

Ampula s otapalom sadrži natrijev klorid, vodu za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za atomizator

84 bočice za jednokratnu upotrebu

88 ampula s otapalom volumena 1 ml za jednokratnu upotrebu

Ovo pakiranje ne smije se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za primjenu u dišne putove. Pripraviti prije primjene.

Prašak se smije miješati samo s priloženim otapalom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Može se čuvati izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 25°C do 28 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/543/002: pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu te jedan ručni atomizator Altera

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cayston 75 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU UNUTARNJE PAKIRANJE CAYSTONA

1. NAZIV LIJEKA

Cayston 75 mg prašak i otapalo za otopinu za atomizator aztreonam

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica s praškom sadrži 75 mg aztreonama.

Nakon priprave jedan mililitar otopine za atomizator sadrži 75 mg aztreonama (u obliku aztreonamlizina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bočica s praškom sadrži i L-lizin

Ampula s otapalom sadrži natrijev klorid, vodu za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za atomizator

42 bočice za jednokratnu upotrebu

44 ampule s otapalom volumena 1 ml za jednokratnu upotrebu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za primjenu u dišne putove. Pripraviti prije primjene.

Prašak se smije miješati samo s pripadajućim otapalom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Može se čuvati izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 25°C do 28 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/543/001: pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu

EU/1/09/543/002: pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu te jedan ručni atomizator Altera

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cayston 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI Caystona

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cayston 75 mg prašak za otopinu za atomizator aztreonam

Samo za primjenu u dišne putove.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

75 mg

6.DRUGO

GILEAD

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA AMPULI S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Solvent for Cayston

Sodium Chloride 0.17%

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Inhalation use only

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

GILEAD SCIENCES

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept